Pismo - przetestowane

 

Odczyty Mszy św Święto Bożego Ciała:

Pamiętajcie, jak od czterdziestu lat Pan, wasz Bóg, kieruje wszystkimi waszymi wędrówkami po pustyni, aby was wystawiać na próbę utrapienia i dowiedzieć się, czy chcecie przestrzegać Jego przykazań, czy nie. Dlatego pozwolił ci cierpieć głód, a następnie nakarmił cię manną ... (Dzisiejsze pierwsze czytanie Mszy św)

W to święto Święto Bożego Ciała, wielu czytelników uczęszcza do swoich parafii po raz pierwszy od czasu ich zamknięcia z powodu rządowych środków COVID-19. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jest częścią Wielka burza który ogłosił swoje pierwsze wiatry na całym świecie. Sprawdził serca wiernych w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Przede wszystkim sprawdził, jak ważny Jezus jest uważany przez Swój Kościół w Eucharystii.

Niektórzy biskupi odmówili zamknięcia swoich kościołów, zachowując przy tym rozsądne środki. Były to diecezje kilka. Inni szybko przyjęli rządowe środki bez wahania, zasadniczo umieszczając Eucharystię i Mszę na tym samym poziomie, co „nieistotne” przedsiębiorstwa, które również zostały zamknięte. Nawróceni, którzy chcieli zostać ochrzczeni w wiarę, zostali odrzuceni; umierającym odmawiano „Sakramentu Chorych”, gdy słyszeliśmy historie księży zbyt bojących się iść do nich lub którym zakazano tego. Drzwi kościoła były zamknięte; w niektórych miejscach nie wolno było przychodzić samotnie, aby się modlić. Niektórzy księża starali się dać swoim wiernym wiata zabrać do domu do swoich rodzin (Komunia dla chorych lub zamkniętych), ale biskupi zabronili im tego.

To, podczas gdy sklepy monopolowe i portyki pozostały otwarte w większości miejsc.

Jednak niektórzy księża stali się kreatywni, odprawiając Mszę na parkingach dla ludzi w swoich samochodach. Inni zakładali konfesjonały na trawnikach kościelnych. Wielu ustawiło kamery w swoich sanktuariach i odprawiało codzienną mszę dla swoich stad. Inni byli odważniejsi, udzielając Komunii św. Po zamkniętych Mszach tym, którzy przychodzili do drzwi kościoła, prosząc o Ciało Pańskie.

Zamknięcie mszy dla niektórych katolików było mile widzianą ulgą od niedzielnego obowiązku. Powiedzieli, że „duchowa komunia” i tak jest wystarczająco dobra. Inni byli źli na innych katolików, którzy lamentowali nad zamknięciem, sugerując, że tacy ludzie w ich religijnym zapale byli „bez współczucia”, „bezmyślni” ​​i „lekkomyślni”. Powiedzieli, że musimy troszczyć się o ciała ludzi, a nie tylko o ich dusze, i że zakończenie Mszy św. Jest konieczne tak długo, jak to zajmie.

Jednak inni płakali, gdy dowiedzieli się, że ich parafia jest poza zasięgiem, kiedy zdali sobie sprawę (niektórzy po raz pierwszy w życiu), że nie przyjmą Ciała Chrystusa ani nawet nie będą mogli modlić się przed Przybytkiem. Dostroili się do mszy online… ale to tylko sprawiło, że byli bardziej głodni. Tęsknili za Nim, ponieważ zrozumieli, że Eucharystia jest w rzeczywistości czymś więcej niezbędny niż chleb na stole:

Amen, amen, powiadam wam, chyba że wy jeść ciało Syna Człowieczego i pijcie Jego krew, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym… (Dzisiejsza Ewangelia)

Wreszcie, kiedy kościoły zaczęły się otwierać, katolicy odkryli dwa zestawy zasad: jeden dla kościołów, a drugi dla reszty świata. Ludzie mogli się zbierać w restauracjach, aby rozmawiać, odwiedzać i śmiać się; nie musieli nosić masek; mogli przychodzić i odchodzić bez ujawniania, kim byli. Ale kiedy katolicy zgromadzili się na świętym posiłku w nowo otwartych parafiach, w wielu miejscach odkryli, że nie wolno im śpiewać; że muszą nosić maski; i że muszą podać swoje imiona i nazwiska wszyscy z którymi byli w ostatnim kontakcie. Podczas gdy kelnerki przyniosły posiłki, niektórzy kapłani zostawili Eucharystię na stole, aby ich stado mogło je odebrać, jeden po drugim.

Pytanie z tego święta brzmi: jak zdaliśmy testy do tej pory? Czy naprawdę wierzymy słowom dzisiejszej Ewangelii i wszystkim, co implikują?

Albowiem moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ten pozostaje we Mnie, a Ja w nim. (Dzisiejsza Ewangelia)

Od czasu zamknięcia parafii na całym świecie i pozbawienia Eucharystii setki milionów, niektórzy księża donieśli gwałtowny ucisk demoniczny. Istnieją doniesienia o wzroście lęku, depresji, spożywaniu alkoholu i pornografii. Obserwowaliśmy gwałtowne protesty na ulicach i zaostrzyły się podziały między rodziną i przyjaciółmi. Czy to nie ta „dzicz”, na której się teraz znajdujemy…

... aby wam pokazać, że nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana (?) (Dzisiejsze pierwsze czytanie Mszy św)

Kościół został przetestowany iw wielu miejscach okazał się chciwy. Tak jak liczba Izraelitów zmniejszyła się na pustyni przed wejściem do Ziemi Obiecanej, tak również prawdziwy Kościół będzie zmniejszony przed wejściem do Era Pokoju.

Kościół zostanie zmniejszony w swoich wymiarach, konieczne będzie rozpoczęcie od nowa. Jednak z tej próby wyłoniłby się Kościół, który zostałby wzmocniony przez proces uproszczenia, którego doświadczył, poprzez jego nową zdolność do patrzenia w głąb siebie… Kościół zostanie liczbowo zredukowany. —Kardynał Ratzinger (PAPIEŻ BENEDYKT XVI), Bóg i świat, 2001; wywiad z Peterem Seewaldem

Konieczne jest utrzymanie małego stada, bez względu na to, jak małe może być. —PAPIEŻ PAWEŁ VI, Tajemnica Pawła VI, Jean Guitton, s. 152 153–7, Odniesienie (XNUMX), str. IX

Kościół bowiem nigdy nie zniknie. Jak słyszeliśmy, jak nasi kapłani mówią w III Modlitwie eucharystycznej w obrządku rzymskim: „Nigdy nie przestajesz gromadzić ludzi dla siebie…” Pytanie tego dnia brzmi: Czy jestem jednym z Twego ludu, o Panie? Rzeczywiście, próby z ostatnich miesięcy są tylko początek o „próbie”, to znaczy o oczyszczeniu Oblubienicy Chrystusa.

Zaczynamy zbliżać się do czterdziestej rocznicy od rozpoczęcia słynnych objawień w Medziugorju (24 czerwca 1981), które wezwały świat do pokuty. Dzisiejsze święto to nie tylko przypomnienie, że Jezus zawsze będzie z nami „Do końca wieku”, ale także powagę tej godziny… i żądanie Pana w pierwszej czytając to nie może już zostać niezauważony:

Nie zapominajcie o Panu, waszym Bogu.

 

- Mark Mallett

 

Dalsze czytanie:

To nie jest test

Bóle porodowe są prawdziwe

Medjugorje… Czego możesz nie wiedzieć

Medjugorje i Smoking Guns

W Medjugorje…

Opublikowany w Od naszych współautorów, Pismo, Bóle porodowe.