Luz de Maria - Kościół zostanie wstrząśnięty

Św. Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla 9 lutego 2021 r .:

Lud Boży: Przyjmij Boskie wezwanie z uwagą i pilnością. Boska Miłość wzywa każdego człowieka do podjęcia wezwań z wiarą i miłością, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się zła i zabieraniu na służbę.

Nasza Królowa i Matka Nieba i Ziemi wstawia się za Jej dziećmi, mimo że są Ludem pogrążonym w światowości, kochającym grzech i utożsamianym z nowymi i grzesznymi przepisami, które diabeł subtelnie narzuca, aby was zmiażdżyć. Nie każdy, kto powie: „Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. (Mt 7:21) Jak wiele było racjonalizmu odnośnie Boskich wezwań…[1]por Racjonalizm i śmierć tajemnicy

Wiele istot ludzkich wędruje po Ziemi, nie zwracając uwagi na to, co daje im Wola Boża, aby mogli się przygotować; są inni, którzy czytają i mówią, że wierzą… ale w głębi ich istnienia są wiry wątpliwości. Byłoby lepiej, gdyby ci, którzy nie wierzą, odrzucili to, czego nie uważają za dobre i nie przyjęli tego, zamiast kpić z tego Słowa.[2]2 Piotra 2:21: „Lepiej bowiem byłoby dla nich nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania”. Zawsze bądźcie pewni Boskiej pomocy; ci, którzy przyjmują ostrzeżenia z szacunkiem, wciąż stoją w obliczu „już i jeszcze nie” osobistego nawrócenia. Ten czas otworzył bramy dla tego, co musi się spełnić, aby wejść [na] ludzkość.

Ludu Boży, jesteś Jego ludem, pozostając przed Nim, nie będąc skazanym na nieszczęście. Z tego powodu jesteś ostrzegany, abyś się przygotował. To, co nadchodzi i co nadeszło, jest surowe, a mocna wiara i miłość Boga obecna w człowieku są potrzebne, abyście nie czuli się zagrożeni Domem Ojca i Jego zapowiedziami, ale raczej ostrzeżeni z miłości.

Niektórzy ludzie czują się zawiedzeni oczekiwaniem, któremu poddawany jest Kościół; to oczekiwanie zostało skrócone, biorąc pod uwagę siłę zła na świecie; ale zapominasz, że Bóg nie opuszcza swojego ludu i pozwala, aby wydarzyło się wszystko, co zostało ogłoszone - czyli bezbożność, herezje, brak szacunku dla wszystkiego, co Bóg reprezentuje, świętokradztwa, nadchodzące prześladowania, zarazy, plagi, wojny, głód, wielkie trzęsienia ziemi i skutki dla Natura.

Słowo Boże jest zmieniane przez tych, którzy czynią z Kościołów jaskinię żmij i pożądliwości, tych, którzy oddzielają wiernych od kościołów i zamykają je, aby wierni czuli się ślepi. Z tego powodu konieczna jest wiara i poddanie się bez miary naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi;[3]por Niezwyciężona wiara w Jezusa cisza jest konieczna, abyś mógł słuchać Świętego Boskiego Ducha, który ci pomaga.

Kościół jako Mistyczne Ciało i pożywienie Świętej Reszty,[4]O Świętej Reszcie: przeczytaj… będzie musiał zacząć [ponownie] jako mały Kościół i ponownie rozprzestrzenić się po prześladowaniach Antychrysta i oczyszczeniu, które uczyni z was drogocenne perły.[5]„Wydaje mi się więc pewne, że przed Kościołem są bardzo ciężkie czasy. Prawdziwy kryzys dopiero się zaczął. Będziemy musieli liczyć się na ogromne przewroty. Ale jestem równie pewien tego, co pozostanie na końcu: nie Kościół kultu politycznego, który już umarł wraz z Gobelem, ale Kościół wiary. Może już nie być dominującą siłą społeczną w takim stopniu, w jakim była do niedawna; ale będzie się cieszyła świeżym rozkwitem i będzie postrzegana jako dom mężczyzny, w którym odnajdzie życie i nadzieję poza śmiercią ”. —Kardynał Joseph Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Wiara i przyszłość, Ignatius Press, 2009 Konieczne jest, abyśmy wykuwali stworzenia o solidnej wierze, dając wam wiedzę o tym, co już się rozwija na Lud Boży i rozprzestrzenia się po całej ziemi.

Módlcie się, Ludu Boży: pokorni są wzgardzeni i prześladowani, głupcy są mile widziani ze względu na ich elokwencję, z własnym uporem; głupi ludzie narzucają się z pustym duchem.

Módl się, Ludu Boży: wichry zła obalą dobrych ludzi, doprowadzając ludzkość do szaleństwa, obalając światową gospodarkę i rodząc niegodziwca, oferując ludziom stabilność gospodarczą, jedną religię, jeden rząd, jedną walutę. [6]O Nowym Porządku Świata: przeczytaj…

Módlcie się, Ludu Boży, Antychryst działa zgodnie z mocami Ziemi, przygotowując swoją ogólnoświatową prezentację; brak wiary pozwoli go bez trudu przyjąć. Módlcie się, Ludu Boży: chwile poprzedzające to wydarzenie ujarzmią istoty ludzkie małej wiary, sprawią, że padną ofiarą podstępów Diabła, nękają ich serca, napełniają je arogancją, którą będą bezlitośnie szerzyć.

Módlcie się, Ludu Boży: wulkan Yellowstone się obudzi.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się w związku z nieprzewidzianymi i nieznanymi wydarzeniami natury, które nasilają się i będą niewytłumaczalne dla nauki.

Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się: wieści przyjdą z Watykanu i potrząśnij ludem Bożym. Plik zamieszanie w Kościele rośnie, Lud Boży będzie lamentował.

Duma ludzka ignoruje i patrzy z obojętnością na to, co światowa elita konstruuje na oczach ludzkości, aby powtórzyć holokaust.[7]por Nasz 1942 Człowiek żyje głuchy, ślepy i niemy… Kiedy się obudzi, czas minie, a to, co odrzucił, będzie powodem do płaczu.

Zbliżają się tragiczne chwile spowodowane przez naturę; nastąpią wielkie trzęsienia ziemi, a ludzie, zdegradowani przez swoje „ego”, pozwolili, aby ich serca stwardniały i zostały przeniknięte wodami, które paraliżują Miłość Boga stworzenia.[8]„Wąż… wypluł strumień wody ze swoich ust za kobietą, aby zmieść ją z prądem…” (Objawienie 12:15). Papież Benedykt XVI wyjaśnia: „O tej walce, w której się znajdujemy… [przeciwko] mocom niszczącym świat, jest mowa w 12 rozdziale Apokalipsy… Mówi się, że smok kieruje wielki strumień wody na uciekającą kobietę, aby zmieść ją… Myślę że łatwo jest zinterpretować, czym jest rzeka: to właśnie te prądy dominują nad wszystkimi i chcą wyeliminować wiarę Kościoła, który wydaje się nie mieć gdzie stanąć przed potęgą tych prądów, które narzucają się jako jedyna droga myślenia, jedyny sposób na życie ”. (Pierwsza sesja Synodu Specjalnego w sprawie Bliskiego Wschodu, 10 października 2010)

Miłosierdzie Boże woła was, czekając na was jak na syna marnotrawnego; musisz się nawrócić, zanim nadejdzie ciemność - rozum mówi ci, żebyś się nawrócił, twoje serce wzywa cię do zmiękczenia, a twoje zmysły nie chcą być wykorzystane do zła. Jest jedno wezwanie: Konwertuj! Wróć na ścieżkę, zanim Diabeł cię zaprowadzi i poprowadzi do pracy i działania wbrew Boskim planom. Nie bój się, zachowaj wiarę; nie bądźcie nadal źli, ale raczej dobrzy. Ludu Boży, nie bój się: nie jesteś sam. Módlcie się do naszej i waszej Królowej i Matki; nie bój się, ona jest z tobą; w końcu jej Niepokalane Serce zatriumfuje.

Błogosławię Cię.

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

Komentarz Luz de Maria

Bracia i siostry:

Otrzymałem Wizję wielkich tragedii na Ziemi, oczekiwanego spełnienia się przepowiedni…. Siła natury jest imponująca: sparaliżuje część ludzkości. Ustanawia się zło - zatracenie człowieka, z wielkim lamentem na całej ziemi, lamentem małej Reszty wiernej Chrystusowi i Jego Matce. Wojna zostanie wypowiedziana, a ludzkość zdestabilizowana; nieoczekiwana broń wyjdzie na jaw, wywołując terror. Duchowość zamieszka w niewielu ludzi: prawie nie będzie słychać Słowa Bożego, będzie ono zabronione, a człowiek będzie musiał go szukać niestrudzenie, nawet pośród skał, gdzie nie można cię zobaczyć.[9]Amos 8: 1: „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana Boga - kiedy ześlę głód na ziemię: nie łaknienie chleba ani pragnienie wody, ale słuchanie słowa Pańskiego. Rdzeń chrześcijaństwa będzie przedmiotem debaty, nadejdzie zdrada i schizma. „Katechon”[10]por Usuwanie ogranicznika otrzyma siłę z góry dla wsparcia wiernej Reszty; nadejdzie jego koniec i schizma[11]O schizmie w kościele, przeczytaj… rozprzestrzeni się.

Po długich cierpieniach nadejdzie Boski Pokój. Amen.

Przypisy

Przypisy

1 por Racjonalizm i śmierć tajemnicy
2 2 Piotra 2:21: „Lepiej bowiem byłoby dla nich nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania”.
3 por Niezwyciężona wiara w Jezusa
4 O Świętej Reszcie: przeczytaj…
5 „Wydaje mi się więc pewne, że przed Kościołem są bardzo ciężkie czasy. Prawdziwy kryzys dopiero się zaczął. Będziemy musieli liczyć się na ogromne przewroty. Ale jestem równie pewien tego, co pozostanie na końcu: nie Kościół kultu politycznego, który już umarł wraz z Gobelem, ale Kościół wiary. Może już nie być dominującą siłą społeczną w takim stopniu, w jakim była do niedawna; ale będzie się cieszyła świeżym rozkwitem i będzie postrzegana jako dom mężczyzny, w którym odnajdzie życie i nadzieję poza śmiercią ”. —Kardynał Joseph Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Wiara i przyszłość, Ignatius Press, 2009
6 O Nowym Porządku Świata: przeczytaj…
7 por Nasz 1942
8 „Wąż… wypluł strumień wody ze swoich ust za kobietą, aby zmieść ją z prądem…” (Objawienie 12:15). Papież Benedykt XVI wyjaśnia: „O tej walce, w której się znajdujemy… [przeciwko] mocom niszczącym świat, jest mowa w 12 rozdziale Apokalipsy… Mówi się, że smok kieruje wielki strumień wody na uciekającą kobietę, aby zmieść ją… Myślę że łatwo jest zinterpretować, czym jest rzeka: to właśnie te prądy dominują nad wszystkimi i chcą wyeliminować wiarę Kościoła, który wydaje się nie mieć gdzie stanąć przed potęgą tych prądów, które narzucają się jako jedyna droga myślenia, jedyny sposób na życie ”. (Pierwsza sesja Synodu Specjalnego w sprawie Bliskiego Wschodu, 10 października 2010)
9 Amos 8: 1: „Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana Boga - kiedy ześlę głód na ziemię: nie łaknienie chleba ani pragnienie wody, ale słuchanie słowa Pańskiego.
10 por Usuwanie ogranicznika
11 O schizmie w kościele, przeczytaj…
Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości, Okres antychrysta.