Luz de Maria - On Manipulating Minds

Św. Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla w dniu 22 lutego 2021 r .:

Umiłowany Ludu Boży, dzielę się z tobą Boską Miłością.

Dzieci Trójcy Przenajświętszej: Jesteś chroniony w każdym momencie w swoich dziełach i działaniach, abyś pozostał na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego, bez naruszania Twojej wolnej woli. Powinniście nieustannie badać samych siebie, aby ani wasze uczynki, ani zachowanie nie prowadziły do ​​dawania świadectwa sprzecznego z Boską Miłością, która was ostrzega. Ludu Boży, nie schodź na inne ścieżki: kontynuuj wypełnianie Woli Bożej, abyś był bezpieczny.

Ludzkość musi być w jedności z Trójcą Przenajświętszą, z Naszą Królową i Matką Nieba i Ziemi, z Przykazaniami Prawa Bożego. Ludzkość łatwo można oszukać z powodu jej braku wiary, z powodu nieskończonej liczby liberalnych idei, sekt i ideologii, które przebrane za dobre krążą, a Lud Boży nie zdaje sobie sprawy z ich celu, jakim jest sprowadzenie ich na manowce i zmuszenie ich do wpadną całkowicie w ręce zła. Jesteś łatwym łupem dla tych, którzy zostali zesłani przez zło, aby podburzyć ludzkość i skłonić ją do buntu we wszystkim i przeciwko wszystkiemu, co jest nasycone dobrem. Kontrolują umysły ludzi, kiedy są słabi i nieduchowi, kiedy nie rozumują i nie opierają się insynuacjom zła. Niektórzy myślą, że są dojrzali w wierze, kiedy tak nie jest. Ich umysły zabierają ich, dokąd chcą, według ich kaprysu, pozwalając, aby z ich ust wypływały zniewagi wobec Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wobec Naszej Królowej i Matki oraz Daru Życia. (Rzym.12: 2)

Ludu Boży, tracisz spokój, rozum, oś w sobie, która powinna skupiać się na Boskim Dziele i Działaniu, i natychmiast upadasz jak faryzeusze, pozwalając, by wyszły wszelkiego rodzaju plugastwa i zniewagi pod adresem twojego bliźniego ust. Noszący maski! Musisz się teraz nawrócić, zanim światło dzienne zgaśnie, a ciemność stanie się panem spustoszenia. Oddałeś przeznaczenie ludzkości w demoniczne ręce, wspierając nienaturalne prawa, które obrażają Boskie Serce. Akceptujesz wszystko, co do ciebie dociera, nie myśląc o tym; wasza normalna praca i styl życia zostały ograniczone, aby przygotować was na publiczne wystąpienie Antychrysta. Lud Boży, elita rządziła całą ludzkością za kulisami. Teraz przestały być mitem dla większości i pojawiają się przed obliczami wszystkich ludzi, demonstrując, że potęga ekonomiczna prowadzi ludzkość do woli.

Dlaczego pojawiają się przed wami, dzieci Boże? Są waszymi przywódcami i chcą, aby większość znała ich twarze, abyście je akceptowali, kiedy wydadzą rozkazy. I to jest krytyczny „moment”, na który czekała światowa elita: jesteś tam, dlatego z góry pokazują Ci wszystkie swoje plany, abyś ich nie odrzucił. Jako Książę Niebiańskich Legionów wzywam więc was, abyście razem ze Mną ogłosili: „Ojcze, Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen."

Trzeba wysłuchać Ludu Bożego, który modli się, pracuje i działa w Boskiej Miłości, aby pokonać wroga duszy. Modlitwa, która daje świadectwo, wyraża się nie tylko głosem, ale sercem, osiągając swój szczyt u bliźniego. Taka praca i działanie osłabia również Diabła i jego naśladowców, którzy przejęli główne ziemskie moce, aby rozpowszechniać dyrektywy sprzeczne z Boskim Słowem.

Ludu Boży, czy spodziewasz się prześladowań? Tak, będziecie prześladowani, kiedy moc zła wystawi was na próbę w wierze, kiedy poczujecie się bezradni i słabi… Ale nie uda się tego zrobić wiernym Ludom, którzy nawrócili się i mają przekonanie. (1 Peter 1: 7) W Trójjedynym Bogu, zjednoczonym pod ochroną naszej i waszej Królowej i Matki, przyjmując ochronę zastępów niebieskich i błogosławionych dusz, do których zwracają się wszystkie osobiste pobożności, Lud Boży powstrzyma ataki diabła, który chce przeniknąć do umysły prawdziwego Ludu Bożego poprzez manipulowanie ich podświadomością.

Wielcy interesy ziemskiej władzy wiedzą, jak przeniknąć do ludzkiej podświadomości i zainstalowali już wszystko, czego potrzebują do tego celu. Duże anteny, najwyraźniej do nowego odbioru i transmisji technologicznej, są środkiem do penetracji ludzkiej podświadomości i prowadzenia ludzi do pracy i zachowywania się wbrew woli Bożej. [Nie należy tego rozumieć jako nadpisywanie wolnej woli, ale manipulowanie nią. Już w 2008 roku Scientific American opublikowali nowe dane ujawniające, w jaki sposób można zmieniać fale mózgowe za pomocą sygnałów elektromagnetycznych wykorzystywanych przez telefony komórkowe. Widzieć „Kontrola umysłu przez telefon komórkowy”. W 2010 roku opublikowali kolejny artykuł zatytułowany: „Technologie czytania w myślach i kontroli umysłu nadchodzą: musimy ustalić implikacje etyczne, zanim się pojawią”. LiveScience opublikował artykuł w maju 2019: „Rząd poważnie podchodzi do tworzenia broni kontrolowanej przez umysł”. Istota tych artykułów ujawnia, w jaki sposób można w jakiś sposób manipulować aktywnością elektryczną mózgu.]

Jest na to antidotum: Trwanie w prawdziwej wierze… Życie na dobre w pracy i działaniu… Kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie… To zablokuje działanie zła w tobie. Jeśli pozostaniesz w wymaganym stanie duchowym, obecność Boskiego Ducha uwolni cię od tego zła. (Pamiętaj, że musisz być „w wymaganym stanie duchowym”, aby Duch Boży działał w tobie i abyś posiadał antidotum na takie rządy). Tym dobrem będą się cieszyć ci, którzy są na ścieżce nawrócenia i ludzie, którzy kroczą drogą Zbawienia Wiecznego.

To pokolenie stoi w obliczu dominacji elity, która przejmuje władzę nad wszystkim i nad wszystkim na Ziemi, aby przekazać ludzkość Antychrystowi, konsolidując jedną religię, jeden rząd, jedną walutę, jednolity system edukacji, w ich dążeniu do naśladowania Boga w Trójcy Jedynego. Nie traćcie wiary, ludu Boży: żyjcie bez opuszczania sfery Boskości. Nie mów: „Wytrwam do końca” - miejcie te słowa w ukryciu w waszych sercach. Niektórzy, którzy nazywają siebie wiernymi Bogu, stracą wiarę ze strachu i ignorancji odnośnie tych ostatecznych wydarzeń.

Bracia i siostry w wierze to ci, którzy dają i będą pomagać sobie nawzajem w tych chwilach, w których się znajdujecie. Pozostań w schronieniu Najświętszych Serc naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz naszej Królowej i Matki. Potem moje legiony zaprowadzą cię do schronów przygotowanych dla twojej ochrony. Domy prawdziwie poświęcone Świętym Sercom są już schronieniami. Nigdy nie zostaniesz opuszczony przez rękę Boga.

Cierpienie Ziemi będzie trwało, a wraz z nim cierpienie ludzkości. Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest wstrząśnięty; konflikty doprowadzą ją do schizmy. Zachowaj wiarę, nie rozpaczaj i nie daj się rozproszyć; jesteście chronieni przez moje Legiony, a Wola Boża dała Naszej Królowej i Matce moc pokonania szatana. Nie lękajcie się: dzieci Boże zawsze mają zapewnioną Boską ochronę.

 Uważajcie, dzieci Boże, uważajcie! Ataki natury będą trwały nadal - niektóre z samej natury, inne stworzone przez ludzi nauki, którzy służą złu. Wulkany staną się aktywne, a morze zostanie poruszone. W rezultacie lud Boży nie powinien zachwiać się, ale mocno wierzy w obronę twego Pana i Boga. Lud Boży: Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie jesteś sam: miej solidną wiarę.

 W Boskiej Miłości.

Św. Michał Archanioł

 

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Zdrowaś Mario, najczystsza, poczęta bez grzechu

Opublikowany w Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.