Dlaczego Luz de Maria de Bonilla?

Poniższe fragmenty pochodzą z bestsellerowej książki: OSTRZEŻENIE: Świadectwa i proroctwa iluminacji sumienia.

Luz de María de Bonilla jest katolickim mistykiem, stygmatykiem, żoną, matką, augustianem z trzeciego rzędu i prorokiem z Kostaryki, obecnie mieszkającym w Argentynie. Wychowała się w bardzo religijnym domu z wielkim oddaniem Eucharystii i jako dziecko przeżyła niebiańskie wizyty ze swoim aniołem stróżem i Najświętszą Matką, których uważała za swoich towarzyszy i powierników. W 1990 r. Otrzymała cudowne uzdrowienie z choroby, co zbiegło się zarówno z wizytą Matki Boskiej, jak i nowym, bardziej publicznym wezwaniem do dzielenia się jej mistycznymi doświadczeniami. Wkrótce zapadnie w głęboką ekstazę nie tylko w obecności swojej rodziny - męża i ośmiorga dzieci, ale także bliskich jej osób, które zaczęły się gromadzić, aby się modlić; a oni z kolei utworzyli Wieczernik modlitewny, który towarzyszy jej do dnia dzisiejszego.

Po latach oddania się woli Bożej Luz de María zaczął cierpieć ból Krzyża, który nosi w swym ciele i duszy. To się wydarzyło, powiedziała w Wielki Piątek: „Nasz Pan zapytał mnie, czy chcę uczestniczyć w Jego cierpieniach. Odpowiedziałem twierdząco, a potem, po dniu nieustannej modlitwy, tej nocy Chrystus ukazał mi się na Krzyżu i podzielił się swoimi ranami. Był to ból nie do opisania, chociaż wiem, że jakkolwiek by to mogło być bolesne, nie jest to całość bólu, który Chrystus cierpi dla ludzkości ”.

To było 19 marca 1992 r. Matka Boska zaczęła regularnie rozmawiać z Luz de María. Od tego czasu najczęściej otrzymywała dwie wiadomości tygodniowo, a czasami tylko jedną. Orędzia pierwotnie przybywały jako lokalizacje wewnętrzne, a następnie wizje Maryi, która przybyła, aby opisać misję Luz de María. „Nigdy nie widziałem tyle piękna” Luz powiedział o pojawieniu się Maryi. „To coś, do czego nigdy nie można się przyzwyczaić. Za każdym razem jest jak pierwszy. ”

Kilka miesięcy później Maryja i Święty Michał Archanioł przedstawili ją Panu w wizji, az czasem Jezus i Maryja przemówiliby do niej o nadchodzących wydarzeniach, takich jak Ostrzeżenie. Przesłania stały się prywatne i publiczne, a na boskie polecenie musi je przekazać światu.

Wiele proroctw, które Luz de María otrzymało, zostało już spełnionych, w tym atak na Twin Towers w Nowym Jorku, który został jej ogłoszony z ośmiodniowym wyprzedzeniem. W orędziach Jezus i Maryja wyrażają głęboki smutek z powodu nieposłuszeństwa wobec Boskiego prawa, które doprowadziło go do zjednoczenia się ze złem i działania przeciwko Bogu. Ostrzegają świat przed nadchodzącymi udrękami: komunizm i jego nadchodzący szczyt; wojna i użycie broni jądrowej; zanieczyszczenie, głód i plagi; rewolucja, niepokoje społeczne i zepsucie moralne; schizma w Kościele; upadek światowej gospodarki; publiczny wygląd i światowa dominacja antychrysta; spełnienie Ostrzeżenia, Cudu i kar; upadek asteroidy i zmiana geografii lądowej, między innymi wiadomościami. Wszystko to nie ma na celu przestraszyć, ale zachęcić człowieka, by zwrócił swe spojrzenie na Boga. Nie wszystkie Boże przesłania są klęskami. Są także proklamacje o odrodzeniu prawdziwej wiary, jedności ludu Bożego, Triumfie Niepokalanego Serca Maryi i ostatecznym Triumfie Chrystusa, Króla Wszechświata, kiedy nie będzie już podziałów, i będziemy jednym ludem pod Jedynym Bogiem.

Ojciec José María Fernandez Rojas pozostał przy Luz de María jako spowiednik od początku swoich miejsc i wizji, a dwóch księży na stałe z nią pracuje. Wiadomości, które otrzymuje, są nagrywane przez dwie osoby, a następnie przepisywane przez zakonnicę. Jeden ksiądz dokonuje poprawek pisowni, a następnie drugi przekazuje wiadomości ostatecznej recenzji przed przesłaniem ich na stronę internetową, www.revelacionesmarianas.com, do udostępnienia światu. Wiadomości zostały zebrane w książkę zatytułowaną Przyjdź Królestwo Twoje, a 19 marca 2017 r. Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, biskup tytularny Estelí, Nikaragua, przyznał im Imprimatur Kościoła. Jego list zaczął się:

Estelí, Nikaragua, Rok Naszego Pana, 19 marca 2017 r

Uroczystość Patriarchy Świętego Józefa

Tomy, które zawierają „PRYWATNE OBJAWIENIE” z nieba, przekazane Luzowi de Marii od roku 2009 do chwili obecnej, zostały mi przekazane do odpowiedniej aprobaty kościelnej. Z wiarą i zainteresowaniem przejrzałem te tomy, zatytułowane: KRÓLESTWO TWOJE KRÓLESTWO, i doszedłem do wniosku, że są wezwaniem ludzkości do powrotu na ścieżkę, która prowadzi do życia wiecznego, i że orędzia te są napomnieniem z nieba w tych czasach w którym człowiek musi uważać, aby nie zboczyć z Słowa Bożego. 

W każdym objawieniu przekazanym Luzowi de Marii, Nasz Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna kierują krokami, pracą i działaniami ludu Bożego w czasach, w których ludzkość musi powrócić do nauk zawartych w Piśmie Świętym.

Przesłania w tych tomach są traktatem o duchowości, boskiej mądrości i moralności dla tych, którzy przyjmują ich z wiarą i pokorą, dlatego polecam je wam do przeczytania, medytacji i wprowadzenia w życie.

OŚWIADCZAM, że nie znalazłem żadnego błędu doktrynalnego, który byłby sprzeczny z wiarą, moralnością i dobrymi nawykami, dla których udzielam tym publikacjom IMPRIMATUR. Wraz z moim błogosławieństwem wyrażam najlepsze życzenia, aby zawarte w nim „Słowa Nieba” rezonowały w każdym stworzeniu dobrej woli. Proszę Dziewicę Maryję, Matkę Bożą i Matkę Bożą, aby wstawiły się za nami, aby wola Boża się wypełniła

„. . . na ziemi, tak jak jest w niebie (Mt 6:10). ”

IMPRIMATUR

Juan Abelardo Mata Guevara, salezjanin

Naczelny biskup Estelí, Nikaragua

Poniżej znajduje się prezentacja Luz de María w Katedrze Esteril w Nikaragui, ze wstępem wygłoszonym przez biskupa Juana Abelardo Matę, który udzielił jej Imprimatur:


Kliknij tu by obejrzeć wideo.

Rzeczywiście wydaje się, że pojawił się międzynarodowy konsensus, że przesłania Luz de Maria de Bonilla są warte rozważenia. Istnieje kilka powodów, które można streścić w następujący sposób: 

imprimatur Kościoła katolickiego, przyznane przez biskupa Juana Abelardo Mata Guevarę z Esteril w 2017 r. pismom Luz de Maria po 2009 r., wraz z osobistym oświadczeniem potwierdzającym jego wiarę w ich nadprzyrodzone pochodzenie.

• Konsekwentnie podwyższona treść teologiczna i pedagogika tych orędzi i nabożeństw.

• Fakt, że wiele wydarzeń przewidywanych w tych wiadomościach (wybuchy wulkanów w określonych miejscach, ataki terrorystyczne w określonych miejscach, takich jak Paryż) już się spełniły z dużą dokładnością.

• Ścisła i szczegółowa konwergencja, bez cienia plagiatu, z wiadomościami z innych poważnych źródeł, których Luz de Maria wydaje się być osobiście nieświadomy (takich jak o. Michel Rodrigue i wizjonerzy w Heede w Niemczech w czasach Trzeciego Rzesza).

• Istnienie znacznej liczby trwających zjawisk mistycznych towarzyszących Luzowi de Maria (stygmatyzacja, krucyfiksy krwawiące w jej obecności, obrazy religijne wydzielające olej). Czasami są to w obecności świadków, dla których mamy dowody wideo (Spójrz tutaj).

Aby przeczytać więcej o Luz de Maria de Bonilla, zobacz książkę, OSTRZEŻENIE: Świadectwa i proroctwa iluminacji sumienia.

Wiadomości od Luz de Maria de Bonilla

Luz – zaburzenie pochodzi z ego

Luz – zaburzenie pochodzi z ego

Być pokornym.
Przeczytaj więcej
Luz – Ramię Boga nie może się powstrzymać

Luz – Ramię Boga nie może się powstrzymać

...ale będzie bronił swoich dzieci.
Przeczytaj więcej
Luz – Maszyna komunizmu

Luz – Maszyna komunizmu

Wzniósł się, by zdegradować i uciskać ludzkość.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria – Musisz walczyć, aby zachować wiarę

Luz de Maria – Musisz walczyć, aby zachować wiarę

Nie masz jedzenia? Czy nadszedł głód? Zwróć się do Opatrzności Bożej.
Przeczytaj więcej
Luz – Królowa Czasów Ostatecznych

Luz – Królowa Czasów Ostatecznych

Syn Zatracenia już działa.
Przeczytaj więcej
Luz – wrócisz do życia na własne potrzeby

Luz – wrócisz do życia na własne potrzeby

Ale nie jesteś sam.
Przeczytaj więcej
Luz – komunizm się rozwija

Luz – komunizm się rozwija

Wasze pokolenie wypełni Moją wolę.
Przeczytaj więcej
Luz – Jesteś Nieporuszalny

Luz – Jesteś Nieporuszalny

Rozpoczęły się prześladowania. . .
Przeczytaj więcej
Luz – ten kluczowy czas

Luz – ten kluczowy czas

Żywioły powstały przeciwko człowiekowi.
Przeczytaj więcej
Luz – pilna potrzeba intymności z Jezusem

Luz – pilna potrzeba intymności z Jezusem

Trudne czasy są bliższe niż myślisz.
Przeczytaj więcej
Luz – Młodzież upadła

Luz – Młodzież upadła

Zmień się w to, kim powinieneś być.
Przeczytaj więcej
Luz – Jedność powstrzymuje zło

Luz – Jedność powstrzymuje zło

Zjednoczeni, zatriumfujecie.
Przeczytaj więcej
Luz – Głoś swoją wiarę w Boga

Luz – Głoś swoją wiarę w Boga

Oczyszczanie ludzkości trwa.
Przeczytaj więcej
Luz – Musisz być uważny

Luz – Musisz być uważny

Ilu zapomina o bliskości Ostrzeżenia...
Przeczytaj więcej
Luz – Jak owce bez pasterza

Luz – Jak owce bez pasterza

Zło bezlitośnie cię prześladuje...
Przeczytaj więcej
Luz – termometr życia wewnętrznego

Luz – termometr życia wewnętrznego

Twoje osobiste prace i zachowanie.
Przeczytaj więcej
Dołącz do nas we wtorek 15 czerwca! Livestream Płomień miłości Różaniec.

Dołącz do nas we wtorek 15 czerwca! Livestream Płomień miłości Różaniec.

Św. Michał wzywa do Światowego Dnia Modlitwy
Przeczytaj więcej
Luz – nie czas na rozrywkę

Luz – nie czas na rozrywkę

...ale czas na kontemplację.
Przeczytaj więcej
Luz - To nie koniec świata

Luz - To nie koniec świata

To pokolenie jest oczyszczane.
Przeczytaj więcej
Luz - decydujący czas dla ludzkości

Luz - decydujący czas dla ludzkości

Syn zatracenia czeka na pojawienie się.
Przeczytaj więcej
Luz - ostrzeżony przed szczepionkami lata temu

Luz - ostrzeżony przed szczepionkami lata temu

Odżywiajcie się wiedzą!
Przeczytaj więcej
Luz - Historia się zbiega

Luz - Historia się zbiega

Nawrócenie musi nastąpić teraz!
Przeczytaj więcej
Luz - Generacja Oczyszczenia

Luz - Generacja Oczyszczenia

Twoja największa przeszkoda: duchowa ślepota.
Przeczytaj więcej
Luz - plan wyludnienia Ziemi

Luz - plan wyludnienia Ziemi

Chaos przychodzi przez chorobę ciała i ducha ...
Przeczytaj więcej
Luz - Zło cię otoczyło

Luz - Zło cię otoczyło

... sprawiając, że boisz się ogłosić, że jesteś Boską własnością!
Przeczytaj więcej
Luz - To, w co wierzysz, jest daleko…

Luz - To, w co wierzysz, jest daleko…

... jest bliżej niż myślisz.
Przeczytaj więcej
Luz - Spójrz na siebie w prawdzie

Luz - Spójrz na siebie w prawdzie

Wejdź w wewnętrzną ciszę.
Przeczytaj więcej
Luz - Nawrócenie to sprawa osobista

Luz - Nawrócenie to sprawa osobista

Nie bądź bierny.
Przeczytaj więcej
Luz - kiedy przychodzi pieczęć bestii

Luz - kiedy przychodzi pieczęć bestii

Kto będzie wierny mojemu Synowi?
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Dość połowicznych zobowiązań

Luz de Maria - Dość połowicznych zobowiązań

Czystość serca jest pilna.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - nadejdzie nowa plaga

Luz de Maria - nadejdzie nowa plaga

Powrót do normalności nie jest twoją rzeczywistością.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Komunizm się rozwija

Luz de Maria - Komunizm się rozwija

Pędzisz w stronę Antychrysta.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Słońce się zmieni

Luz de Maria - Słońce się zmieni

Arka została zbudowana.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - On Manipulating Minds

Luz de Maria - On Manipulating Minds

Nowe technologie oddziałujące na umysł ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Jesteś tak blisko wydarzeń

Luz de Maria - Jesteś tak blisko wydarzeń

Ten Wielki Post będzie przeżywany w oczyszczeniu.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Kościół zostanie wstrząśnięty

Luz de Maria - Kościół zostanie wstrząśnięty

Nie bój się, zachowaj wiarę.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - I Will Shorten the Time

Luz de Maria - I Will Shorten the Time

Dni będą pędzić; musicie się przygotować.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Przygotuj swoje domy

Luz de Maria - Przygotuj swoje domy

Jestem obrońcą rodzin.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - osaczony przez globalne mocarstwo

Luz de Maria - osaczony przez globalne mocarstwo

... przygotowując ludzkość do dobrowolnego zażądania znaku bestii.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Zbliżają się żniwa

Luz de Maria - Zbliżają się żniwa

... nie ostateczny sąd narodów, ale tego pokolenia.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Aborcja to zbrodnia

Luz de Maria - Aborcja to zbrodnia

Czy uważasz, że spełnienie się proroctwa jest dalekie?
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Keep Your Lamps Burning

Luz de Maria - Keep Your Lamps Burning

Wzywam was, abyście byli częścią Świętej Reszty.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Ludzkość stanie w obliczu katastrof

Luz de Maria - Ludzkość stanie w obliczu katastrof

To pokolenie wkrótce stanie przed próbami wiary.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - podejście do czasów niedoboru

Luz de Maria - podejście do czasów niedoboru

Przygotujcie się na upadek gospodarki
Przeczytaj więcej
Jezus Chrystus prosi, aby to ogólnoświatowe Triduum zostało ofiarowane 12 grudnia Matce Bożej z Guadalupe

Jezus Chrystus prosi, aby to ogólnoświatowe Triduum zostało ofiarowane 12 grudnia Matce Bożej z Guadalupe

Jezus Chrystus pragnie światowej konsekracji 12 grudnia ...
Przeczytaj więcej
Luz - wezwanie do pilnej konwersji

Luz - wezwanie do pilnej konwersji

Więcej na temat Wielkiego Wstrząsania ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - A Great Shaking

Luz de Maria - A Great Shaking

Nadchodzi wielkie wstrząsanie ujawnione przez tę Matkę ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Rzeki nieposłuszeństwa

Luz de Maria - Rzeki nieposłuszeństwa

... prowadzą ludzkość do Antychrysta.
Przeczytaj więcej
Luz - Narody przygotowują się do trzeciej wojny światowej

Luz - Narody przygotowują się do trzeciej wojny światowej

Jestem tutaj, aby cię chronić, ale musisz odwrócić się od zła.
Przeczytaj więcej
Luz - rzeki zamieszania

Luz - rzeki zamieszania

Nie czekaj na znaki - one są pośród ciebie.
Przeczytaj więcej
Luz - gęsta mgła

Luz - gęsta mgła

Zło ogarnęło ludzkość.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Make Reparation Today

Luz de Maria - Make Reparation Today

Nie pozostań bierny.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - nie czekaj

Luz de Maria - nie czekaj

Moja Święta Reszta jest wybierana.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Przygotowuję Cię

Luz de Maria - Przygotowuję Cię

... za to, co stoi przy bramie.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Sifting the Wheat

Luz de Maria - Sifting the Wheat

Jesteśmy testowani.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Vision & Reflection

Luz de Maria - Vision & Reflection

Ludzkości, nie bądź uparty!
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Oczyszczanie ludzkości przyspiesza

Luz de Maria - Oczyszczanie ludzkości przyspiesza

Przygotuj się! To, co się stanie, będzie dla człowieka bardziej znośne, jeśli pozostanie w Bogu ...
Przeczytaj więcej
Dlaczego nie możemy wziąć „chipa”.

Dlaczego nie możemy wziąć „chipa”.

Luz de Maria na mikroczipie ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - samo stworzenie jest skierowane przeciwko człowiekowi

Luz de Maria - samo stworzenie jest skierowane przeciwko człowiekowi

Aby człowiek powrócił do Boga i uznał Go.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Życie już nigdy nie będzie takie samo

Luz de Maria - Życie już nigdy nie będzie takie samo

Nie bój się: wszystkie Niebiańskie Legiony czekają
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Ludzkość działa bez rozpoznawania znaków

Luz de Maria - Ludzkość działa bez rozpoznawania znaków

Miłość trynitarna kształtuje nowe wydarzenie
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - czas to „teraz”!

Luz de Maria - czas to „teraz”!

Przygotuj się na wielkie potrząsanie.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - weź odpowiedzialność za swój grzech

Luz de Maria - weź odpowiedzialność za swój grzech

Musicie widzieć siebie takimi, jakimi jesteście.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Nie bój się, chociaż zło się czai

Luz de Maria - Nie bój się, chociaż zło się czai

Nie mówię wam o końcu świata, ale o oczyszczeniu tego pokolenia.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Be Love

Luz de Maria - Be Love

Miłość Mojego Syna powinna być rozpoznawalna w Moich prawdziwych dzieciach.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Postępy komunizmu

Luz de Maria - Postępy komunizmu

Poszukiwanie globalnego chaosu pod osłoną głodu.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Diabeł przeniknął do kościoła

Luz de Maria - Diabeł przeniknął do kościoła

Znajdziecie się w chwili przepowiedzianej: wypełnienia się objawień.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Remain on Spiritual Alert

Luz de Maria - Remain on Spiritual Alert

Zarazy, zarazy i pandemie, które zarażają nie tylko ciało, ale i ducha, nie ustaną.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - You Are Living Within the Countdown

Luz de Maria - You Are Living Within the Countdown

... na spotkanie z tym, co prorokowałem dla ludzkości.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Smok się mobilizuje

Luz de Maria - Smok się mobilizuje

Konieczne jest, aby Moja Matka została uznana za Matkę Ludzkości, Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich łask.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Jezus nigdy cię nie opuści

Luz de Maria - Jezus nigdy cię nie opuści

Jego lud jest jak owce bez pasterza.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Wirus to tylko preludium

Luz de Maria - Wirus to tylko preludium

Lud Boży znajduje się w Getsemani.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Owca wśród wilków

Luz de Maria - Owca wśród wilków

Nasz Pan do 13 czerwca 2020 roku: Umiłowani ludzie: Kontynuujcie drogę nawrócenia. Trwajcie w mojej miłości, ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Universe in Chaos

Luz de Maria - Universe in Chaos

Wytrwajcie, nie lekceważcie słów Nieba.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Próby nie opóźnią się

Luz de Maria - Próby nie opóźnią się

Pozostańcie wierni ponad wszystko.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - odpowiedź

Luz de Maria - odpowiedź

Czy „autorytety zdrowotne są ponad Bogiem”?
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Human Madness is Surfacing

Luz de Maria - Human Madness is Surfacing

Bitwa prowadzi do wojny światowej.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Rozpoznaj znaki czasu!

Luz de Maria - Rozpoznaj znaki czasu!

Oprzyj się „fali pomysłów” ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - ostrzeżenie się zbliża

Luz de Maria - ostrzeżenie się zbliża

Módlcie się, ponieważ Akt Mojego Miłosierdzia jest bliski ludzkości ...
Przeczytaj więcej
Rośliny lecznicze

Rośliny lecznicze

Pan stworzył lekarstwa z ziemi, a rozsądny człowiek nie będzie nimi gardził.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Pozostań bezpieczny w moim sercu

Luz de Maria - Pozostań bezpieczny w moim sercu

Zachowanie bezpieczeństwa nie oznacza uwolnienia się od tego, co nadejdzie, ale stawienie mu czoła w spokoju.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - Dominacja przez strach

Luz de Maria - Dominacja przez strach

Strategia masońska została tak zaplanowana, aby zdominować ludzkość poprzez strach.
Przeczytaj więcej
Luz de Maria - To jest czas, którego nie ma

Luz de Maria - To jest czas, którego nie ma

To jest czas, który nie ma czasu ...
Przeczytaj więcej
Rytuał z rzymskiego rytuału za egzorcyzm błogosławieństwem soli i wody

Rytuał z rzymskiego rytuału za egzorcyzm błogosławieństwem soli i wody

Formalne modlitwy błogosławieństwa.
Przeczytaj więcej
Zwalczanie wirusów i chorób…

Zwalczanie wirusów i chorób…

Wykorzystanie Bożego stworzenia do wzmocnienia naszej odporności.
Przeczytaj więcej
Błogosławione winogrona na czasy głodu

Błogosławione winogrona na czasy głodu

„Ich owoce są używane do jedzenia, a liście do leczenia”. (Ezechiel 47:12)
Przeczytaj więcej
Luz de Maria de Bonilla - Módlcie się przeciwko wirusowi

Luz de Maria de Bonilla - Módlcie się przeciwko wirusowi

Matka Boża do 15 marca 2020 r .: Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca: Błogosławię was w tym momencie, gdy ludzkość ...
Przeczytaj więcej
Luz de Maria de Bonilla - Oczyszczanie wulkanów

Luz de Maria de Bonilla - Oczyszczanie wulkanów

Święty Michał Archanioł do: Dzieci, ludzkość będzie zaskoczona furią wulkanów wciąż nieznaną. Człowiek znów ...
Przeczytaj więcej
Opublikowany w Wiadomości, Dlaczego ten widzący?.