Luz de Maria - czas to „teraz”!

Świętego Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla 19 sierpnia 2020 roku:

Lud Boży: Przyjmij Boski pokój niezbędny każdemu człowiekowi.

W czasie, gdy w większości krajów świata wzrośnie wściekłość ludzkości, a ludzie będą atakować swoich braci i siostry; a kiedy pokój będzie pożądany i pożądany, ponieważ na Ziemi zaszczepiono niezgodę, zadajcie sobie pytanie: w którym momencie Apokalipsy jesteście?

Kiedy widzisz tych, którzy zwykli uczestniczyć w codziennej Mszy św. I odbierali Eucharystię… Kiedy widzisz tych, którzy modlili się o każdej porze i w każdym miejscu, tych, którzy nie pozostawiali wątpliwości co do ich religijnej pobożności… Kiedy widzisz tych, którzy ubierali się z wyraźną skromnością za swoje nory z obawy przed prześladowaniami i wyrzeczenia się Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jako „ich Pana i ich Boga”, aby ocalić ich życie… Zapewniamy, że prześladowania nie zmniejszą się, ale zostaną wzmocnione przeciwko prawdziwemu Ludowi naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

W odległych miejscach, w kryptach starożytnych kościołów, w miejscach zaimprowizowanych, być może w najbardziej nieprawdopodobnych, przyjdziecie wysłuchać Mszy Świętej i przyjąć Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii z rąk wiernych kapłanów - tych, którzy adorują Chrystusa Eucharystycznego, którzy kochają naszą Królową i Matkę Nieba i Ziemi - ze względu na jasny i ostateczny podział między tymi, którzy pozostaną przywiązani do prawdziwego Magisterium Kościoła Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, a tymi, którzy żyli jako faryzeusze w Kościele, już prześladowcami wiernych ludzi.

Lud Boży: nie postępujcie jak faryzeusze (Mt 23); postępujcie jak dzieci wierne naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, nawracające się, w obliczu nieuchronnego oczyszczenia, które przyjdzie z Nieba na ziemię i nadchodzącej sekwencji wydarzeń ogłoszonych wam z góry, abyście się modlili, składali post i ofiary; abyście pomogli potrzebującym i zdesperowanym, ofiarując chleb świadectwa życia w Woli Bożej.

Człowiek posiada wolną wolę, której powinien używać do oddawania czci, do pracy i działania jak prawdziwe dziecko Boże, do bycia pokornym, a nie aroganckim i dumnym. Po drodze dumni zatrzymają się.

Módlcie się w porze i poza porą; nadchodzi Wielkie Wstrząsanie; [1]zobacz również Fatima i wielkie drżenie autor: Mark Mallett czas nie ma już czasu, jest to „teraz!” na to zarówno oczekiwano, jak i obawiano się tego. Nie zatrzymując się z tymi, którzy chcą, abyś się zgubił, idź dalej wskazaną ścieżką, nie zbaczając z niej, nie zapominając, że diabeł krąży jak ryczący lew w poszukiwaniu kogo pożreć. Bądź ostrożny w swojej pracy i działaniach, nie mieszaj się z zagubionymi; bądźcie ostrożni - jesteście Ludem Bożym, a nie dziećmi zła. Kościół naszego Króla i Pana Jezusa cierpi nadmiernie. Błędy spowodują utratę wiary, dlatego tak potrzebna jest niezachwiana wiara, wiara w obecność naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa w każdym z jego synów i córek. [2]zobacz również Niezwyciężona wiara w Jezusa autor: Mark Mallett

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się o nawrócenie wszystkich.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się, abyście nadal byli wierni.

Módlcie się, módlcie się za kraje, które ucierpią z powodu oczekiwanego i niepożądanego wstrząsu.

Módlcie się, módlcie się za tych, którzy zdominowani przez pychę sprowadzą na manowce swoich braci i siostry.

Módlcie się za tych, którzy cierpią głód i za tych, którzy znoszą ucisk, za prawdę dotyczącą władców na Ziemi.

Umiłowany Ludu Boży, nadejdzie chwila zwiedzenia: nie zbłądzić. Dlatego bardzo ważne jest, aby modlić się sercem, aby przygotować się na WIELKIE OSTRZEŻENIE, [3]Objawienia dla Luz de Marii o Wielkim Ostrzeżeniu Bożym dla ludzkości… i że powinieneś być spokojny.

Módlcie się za Chile i Kolumbię. Projekty zła nie ustaną.

W końcu Niepokalane Serce Naszej Królowej i Matki Nieba i Ziemi zatriumfuje, a zło nie dotknie człowieka.

Lud Boży: Nie przestawaj! To są czasy, w których musisz mieć się na baczności. Nie zapominajcie, że nadchodzi Ostrzeżenie, które uderzy człowieka jak błyskawica.

Kto jest jak Bóg? Nie ma takiego jak Bóg!

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Przypisy

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości, Iluminacja sumienia, Ostrzeżenie, odzyskanie, cud.