Luisa i ostrzeżenie

Mistycy używali różnych terminów, aby opisać nadchodzące ogólnoświatowe wydarzenie, w którym sumienia określonego pokolenia zostaną wstrząśnięte i ujawnione. Niektórzy nazywają to „ostrzeżeniem”, inni „oświeceniem sumienia”, „mini-sądem”, „wielkim wstrząsem”, „dniem światła”, „oczyszczeniem”, „odrodzeniem”, „błogosławieństwem” i tak dalej. W Piśmie Świętym „szósta pieczęć” zapisana w szóstym rozdziale Apokalipsy prawdopodobnie opisuje to ogólnoświatowe wydarzenie, które nie jest Sądem Ostatecznym, ale jakimś tymczasowym wstrząsem światem:

… Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi; a słońce stało się czarne jak wór, księżyc w pełni stał się jak krew, a gwiazdy nieba spadły na ziemię… Wtedy królowie ziemi i wielcy ludzie i generałowie, bogaci i silni, i wszyscy, niewolnik i wolny, ukryty w jaskiniach i wśród skał gór, wzywając do gór i skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka; bo nadszedł wielki dzień ich gniewu, a któż zdoła się przed nim ostać? " (Obj. 6: 15-17)

W kilku orędziach skierowanych do Sługi Bożej Luizy Piccarrety, Nasz Pan wydaje się wskazywać na takie wydarzenie lub serię wydarzeń, które wprowadzą świat w „stan umartwienia”:

Widziałem cały Kościół, wojny, przez które zakonnicy muszą przejść i które muszą otrzymać od innych, oraz wojny między społeczeństwami. Wydawało się, że panuje ogólna wrzawa. Wydawało się też, że Ojciec Święty wykorzysta bardzo niewielu zakonników, zarówno dla uporządkowania stanu Kościoła, księży i ​​innych osób, jak i dla społeczeństwa znajdującego się w stanie zamętu. Otóż, gdy to widziałem, błogosławiony Jezus powiedział mi: „Czy myślisz, że triumf Kościoła jest daleko?” A ja: „Tak, rzeczywiście - któż może uporządkować tak wiele popsutych rzeczy?”. I on: „Wręcz przeciwnie, powiadam wam, że jest blisko. Potrzeba starcia, ale silnego, dlatego pozwolę na wszystko razem, zarówno religijne, jak i świeckie, aby skrócić czas. A pośrodku tego starcia, całego wielkiego chaosu, będzie dobre i uporządkowane starcie, ale w takim stanie umartwienia, że ​​ludzie będą postrzegać siebie jako zagubionych. Jednak dam im tyle łaski i światła, aby rozpoznali zło i przyjęli prawdę… ” —15 sierpnia 1904

Aby zrozumieć, w jaki sposób poprzednie „pieczęcie” w Księdze Apokalipsy mówią o „zderzeniu” wydarzeń, które prowadzą do tego powszechnego Ostrzeżenia, przeczytaj Wielki Dzień ŚwiatłaZobacz także Oś czasu o Countdown to the Kingdom i towarzyszące mu wyjaśnienia w „zakładkach” poniżej. 

Kilka lat później Jezus lamentuje, że człowiek staje się tak twardy, że nawet sama wojna nie wystarczy, by nim wstrząsnąć:

Człowiek staje się coraz gorszy. Zgromadził w sobie tak dużo ropy, że nawet wojna nie zdołała jej wypuścić. Wojna nie powaliła człowieka; wręcz przeciwnie, sprawiło, że stał się odważniejszy. Rewolucja doprowadzi go do wściekłości; nędza doprowadzi go do rozpaczy i sprawi, że wyda się na zbrodnię. Wszystko to w jakiś sposób posłuży temu, by usunąć całą zgniliznę, którą on zawiera; a wtedy moja Dobroć uderzy w człowieka nie pośrednio przez stworzenia, ale bezpośrednio z Nieba. Te kary będą jak dobroczynna rosa zstępująca z Nieba, która zabije [ego] człowieka; a on, dotknięty moją ręką, rozpozna siebie, obudzi się ze snu grzechu i rozpozna Swojego Stwórcę. Dlatego córko, módl się, aby wszystko było dla dobra człowieka. —4 października 1917 r

Główną kwestią do rozważenia w tym miejscu jest to, że Pan wie, jak znieść niegodziwość i zło, które wyczerpują się w naszych czasach, i nawet je wykorzystać dla naszego zbawienia, uświęcenia i większej chwały.

To jest dobre i miłe Bogu, naszemu Zbawicielowi, który chce, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1 Tym 2: 3-4)

Według widzących na całym świecie weszliśmy w czas wielkiego ucisku, w nasze Getsemani, godzinę Męki Kościoła. Dla wiernych nie jest to powodem do strachu, ale oczekiwanie, że Jezus jest blisko, działa i triumfuje nad złem - i uczyni to poprzez nasilające się wydarzenia zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Nadchodzące Ostrzeżenie, jak anioł posłany, aby wzmocnić Jezusa na Górze Oliwnej,[1]Luke 22: 43 wzmocni także Kościół w jego męce, napełnij ją łaskami Królestwa Woli Bożeji ostatecznie doprowadzić ją do Zmartwychwstanie Kościoła

Kiedy te znaki zaczną się dziać, stań prosto i podnieś głowy, ponieważ twoje odkupienie jest w zasięgu ręki. (Luke 21: 28)

 

- Mark Mallett

 


Powiązane artykuły

Siedem pieczęci rewolucji

Oko burzy

Wielkie wyzwolenie

Pięćdziesiątnica i oświecenie

Iluminacja Objawienia

Po naświetleniu

Nadchodzące zstąpienie Woli Bożej

Konwergencja i błogosławieństwo

„Ostrzeżenie: świadectwa i proroctwa oświecenia sumienia” autor: Christine Watkins

Przypisy

Przypisy

1 Luke 22: 43
Opublikowany w Od naszych współautorów, Luisa Piccarreta, Wiadomości, Iluminacja sumienia, Ostrzeżenie, odzyskanie, cud.