Luz de Maria - Rzeki nieposłuszeństwa

Św. Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla 21 listopada 2020 r .:

Ludu Boży, jako Książę Niebiańskich Legionów, błogosławię cię, Ludu Boży!
 
Historia Zbawienia ludzkości była zawsze przenikana Bożym Miłosierdziem, ale ludzie byli nieposłuszni Woli Bożej, co sprawiło, że ludzkość musiała stawić czoła konsekwencjom nadużycia własnej wolnej woli. Mimo to człowiek nie potraktował poważnie lekcji z przeszłości i nadal odmawia posłuszeństwa Bogu i nawracania się. Całkowicie ślepa ludzkość zaprzecza swojemu Stwórcy, odwraca się od dobra i stworzyła przyszłość, zgodnie ze swoją wielką dumą w tej chwili.
 
Ach, ach, Lud Boży! Dokąd prowadzą cię rzeki nieposłuszeństwa?
 
Ważne jest, aby ci, którzy nadal mają duchowy wzrok, byli czujni na wszystko, co dzieje się wbrew Woli Bożej. Obecni antychrystowie, wchodzący w skład światowej elity, decydują o losie ludzkości i przekazali go diabłu, stąd tak wielkie przebudzenie zła w tym czasie.
 
To pokolenie zostało powierzone ze szczególną miłością do Ducha Świętego, aby ludzkość zdecydowała się przyjąć dary i cnoty Ducha Świętego, które są potrzebne w tym czasie. Słuchać! Musisz się nawrócić i wzrastać duchowo, będąc całkowicie przekonanym, że Trójca Przenajświętsza zasługuje na to „Honor, potęga i chwała na wieki wieków” (Obj 5: 13). Lud Boży musi ugiąć kolana przed Imieniem, które jest ponad wszystkimi imionami, „Aby w imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, a każdy język wyznał, że Chrystus Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2: 10-11). Każdy człowiek powinien z bojaźnią i drżeniem pracować dla swojego osobistego zbawienia pośród tego ciemnego świata i zobowiązać się do dzielenia się duchowymi błogosławieństwami ze swoim bliźnim, aby on także mógł ocalić swoją duszę.
 
Prześladowanie jest przed tobą, stopniowo narastając do momentu, w którym teraz stykasz się z nim twarzą w twarz. Ci, którzy ufają Panu, nie powinni się bać. Osoby o hojnym, pokornym duchu, o silnej i prawdziwej wierze nie powinny się bać, ponieważ dni zostaną skrócone, aby Nasz Król i Pan Jezus Chrystus mogli znaleźć ich wiernych podczas Jego Przyjścia. [1]Objawienia o drugim przyjściu Chrystusa…
 
Lud Boży: Bądź mocny w wierze w obliczu globalnego zjednoczenia, które nie jest wolą Bożą, ale raczej wolą światowych elit, by panować nad tobą, wiązać cię i umniejszać ludzkie zdolności poprzez niewłaściwie wykorzystywaną technologię. Istoty ludzkie, których zdolności zanikły, nie są w stanie samodzielnie decydować i muszą polegać na tych, którzy nakazują im pracę i działanie.
 
Ludzkość zaakceptowała nadejście nowoczesnych innowacji, stawiając rzeźby przedstawiające Diabła jako znak władzy zła nad człowiekiem. Dlatego wzywam was, byście zawsze w ciągu dnia wzywali naszą Królową i Matkę z modlitwą „Zdrowaś Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta”, będąc w stanie łaski. W przeciwnym razie Diabeł będzie szydził z tego, kto wypowie to bez żadnej zasługi.
 
Pod pretekstem obecnej choroby ciało ludzkie zostanie zmienione, a to nie jest Wola Boża. Antychrystowie tego świata wysyłają kolejną chorobę, aby ludzie oddali się w ich ręce i chętnie pozwolili zapieczętować się pieczęcią zła. Ludzkość, nie mając pewności, że jest manipulowana, wyczuwa to; to Duch Święty w każdej osobie daje rozeznanie, aby móc wyczuć, z czym masz do czynienia. W tym celu musisz się modlić w stanie łaski, w przeciwnym razie wpadniesz w szpony tego, który nadchodzi: Antychrysta, któremu służą obecni antychrystowie.
 
Lud Boży: nie lękajcie się, ale ufajcie i zwiększajcie swoją wiarę i wytrwałość, waszą pewność, że Bóg chroni swoich własnych i że wierni otrzymają nagrodę Życia Wiecznego. Nie upadajcie w wierze, pozostańcie nieustraszeni w maszerującej kolumnie, ale z mocą Ducha Świętego, z Ochroną Naszej i waszej Królowej i Matki, która was nie opuszcza. Nasza Królowa dowodzi niebiańskimi armiami, aby kierować wami i czynić cuda, gdy to konieczne, wspierając Lud Boży.
 
Upamiętnienie narodzin naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa nie będzie takie jak zwykle. Duchowy głód ludzkości, wraz z globalnym wstrząsem i drżeniem ziemi, pobudzi ludzkość do przebudzenia. Znaki i sygnały wzrosną i pokażą wam jasno, że zbliża się Ostrzeżenie i że ludzie muszą przyznać, że są grzesznikami, pokutować i nawrócić się.

Dzieci, wszędzie widzę ludzi, których niepokoi tyle zniechęcenia. Widzę, jak ludzie wyrzekają się dobra i wychwalają zło, dając mu siłę do dalszego bezlitosnego niszczenia ludzkości, nie tylko dzięki władzy ekonomicznej elity, ale także dzięki władzy, która została przekazana masonerii w ramach Ludu Bożego. Istoty ludzkie z wielką obojętnością obserwują postęp w kierunku całkowitej dominacji. Otwórz oczy i zobacz, co dzieje się na całym świecie! Mikroczip to nie fantazja…
 
Nie mówię do ciebie tak, jak mówiłem w przeszłości; Mówię do pokolenia, które dokonało wielkich odkryć, ale nie zdołało odkryć, komu służą, gdy walczą przeciwko Prawu Bożemu. W przeszłości armie wyruszały na podbój ziem i królestw: w tym czasie choroba została wysłana jako wysłannik, aby pokonać ducha istot ludzkich i podbić ich, zapieczętowując ich dla antychrysta.
 
Bóg jest miłosierdziem, miłością, dobrocią, miłosierdziem, przebaczeniem, oddaniem, nadzieją; Jest wszechobecny i wszechwiedzący; tak, On jest wszechmocny! A człowieku? Człowiek walczy o panowanie, walczy o władzę, a w swej determinacji, by panować nad całym światem, atakuje Dar życia, pędząc ku eksterminacji człowieka przez człowieka.
 
Obudź się, Ludu Boży!
Obudź się, Ludu Boży!
 
Nasz Król i Pan Jezus Chrystus okrywa cię Swoją Najdroższą Krwią. Niepokalane Serce zatriumfuje. Królowo i Matko czasów ostatecznych, udziel nam ochrony Twojego Najświętszego Serca.
 
Błogosławię Cię.
 
 

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

 

Komentarz Luz de Maria

Bracia i siostry:
 
Nasz umiłowany św. Michał Archanioł zachęca nas, abyśmy nie męczyli się czynieniem dobra, a jednocześnie nie ustawali w spoglądaniu duchowymi oczami na wszystko, co dzieje się wokół nas. To jest Poselstwo ostrzegające nas o tym, co jest o krok od ludzkości; zawsze otrzymujemy to Słowo, które nas wzmacnia i daje nam pewność, że będziemy dążyć do nawrócenia. Wiemy, że potęga ekonomiczna wpłynęła na ludzkość - została narzucona w całej historii ludzkości, ale wiemy również, że przez całą historię Zbawienia Niebo nadal prowadziło swój lud. Biorąc pod uwagę obecną eskalację, jesteśmy na drodze do większych wydarzeń, które zostały już ogłoszone, ale nie zostały ujawnione, iw tej chwili widzimy, że kurtyna szybko się cofa i patrzymy na scenariusz globalnej potęgi, który coraz bardziej bez skrupułów przed pokazaniem się.
 
Wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Dlatego św. Michał usilnie wzywa nas do nawrócenia, zbawienia naszych dusz, bycia świadkami wielkiej miłości Boga do Jego ludu, z pewnością, wiarą, siłą i bez wahania.
 

Amen.

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.