Luz de Maria - Postępy komunizmu

Nasz Pan do Luz de Maria de Bonilla 30 lipca 2020 r .:

 

Moi umiłowani Ludzie:
 
Trzymam cię w Moim Najświętszym Sercu. Będąc Ludem, który stara się pozostać na Moich drogach, pamiętajcie, że „Moje Królestwo nie jest z tego świata”. (J 18) Jeśli będziecie Mnie szukać ludzką logiką, nie znajdziecie Mnie i będziecie zdezorientowani. Ukazuję się w tym, co dla świata niezrozumiałe. Przyszedłem przemienić dusze, szukać tego, czym świat gardzi, aby znaleźć drogocenny kamień i uczynić go światłem dla swoich braci i sióstr. Dzieci, jeśli będziecie Mnie szukać na powierzchownym poziomie, jaki widzicie ludzkimi oczami, nie znajdziecie Mnie. Znajduję się ukryty w duszach pokornych i prostych serc, a nie w tych, którzy twierdzą, że posiadają absolutną prawdę.
 
Obudź się! Będą starać się zmylić cię z nadchodzącymi wydarzeniami. Co się stanie z Moimi dziećmi, jeśli pozwolą sobie na niepokój?
 
Wzywam was, abyście byli stanowczy, przekonani i nawróceni, abyście nie zachwiali się w tym czasie, kiedy zło szepcze do uszu Moich wiernych, aby zboczyli z Mojej Drogi i aby działali i pracowali poza Pierwszym Przykazaniem i naruszali resztę Dekalog. Nie upadajcie w wierze; utrzymujcie wewnętrzny spokój, nie rzucając pierwszego kamienia - stójcie mocno, zaglądając do siebie, gdzie mnie można znaleźć. Chcą cię rozproszyć; Kościoły są zamknięte, puste miejsca i samotność w Moim Kościele to przedsmak tego, co ma nadejść: Eliminacja tajemnicy eucharystycznej.
 
Wezwałem was, abyście zwrócili uwagę na awans C.omunizm; nie śpi, ale rozwija się w jedności z tymi, którzy w tej chwili planują zniewolenie ludzkości, szukając globalnego chaosu pod osłoną głodu.
 
Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, to, co wyłoni się z Mojego Kościoła, zdezorientuje Moich: pozostańcie wierni Magisterium Mojego Prawdziwego Kościoła. *
 
Módlcie się Moje dzieci: módlcie się, cień śmierci dotrze do łona Mojego Kościoła.
 
Módlcie się, Moje dzieci, ziemia zatrząśnie się z wielką siłą.
 
Moja Matka, jako Nauczycielka Moich dzieci, nieustannie wzywa was, abyście „kochali Mnie w duchu i prawdzie. Pozostaję obecny w każdym człowieku, w tych, którzy pracują dla Mojego Królestwa, w których mam upodobanie ”. Nie bój się, bez względu na to, jak poważne mogą być czasy. Wyślę Moje Anielskie Legiony, aby chroniły Mych: zachowaj pokój. Odmawiajcie Różaniec do Mojej Matki, módlcie się do Świętego Michała Archanioła.
 
Przyjmij mnie w całkowitym pokoju z czystym sercem. Nie bój się! Błogosławię Cię.
 
Wasz Jezus

 

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

*Proroctwa o Kościele, przeczytaj…

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości, Bóle porodowe.