Dr Ralph Martin - Darkness to Glory

Prorocze słowo skierowane do dr Ralpha Martina na Placu św. Piotra w obecności Papieża Pawła VI, w poniedziałek Pięćdziesiątnicy 1975 r., Znane jako „Proroctwo w Rzymie”:

Ponieważ cię kocham, chcę ci pokazać, co robię dzisiaj na świecie. Chcę cię przygotować na to, co ma nadejść. Nadchodzą dni ciemności, dni ucisku… Budynki, które teraz stoją, nie będą stać. Nie będzie tam wsparcia, które jest teraz dostępne dla Mojego ludu. Chcę, abyście byli przygotowani, mój ludu, abyście znali tylko Mnie, przylgnęli do Mnie i mieli Mnie głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Poprowadzę cię na pustynię… Odbiorę cię ze wszystkiego, na czym teraz polegasz, więc polegasz tylko na Mnie. Nadchodzi czas ciemności na świat, ale nadchodzi czas chwały dla Mojego Kościoła, czas chwały nadchodzi dla Mojego ludu. Wyleję na was wszystkie dary mojego Ducha. Przygotuję cię do walki duchowej; Przygotuję cię na czas ewangelizacji, jakiego świat nigdy nie widział…. A kiedy nie będziecie mieli nic oprócz Mnie, będziecie mieli wszystko: ziemię, pola, domy, braci i siostry oraz miłość, radość i pokój bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bądźcie gotowi, Moi ludzie, chcę was przygotować…

W grudniu 2011 r. Papież Benedykt XVI mianował dr Ralpha Martina konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W 2012 roku dr Martin został mianowany przez Papieża Benedykta XVI „ekspertem” Światowego Synodu Biskupów poświęconego Nowej Ewangelizacji. Aktywnie angażuje się w ewangelizację katolicką poprzez organizację non-profit Odnawianie ministerstw, której jest prezesem. Dr Martin był od dawna uważany przez wielu za proroczego głosu w Kościele, nie jako widzącego w „klasycznym” sensie, ale jako działający w charyzmat proroctwa (por. 1 Kor 12, 10). Do jego bardziej proroczych dzieł należą Kościół katolicki pod koniec epoki i jego broszura Ostateczna konfrontacja (nie mylić z Książka Marka Malletta o tym samym tytule).

Opublikowany w Wiadomości, Inne dusze.