Luz - Historia się zbiega

Matka Boża do Luz de Maria de Bonilla 12 maja 2021 r .:

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca: bądźcie posłuszni i nawracajcie się. Kochajcie mojego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Należy pilnie poświęcić się Mojemu Niepokalanemu Sercu i okazywać szacunek Pismu Świętemu i prawdziwemu Magisterium Kościoła. Nie wahaj się; nie gubcie się w fałszywych prądach, które oddzielają was od Prawdy głoszonej przez Mojego Syna. Módlcie się za Kościół Mojego Syna; bądźcie duszami zadośćuczynienia przed Tronem Trynitarnym. Miejcie serca w Moim Niepokalanym Sercu, które jest Tarczą przed złem. Bądźcie duszami, które czynią zadośćuczynienie Świętym Sercom, [1]Czasami Niepokalane Serce Maryi i Najświętsze Serce Jezusa nazywane są „dwoma sercami” lub „świętymi sercami” w ten sposób umacniając się duchowo w odniesieniu do wymagań, przed którymi stoicie i którym będziecie stawić czoła w przyszłości.
 
Miejcie w rękach obfite plony dla dobra swoich braci i sióstr, najpierw nawracając się, aby owoce, którymi dzielicie się ze swoimi braćmi i siostrami, były owocami Życia Wiecznego, a nie skażonego ludzkiego ego. Dziatki: Nawrócenie jest pilne ze względu na rychłe wypełnienie się tego, co wam zapowiedziałem. Pozostaję z wami: nie lękajcie się - jestem waszą Matką, mój Syn Mi was powierzył. Nie opuszczę cię: przyjdź natychmiast do Mnie. W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje.
 
Błogosławię was moją matczyną miłością. 
 

Św. Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla 12 maja 2021 r .:

Umiłowany Lud Boży: Jako Wódz zastępów niebieskich, w tym dniu, w którym wspominasz naszą Królową i Matkę pod tytułem „Matki Bożej Różańcowej z Fatimy”, wzywam was do natychmiastowego nawrócenia. Jest rzeczą pilną, aby Lud Boży uświadomił sobie w tym momencie, w którym dzieje się zbieżna historia ludzkości, i zdecydował się poddać Woli Bożej, poświęcając się Niepokalanemu Sercu naszej Królowej i Matki.
 
Nawrócenie musi nastąpić teraz! W tym celu musisz przyznać, że jesteście grzesznikami i wyznać popełnione grzechy, mając również zdecydowany zamiar zadośćuczynienia. Zapraszamy do udziału w Niebiańskiej Uczcie i bycia istotami Wiary, Nadziei i Miłości na Ziemi.
 
Ludzkość poczuła dotyk niewłaściwie wykorzystywanej nauki, która sprawia, że ​​jesteście bezsilni wobec plagi tej choroby. Ci, którzy ani nie kochają Trójcy Przenajświętszej, ani Naszej Królowej i Matki, nadal odmawiają nawrócenia w decydującym momencie, kiedy przyszłość tego pokolenia może być już wyraźnie dostrzeżona.
 
Błogosławię was razem z Naszą Królową i Matką.
 
 

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
 

Komentarz Luz de Marii:

Bracia i siostry, zjednoczmy się w tej modlitwie podyktowanej przez św. Michała Archanioła:

Przychodzę do Ciebie, Matko Boża Różańcowa z Fatimy. Padając do Twoich stóp z miłości, moje serce ofiarowuje Ci dzieła i uczynki mojego życia oraz każdy odmawiany różaniec jako zadośćuczynienie za moje grzechy i grzechy całego świata. Przychodzę przed wami i ofiarowuję wam każdy ze swoich zmysłów, którymi uraziłem Twoje Niepokalane Serce. O Matko, daję ci je; pomóż mi w tej chwili, gdy biorę Twoją błogosławioną rękę, z mocnym zamiarem nawrócenia. Przed wami obiecuję być wiernym Twemu Boskiemu Synowi i Tobie, Matce Bożej Różańcowej z Fatimy. Daję Ci moją miłość, moje zaangażowanie, moją siłę, moją wytrwałość, moją wiarę, moją nadzieję, moje intencje. Daję Ci wszystko, czym jestem i będę od tej chwili, aż obok Ciebie przemieniona w nową osobę, mogę spojrzeć Ci w oczy i wołać Cię: Moja Matko! Amen.

Przypisy

Przypisy

1 Czasami Niepokalane Serce Maryi i Najświętsze Serce Jezusa nazywane są „dwoma sercami” lub „świętymi sercami”
Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.