Marija - Przyszłość należy do Boga

Matka Boża do Marija, jeden z Wizjonerzy z Medziugorja 25 marca 2021 r .:

Drogie dzieci! Również już dziś Jestem z wami, aby wam powiedzieć: Dziatki, [ten], który się modli, nie boi się przyszłości i nie traci nadziei. Zostałeś wybrany, aby nieść radość i pokój, ponieważ jesteś mój. Przybyłem tutaj pod imieniem „Królowa Pokoju”, ponieważ diabeł pragnie pokoju i wojny, chce napełnić twoje serce strachem przed przyszłością - ale przyszłość należy do Boga. Dlatego bądźcie pokorni, módlcie się i oddajcie wszystko w ręce Najwyższego, który was stworzył. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Opublikowany w Medjugorje, Wiadomości.