Ostrzeżenie… prawda czy fikcja?

Ta witryna ma opublikowane wiadomości od wielu jasnowidzów z całego świata, którzy mówią o nadchodzącym „Ostrzeżeniu” lub „Oświeceniu Sumienia”. Będzie to chwila, w której każdy człowiek na ziemi ujrzy swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg, jakby stali przed Nim na sądzie. To chwila miłosierdzia dzięki sprawiedliwość, aby skorygować sumienia ludzkości i przesiać chwasty z pszenicy, zanim Pan oczyści ziemię. Ale czy to proroctwo jest wiarygodne, czy nawet biblijne?

Po pierwsze, fałszywy jest pogląd, że proroctwo musi zostać zatwierdzone lub poparte przez autorytatywne źródło, aby było prawdziwe. Kościół tego nie naucza. W rzeczywistości w Heroiczna cnota, Papież Benedykt XIV napisał:

Czy ci, którym zostało dane objawienie i którzy są pewni, że pochodzi ono od Boga, są zobowiązani do tego stanowczo przyjąć? Odpowiedź jest twierdząca… -Heroiczna cnota, Tom III, str. 390

Co więcej,

Ten, komu to prywatne objawienie jest proponowane i ogłaszane, powinien wierzyć i przestrzegać przykazania lub przesłania Bożego, jeśli jest mu ono proponowane na podstawie wystarczających dowodów. (Tamże, s. 394).

Dlatego „wystarczający dowód” wystarczy, aby „uwierzyć i być posłusznym” proroczemu objawieniu. W tym miejscu Countdown to the Kingdom próbuje zapewnić „proroczy konsensus” między innymi na temat Oświecenia Sumienia (Uwaga: „proroczy konsensus” nie oznacza, że ​​wszyscy widzący podają dokładnie te same szczegóły; nawet Ewangelia Konta różnią się szczegółami, jest to raczej konsensus między główne wydarzenie z często różnymi stopniami wglądu lub doświadczenia). Faktyczne wydarzenie tego „Ostrzeżenia” pojawia się w pismach i dziełach wielu mistyków, świętych i jasnowidzów, którzy podzielają różne stopnie aprobaty. Wydaje się również, że pojawia się w Piśmie Świętym, chociaż nie pod nazwą „Oświecenie” czy „Ostrzeżenie” (słowo „trójca” również nie pojawia się w Piśmie Świętym).
 
Po pierwsze, zatwierdzone i wiarygodne źródła prywatnych objawień, które faktycznie rzucają światło na Pisma, które wydają się odnosić do tego Ostrzeżenia…
 

Prywatne objawienie:

1. Objawienia w Heede w Niemczech miały miejsce w latach 30-tych i 40-tych. Biskup Osnabrück w momencie rozpoczęcia objawień wyznaczył nowego proboszcza, który w biuletynie diecezjalnym ogłosił nadprzyrodzony charakter wydarzeń w Heede, że istnieją „niezaprzeczalne dowody na powagę i autentyczność tych przejawów”. W 1959 roku, po zbadaniu faktów, Wikariat Osnabrück w liście okólnym skierowanym do duchowieństwa diecezji potwierdził ważność objawień i ich nadprzyrodzone pochodzenie.[1]cudo łowca.com
 
Królestwo nadejdzie w mgnieniu oka…. O wiele szybciej, niż ludzkość zda sobie sprawę. Dam im specjalne światło. Dla niektórych to światło będzie błogosławieństwem; dla innych ciemność. Światło przyjdzie jak gwiazda, która wskazała mędrcom drogę. Ludzkość doświadczy Mojej miłości i Mojej mocy. Pokażę im moją sprawiedliwość i moje miłosierdzie. Moje najdroższe dzieci, godzina zbliża się coraz bardziej. Módlcie się nieustannie! -Cud oświecenia wszystkich sumień, Dr Thomas W. Petrisko, s. 29
 
2. Orędzia św. Faustyny ​​mają najwyższy stopień aprobaty Kościoła - ze strony samego Papieża św. Jana Pawła II. Święta Faustyna osobiście doświadczyła oświecenia:
 
Kiedyś zostałem wezwany na sąd (miejsce) Boga. Stałem sam przed Panem. Jezus pojawił się taki, jakiego znamy podczas Jego męki. Po chwili zniknęły jego rany, z wyjątkiem pięciu, ran na rękach, stopach i boku. Nagle zobaczyłem kompletny stan mojej duszy, tak jak widzi to Bóg. Widziałem wyraźnie wszystko, co nie podoba się Bogu. Nie wiedziałem, że nawet najmniejsze wykroczenia będą musiały zostać rozliczone. - Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Dziennik, n. 36
 
A potem pokazano jej to samo światło z tych ran, które wyglądało jak a wydarzenie na całym świecie:
 
Całe światło na niebiosach zgaśnie i zapanuje wielka ciemność na całej ziemi. Wtedy znak krzyża będzie widoczny na niebie, az otworów, w których przybito dłonie i stopy Zbawiciela, wyjdą wielkie światła, które rozświetlą ziemię na pewien czas. Będzie to miało miejsce na krótko przed ostatnim dniem. (nr 86)
 
W istocie, czy Ostrzeżenie może być również tymi dosłownymi „drzwiami miłosierdzia”, które poprzedzają Dzień Sprawiedliwości?
 
Kto nie chce przejść przez drzwi Mojego miłosierdzia, musi przejść przez drzwi Mojej sprawiedliwości ”. (nr 1146)
 
3. Wiadomości Luz de Maria de Bonilla otrzymał biskupa Juana Guevary imprimatur i wyraźne poparcie. W liście z 19 marca 2017 r. Napisał:
 
[Ja] doszedłem do wniosku, że są one wezwaniem dla ludzkości, aby powróciła na ścieżkę, która prowadzi do życia wiecznego, i że te przesłania są wezwaniem z nieba w tych czasach, w których człowiek musi uważać, aby nie zboczyć z Bożego Słowa … OŚWIADCZAM, że nie znalazłem żadnego doktrynalnego błędu, który byłby sprzeczny z wiarą, moralnością i dobrymi nawykami, za co przyznaję tym publikacjom IMPRIMATUR. Wraz z moim błogosławieństwem składam najlepsze życzenia, aby zawarte tutaj „Słowa Niebios” odbiły się echem w każdym stworzeniu dobrej woli.
 
W kilku orędziach pod płaszczem tego kościelnego poparcia Luz de Maria mówi o „Ostrzeżeniu”, a nawet go doświadczył.
 
4. Pisma Elżbieta Kindelmann Węgier zostały zatwierdzone przez kardynała Erdo, a dalszy wolumen przyznano Nihil Obstat (Prałat Joseph G. Prior) i imprimatur (Abp Charles Chaput). Mówi o nadchodzącej chwili, która „zaślepi szatana”:
 
27 marca Pan powiedział, że Duch Pięćdziesiątnicy zaleje ziemię swoją mocą i wielki cud przyciągnie uwagę całej ludzkości. Będzie to efekt łaski Płomienia Miłości. Z powodu braku wiary ziemia wchodzi w ciemność, ale ziemia doświadczy wielkiego wstrząsu wiary… Odkąd Słowo stało się Ciałem, nigdy nie było takiego czasu łaski. Oślepiający Szatan wstrząśnie światem. - Płomień miłości s. 61, 38

5. Pierwsze objawienia w Betanii w Wenezueli zostały zatwierdzone przez tamtejszego biskupa. Sługa Boża Maria Esperanza powiedziała:

Sumienia tego ukochanego ludu muszą zostać gwałtownie wstrząśnięte, aby mogli „uporządkować swój dom”… Nadchodzi wielka chwila, wielki dzień światła… to godzina decyzji dla ludzkości. -Antychryst i czasy ostateczne, Ks. Joseph Iannuzzi w s. 37; Tom 15-n.2, polecany artykuł z www.sign.org

6. Papież Piux XI rzekomo również mówił o tym wydarzeniu. Powiedział, że poprzedzi go a rewolucja, zwłaszcza przeciwko Kościołowi:

Ponieważ cały świat jest przeciwko Bogu i Jego Kościołowi, oczywiste jest, że On zachował dla siebie zwycięstwo nad swoimi wrogami. Stanie się to bardziej oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę, że korzenie całego naszego obecnego zła tkwi w fakcie, że ci, którzy mają talenty i wigor, pragną ziemskich przyjemności i nie tylko porzucają Boga, ale całkowicie Go odrzucają; zatem wydaje się, że nie mogą zostać przyprowadzeni z powrotem do Boga w żaden inny sposób, jak tylko przez akt, którego nie można przypisać żadnemu drugorzędnemu sprawcy, a zatem wszyscy będą zmuszeni spojrzeć na siły nadprzyrodzone i wołać: „Od Pana to pochodzi przeminąć i to jest cudowne w naszych oczach…” Przyjdzie wielki cud, który napełni świat zdumieniem. Cud ten poprzedzi triumf rewolucji. Kościół będzie bardzo cierpieć. Jej słudzy i jej wódz będą wyszydzani, biczowani i męczeni. -Prorocy i nasze czasy, Wielebny Gerald Culleton; p. 206

7. St. Edmund Campion oświadczył:

Ogłosiłem wielki dzień ... w którym straszny Sędzia powinien odsłonić sumienia wszystkich ludzi i wypróbować każdego człowieka z każdej religii. To jest dzień zmiany, to jest Wielki Dzień, któremu zagroziłem, wygodny dla pomyślności i straszny dla wszystkich heretyków. -Kompletny zbiór prób państwowych Cobetta, Vol. I, str. 1063

Innymi słowy, istnieją „wystarczające dowody” poparte przez Magisterium, aby uznać ideę „Ostrzeżenia” za „godną wiary”. Ale czy jest to w Piśmie Świętym?

 

Pismo:

Jedna z pierwszych aluzji do Ostrzeżenia znajduje się w Starym Testamencie. Kiedy Izraelici pogrążyli się w grzechu, Pan posłał ogniste węże, aby ich ukarać.

Lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: „Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko wam; módlcie się do Pana, aby oddalił od nas węże ”. Mojżesz modlił się więc za lud. Pan powiedział do Mojżesza: „Uczyń węża ognistego i umieść go na palu; a każdy, kto zostanie ukąszony, gdy to zobaczy, będzie żył ”. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na palu; a jeśli wąż ugryzł kogokolwiek, spojrzałby na węża z brązu i żył. (Liczb 21: 7-9)

To oczywiście zapowiedź Krzyża, który w tych ostatnich czasach czyni odwet jako „znak” przed Dniem Pańskim.

Następnie w Objawieniu 6:12-17 znajduje się fragment, który, biorąc pod uwagę powyższe, jest trudny do zinterpretowania jako cokolwiek ale „wyrok w miniaturze” (as Ks. Stefano Gobbi umieść to). Tutaj św.Jan opisuje otwarcie szóstej pieczęci:

… Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi; a słońce stało się czarne jak wór, księżyc w pełni stał się jak krew, a gwiazdy z nieba spadły na ziemię… Wtedy królowie ziemi i wielcy ludzie i generałowie, bogaci i silni, i wszyscy, niewolnik i wolny, ukryty w jaskiniach i wśród skał gór, wzywający do gór i skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka; bo nadszedł wielki dzień ich gniewu, a któż zdoła go ostać? (Obj. 6: 15-17)

To wydarzenie z pewnością nie jest końcem świata ani ostatecznym sądem. Ale najwyraźniej jest to chwila miłosierdzia i sprawiedliwości dla świata, gdy Bóg instruuje aniołów, aby zaznaczali czoła Jego sług (Ap 7: 3). O tym skrzyżowaniu miłosierdzia i sprawiedliwości mówiło się w Heede i w objawieniach Faustyny.

Jezus mógł również mówić o tym wydarzeniu w swoim zwięzłym omówieniu „czasów ostatecznych”, niemal dosłownie powtarzając rozdział 6 Objawienia.

Zaraz po ucisku tamtych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światła, gwiazdy spadną z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte. A potem znak Syna Człowieczego pojawi się na niebie i wszystkie plemiona ziemi będą opłakiwać ... (Mt 24: 29-30)

Do takiego wydarzenia nawiązuje również prorok Zachariasz:

Wyleję na dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy ducha współczucia i błagania, tak że gdy spojrzą na Tego, którego przebili, będą go opłakiwać, jak opłakuje jedynaka. gorzko płaczcie nad nim, jak płacze nad pierworodnym. W owym dniu żałoba w Jerozolimie będzie tak wielka jak żałoba Hadad-Rim'mon na równinie Megid'do. (12: 10-11)

Zarówno św.Mateusz, jak i Zachariasz znajdują odzwierciedlenie w objawieniach św.Faustyny, a także innych widzących, którzy opisują bardzo podobne rzeczy, np. Jennifer , amerykański wizjoner. Jej orędzia zostały zatwierdzone przez watykańskiego duchownego, polskiego Sekretariatu Stanu, prałata Pawła Ptasznika, po przekazaniu ich Janowi Pawłowi II. 12 września 2003 roku opisuje w swojej wizji:

Kiedy podnoszę głowę, widzę krwawiącego Jezusa na krzyżu, a ludzie padają na kolana. Jezus mówi mi wtedy: „Będą widzieć swoją duszę tak, jak ja to widzę”. Widzę rany tak wyraźnie na Jezusie, a Jezus mówi wtedy: „Zobaczą każdą ranę, którą dodali do Mojego Najświętszego Serca”.

Wreszcie „zaślepienie szatana”, o którym mowa w orędziach Kindelmanna, jest nawiązane w Ap 12: 9-10:

I zrzucony został wielki smok, starożytny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, zwodziciel całego świata - został zrzucony na ziemię, a wraz z nim zostali zrzuceni jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: „Teraz nadeszło zbawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo oskarżyciel naszych braci został zrzucony i oskarża ich dniem i nocą przed naszym Bogiem ”.

Ten fragment potwierdza również przesłanie z Heede, gdzie Chrystus mówi, że Jego Królestwo wejdzie do serc „błyskawicznie”.

Rozważ to wszystko w świetle przypowieści o synu marnotrawnym. Miał także „oświecenie sumienia”, kiedy pogrążał się w świńskiej miazdze swojego grzechu: „Dlaczego opuściłem dom mojego ojca?” (por. Łk 15, 18-19). Ostrzeżenie jest w istocie momentem „marnotrawnym” dla tego pokolenia, przed ostatecznym przesiewem i ostatecznie oczyszczeniem świata przed erą pokoju (zob. Oś czasu).

Wszystko to powiedziawszy, nie jest konieczne, aby proroctwo o „ostrzeżeniu” było poparte w Piśmie Świętym z wyraźną korelacją - po prostu nie może zaprzeczać Pismu Świętemu ani Tradycji Świętej. Weźmy na przykład objawienie Najświętszego Serca św. Małgorzacie Marii. Nie ma biblijnego odpowiednika tego oddania, per se, chociaż Jezus powiedział jej, że to będzie Jego „Ostatni wysiłek” wycofać ludzi z imperium szatana. Oczywiście, Boże Miłosierdzie, kolejne objawienia na całym świecie, dary i łaski, które przyszły na niezliczone sposoby, są częścią wypływu Jego Najświętszego Serca.

W rzeczywistości większość proroctw to tylko echa tego, co już zostało objawione, ale czasami zawierają więcej szczegółów. Po prostu wypełniają swoją rolę, o której mowa w Katechizmie:

Rolą [tak zwanych objawień „prywatnych”] nie jest ulepszanie lub uzupełnianie ostatecznego Objawienia Chrystusa, ale pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w pewnym okresie historii… -Katechizm katolickiego Churcah, n. 67

- Mark Mallett


 

POWIĄZANE CZYTANIE

Czy możesz zignorować prywatne objawienie?

Proroctwo właściwie zrozumiane

Wejście w godzinę marnotrawną

Wielki Dzień Światła

Oglądaj:

Ostrzeżenie - szósta pieczęć

Oko burzy - siódma pieczęć

 

Przypisy

Opublikowany w Od naszych współautorów, Iluminacja sumienia.