Luz de Maria - A Great Shaking

Najświętsza Maryja Panna do Luz de Maria de Bonilla 29 listopada 2020 roku:

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca: trzymam was na moich matczynych kolanach; jesteście dziećmi mojego Syna, kocham was moim matczynym sercem.

Umiłowany ludu Mojego Syna, musicie zachować należyty szacunek dla obecnej choroby i podjąć niezbędne kroki, aby nie paść jej ofiarą. Dałem wam naturalne lekarstwa niezbędne do uwolnienia się od tej choroby. [1]to znaczy. Olej Dobrego Samarytanina; por: Ochrona przed koronawirusem i przyszłymi pandemiami Kontynuuj bez lęku, nie daj się ogarnąć strachem; bądźcie świadomi Boskiej Miłości, abyście nie stracili wiary i abyście pozostali w Nadziei i Boskim Miłosierdziu.

Nawet jeśli Komunistyczni przywódcy, Masoni i iluminaci Ziemi przygotowali wszystko, aby wpaść w panikę, nie pozwólcie im wprowadzić się w tę pułapkę. Pamiętaj, że to nie koniec świata, ale tego pokolenia, dlatego stoisz przed takim chaosem [2]Uwaga: motto iluminatów brzmi „Ordo ab chaos”: porządek z chaosu; por Kiedy powróci komunizm… Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu spowodowane nieposłuszeństwem w stosunku do Moich Objawień - tych już wypełnionych, tych, które się wypełniają i tych, które mają się wypełnić. Diabeł wie o tym i będąc tego świadomy, wyzwala swoją wściekłość na Moje dzieci, aby doprowadzić je na potępienie.

Niezwykle ważne jest, aby każda osoba spojrzała na siebie i zdemaskowała prawdziwe ludzkie ja, które nosi przy sobie. To nie jest czas, abyś żył w niepewności, niepokoju, zazdrości, dumie czy dwuznaczności; niskie namiętności sprawią, że wzrastacie w złu, które szatan posyła ludziom, aby wpadli w jego pułapki i zapomnieli, że zostali odkupieni przez Mojego Syna i nie podlegają złu, ale dobru.

Jeden światowy rząd toczy ludzkość w wielkiej duchowej bitwie, wprowadzając was w błąd, aby zaszczepić strach przed wszystkim, przed czym stoicie, przy braku prawdziwej wiary, posłuszeństwa i nadziei w Ludu Bożym. Jak wiesz, zmierzasz do wielkich cierpień… takich, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Porządek świata ma zaprogramowaną całkowitą zmianę dla całej ludzkości na każdym poziomie. Ich plan polega na tym, aby zmienić ludzkość pod każdym względem za pomocą indukcji elektromagnetycznej, zaprogramowane w taki sposób, że umysł, myśl, praca i działanie człowieka zostaną zmienione. Bądźcie czujni, ludzie mojego Syna! Bądźcie czujni, Moje dzieci: opierajcie się, nie dajcie się zaskoczyć. Miejcie świadomość, że wszyscy jesteście dziećmi Mojego Syna: pozostańcie w stanie łaski - cały Chrystus, wszystko dla Chrystusa. Bądźcie gotowi żyć dla Mojego Syna; w ten sposób nie będą w stanie cię zmienić.

Nie bójcie się głodu, który zbliża się po całej Ziemi, ani upadku światowej gospodarki; tylko Ojciec Przedwieczny jest sprawiedliwy i prawdziwy i nie opuści swojego ludu. Nie bój się trzęsienia ziemi, nawet jeśli nie zachowuje się normalnie. Ziemia się zatrząśnie. Nadchodzi wielkie wstrząsanie objawione przez tę Matkę i dlatego jest konieczne, aby Moje dzieci zachowywały mocną Wiarę. [3]por Fatima i wielkie drżenie; obejrzyj poniższy film: Wielkie trzęsienie, wielkie przebudzenie

Dzieci, czas przyznać się do błędów… Czas wrócić do owczarni… Czas się zjednoczyć…

Ciemna ręka zła unosi się nad ludzkością, zaciekle atakując ludzkość, aby zmienić stan umysłu i przeszkadzać, wprowadzić w niekontrolowany strach, oferując ci bezpieczeństwo i obiecując stabilność, a tym samym kontrolując cię, gdy kontrolują tłumy w miasta. [4]por Wielki Corralling Bądź stanowczy w wierze: nie pozwól, aby niepewność cię zaskoczyła.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się; ziemia zatrząśnie się na północy z wielką siłą; módlcie się za Kalifornię, módlcie się za Kanadę.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; na południu ziemia zostanie poważnie wstrząśnięta, co zaskoczy jej mieszkańców.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; w Europie i Azji ziemia się poruszy. Módlcie się szczególnie za Japonię.

Módlcie się, Moje dzieci; z kosmosu zbliża się ciało niebieskie, które utrzyma ludzkość w napięciu.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; ziemia obudzi się w Pierścieniu Ognia.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; czas przyspiesza, a zło zwiększa swoją presję na ludzkość, aby dać się odczuć.

Umiłowany lud mojego Syna: nie zasypiajcie; to nie jest czas na sen, czas na ciągłą czujność.

Nowa choroba zaatakuje Ziemię i Moje dzieci będą przez nią cierpieć.

Słońce zaskoczy człowieka; nadchodzą wielkie zmiany.

Aby ocalić swoją duszę, będziesz musiał żyć zgodnie z duchem, a nie rzeczami materialnymi. Nie wszystko, co się dzieje, jest dla człowieka logiczne; Boskie plany nie mieszczą się w ludzkiej logice. To, co ma się spełnić, spełni się - nie wtedy, gdy tak mówi człowiek, ale gdy zostanie to postanowione w niebie.

Umiłowane dzieci, nadejście wojny nabiera tempa: Chiny stawiają gigantyczne kroki.

Moje dzieci, zanim się pożegnam, pragnę was wezwać do jedności, do ciągłego braterstwa: wszyscy będą tego potrzebować, wszyscy. Przygotujcie się na schronienie w Moim Niepokalanym Sercu; pozostańcie stale zjednoczeni, ofiarowując siebie i wielbiąc jedynego Boga, który jest godny chwały, Alfę i Omegę przez wszystkie wieki. Przez cały czas jesteście w ręku Ojca Niebieskiego. Nie jesteś sam, pozostań w maszerującej kolumnie.

Błogosławię Cię. Kocham Cię.

Nie bój się!
Czy nie jestem tu, kim jestem wasza Matka?

 

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

Komentarz Luz de Maria

Bracia i siostry: Błogosławiona niech będzie nasza Najświętsza Matka.
 
Ostrzega nas jak dobra Matka, abyśmy byli w stanie zrozumieć zakres Jej Słów, które nie mają nas przerażać, ale raczej wzmacniać naszą Wiarę w Boską Ochronę. Chociaż prawdą jest, że aby ubiegać się o Boską Pomoc, musimy przestrzegać prawa Bożego, a przede wszystkim przykazania miłości do Boga i bliźniego, prawdą jest również, że wiara skłania nas do przezwyciężenia tego, czego nie może osiągnąć człowiek bez wiary. Przyjmowanie Najświętszej Eucharystii, modlenie się w porze i poza nią, przeżywanie przykazania miłości braterskiej - to wszystko podtrzymuje wiarę człowieka.
 
Nasza Matka ostrzega nas przed tym, co nadchodzi: mówi nam jasno o wiszących nad ludzkości planach dotyczących zmiany sposobu myślenia, reakcji, myśli człowieka, a także ogólnej zmiany wartości dotyczących wszystkich dziedzin ludzkiego rozwoju. To jest wielki krok, jaki podjął Światowy Porządek: stoi przed nami, a odpowiedzią dla nas jest Wiara, Wiara, Wiara. Nie możemy powiedzieć „tak”, gdy powinniśmy powiedzieć „nie”, ani powiedzieć „nie”, gdy powinniśmy powiedzieć „tak”. Powinniśmy pamiętać, że Matka Boża Fatimska w Trzeciej Tajemnicy zaalarmowała świat o niebezpieczeństwie komunizmu… [5]Fatima, prośba o poświęcenie Rosji, kolebki komunizmu…
 
Pamiętajmy, że letni zostanie wyrzucony z ust Bożych (Obj. 3:16). Zbliżamy się do wielkich zmian na Ziemi, ale to, czego nie może zmienić, to miłość człowieka do swego Boga i Pana oraz do naszej Najświętszej Matki. Jesteśmy wezwani do roztropności, ale nie do niekontrolowanego strachu. Lud Boży żyjący w wierze jest silniejszy niż wszystko, co ma nadejść.
 
Amen.
 

 

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Bóle porodowe, Szczepionki, zarazy i Covid-19.