Pismo Święte - o przestrzeganiu wyższego prawa

Błogosławiony Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nego, który posłał swego anioła, aby wybawił sługi, którzy Mu ufali; nie posłuchali królewskiego rozkazu i oddali swoje ciała, zamiast służyć lub czcić jakiegokolwiek boga poza własnym Bogiem. (Dzisiejsze pierwsze czytanie Mszy św; Powt. 3)

Jeśli wytrwacie w moim słowie, naprawdę będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli… Amen, amen, mówię wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn zawsze pozostaje. Więc jeśli Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. (Dzisiejsza Ewangelia; Jana 8)

Pandemia Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:

Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania wskazań władz cywilnych, jeśli są one sprzeczne z wymogami porządku moralnego, podstawowymi prawami człowieka lub nauką Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich żądania są sprzeczne z żądaniami prawego sumienia, znajduje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.[1]Mt 22: 21 „Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom”:[2]Dzieje 5: 29

Kiedy obywatele przeżywają ucisk władzy publicznej, która przekracza swoje kompetencje, nadal nie powinni odmawiać ani dawania, ani robienia tego, czego wymaga od nich obiektywnie dobro wspólne; ale jest dla nich uprawniona do obrony praw własnych i praw współobywateli przed nadużyciem tej władzy w granicach prawa naturalnego i prawa Ewangelii. —N. 2242

Przypisy

Przypisy

1 Mt 22: 21
2 Dzieje 5: 29
Opublikowany w Wiadomości, Pismo.