Kim jest Powstrzymujący?

Ostatnia wiadomość od kanadyjskiego widzącego, ks. Michel Rodrigue był szeroko rozpowszechniany w liście, który również od niego otrzymaliśmy (Kliknij tutaj aby przeczytać go na dole tego artykułu). Twierdzi, że miał proroczy sen, w którym ujawniono, że św. Józef jest „powstrzymujący” 2 Tesaloniczan 2, który powstrzymuje Antychrysta i że ten powstrzymujący zostanie usunięty pod koniec Roku św. Józefa 8 grudnia 2021 r.

Tożsamość tego „ograniczacza” była znana w czasach św. Pawła, ale nie została odnotowana w jego liście do Tesaloniczan. Oto, co wiele głosów w Kościele, w tym Ojcowie Kościoła, mówiło o tym fragmencie na przestrzeni wieków…

 

Kim jest Powstrzymujący?

W 2 Liście do Tesaloniczan 2 św. Paweł mówi o czymś „powstrzymującym” Antychrysta lub „bezprawia”. On pisze:

I wiesz, co go teraz powstrzymuje, aby mógł się objawić w swoim czasie. Albowiem tajemnica bezprawia już działa; tylko ten, kto teraz to powstrzymuje, zrobi to, dopóki nie zejdzie z drogi. A wtedy ten bezprawia zostanie ujawniony… (2 Thessalonians 2: 6-8)

Św. Paweł i jego czytelnicy wiedzieli, kto lub co powstrzymuje tajemnicę bezprawia, której kulminacją będzie „bezprawie” — ale nam tego nie powiedziano. Od tamtej pory Ojcowie Kościoła, teologowie i święci spekulują na temat tego, co wiedziała wspólnota św. Pawła…

 

Św. Michała Archanioła

Z pewnością św. Michał Archanioł, „obrońca i patron” Ludu Bożego, jest kluczową postacią poprzedzającą manifestację Antychrysta. Prorok Daniel pisze o tym okresie panowania Antychrysta (Dn 12:11):

W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, opiekun twojego ludu; będzie to czas niezrównany w nieszczęściu, odkąd naród zaczął się aż do tego czasu… (Dn 12:1)

I widzimy, że tuż przed manifestacją Antychrysta aniołowie Michała i Nieba walczą ze smokiem i jego upadłą kohortą:

Wtedy wybuchła wojna w niebie; Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem…. starożytny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który zwiedził cały świat, został zrzucony na ziemię, a wraz z nim zostali strąceni jego aniołowie… Wtedy ujrzałem bestię wychodzącą z morza z dziesięcioma rogami i siedmioma głowami… Do niego smok oddał własną moc i tron ​​wraz z wielkim autorytetem. (por. Ap 12-7)

Według legendy – a relacje różnią się w szczegółach – papież Leon XIII odprawiał pewnego dnia mszę, gdy nagle miał wizję w trakcie lub po liturgii. 

Leon XIII naprawdę ujrzał w wizji demoniczne duchy gromadzące się w Wiecznym Mieście (Rzymie). - Ojciec Domenico Pechenino, naoczny świadek; Amerykański benedyktyn, podane w 1995, s. 58-59

Następnie Ojciec Święty napisał modlitwę do św. Michała Archanioła. Po wszystkich cichych mszach na całym świecie miała zostać odmówiona krótka wersja. Ale w dłuższej wersji papież Leon pisał o tym „smoku” w 12 rozdziale Objawienia:

Oto ten pradawny wróg i pogromca ludzi nabrał odwagi… Ten zły smok wylewa jak najbardziej nieczysta powódź jad swojej złośliwości na ludzi… W samym Świętym Miejscu, gdzie została ustanowiona Stolica Najświętszego Piotr i Tron Prawdy dla światła świata, oni wznieśli tron ​​swojej ohydnej bezbożności, z niegodziwym zamiarem, aby po uderzeniu Pasterza owce mogły się rozproszyć…. — z Roman Raccolta z 23 lipca 1898 r. oraz suplement zatwierdzony 31 lipca 1902 r.; romancatholicman.com

Następnie przywołuje św. Michała:

Powstań więc, o niezwyciężony książę... jako ich obrońca i patron; w Tobie chlubi się Kościół Święty jako obrona przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzkie, aby zostały ustanowione w niebiańskiej szczęśliwości. Och, módl się do Boga pokoju, aby położył szatana pod nasze stopy… i powalając smoka, starożytnego węża, który jest diabłem i szatanem, zrób go ponownie w niewoli w otchłani, aby już nie mógł uwodzić narody. Amen. — z Roman Raccolta z 23 lipca 1898 r. oraz suplement zatwierdzony 31 lipca 1902 r.; romancatholicman.com

Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy… Papież Leon przewidział czas, kiedy przyszły papież zostanie „uderzony”, a owce rozproszą się. Ponieważ jest to owoc „niegodziwego planu”, który sam papież Leon XIII przypisałby masonom,[1]por Rodzaj Humanum czy jest to odniesienie do papieża, który został zabity lub wygnany – czy może utracił całkowity autorytet moralny, wprowadzając w ten sposób zamieszanie w trzodę i torując drogę Wilkowi, „Synowi Zatracenia”? Po drugie, Papież widzi św. Michała jako rodzaj boskiej siły odpierającej smoka. 

 

Cesarstwa Rzymskiego i Zachodu

Bardziej autorytatywnym punktem widzenia jest to, że „ten”, który powstrzymuje, jest cesarzem Rzymu, jako przedstawiciel prawa i porządku egzekwowanego przez Cesarstwo Rzymskie. Św. Paweł naucza, że Dzień Pański poprzedza apostazja lub bunt, bunt, a rewolucja przeciwko wierze (być może ucieleśnionej w cywilizacji chrześcijańskiej), której kulminacją jest pojawienie się Antychrysta lub „bezprawia”.

Ten bunt lub upadek jest ogólnie rozumiany przez starożytnych Ojców jako bunt z imperium rzymskiego, które miało zostać najpierw zniszczone, zanim nadejdzie Antychryst. Być może można to również rozumieć jako bunt wielu narodów z Kościoła katolickiego, który po części już się wydarzył za pośrednictwem Mahometa, Lutra itd. I można przypuszczać, że będzie bardziej powszechny za dni. Antychrysta. —Przypis do 2 Tes 2: 3, Douay-Rheims Pismo Święte, Baronius Press Limited, 2003; P. 235

Pisze św. John Henry Newman:

Teraz ta siła powstrzymująca [jest] ogólnie uznawana za imperium rzymskie… Nie przyznaję, że imperium rzymskie już minęło. Daleko od tego: imperium rzymskie przetrwało do dziś. -NS. Kardynał John Henry Newman (1801-1890), Kazania adwentowe o Antychryście, Kazanie I

Warto zauważyć, że szanowny kardynał Robert Sarah podkreślił, że obecny duchowy i religijny upadek Zachodu, który jest pozostałością po Cesarstwie Rzymskim, jest „źródłem” naszego upadku do nowego rodzaju piekła na ziemi:

Kryzys duchowy obejmuje cały świat. Ale jego źródło znajduje się w Europie. Ludzie na Zachodzie są winni odrzucenia Boga… Duchowy upadek ma więc bardzo zachodni charakter…. Ponieważ [człowiek z Zachodu] odmawia uznania siebie za spadkobiercę [dziedzictwa duchowego i kulturowego], człowiek jest skazany na piekło liberalnej globalizacji, w której indywidualne interesy konfrontują się ze sobą bez żadnego prawa, które by nimi rządziło poza zyskiem za wszelką cenę… Zachód odmawia przyjęcia i akceptuje tylko to, co sam sobie konstruuje. Transhumanizm jest ostatecznym awatarem tego ruchu. Ponieważ jest to dar od Boga, sama natura ludzka staje się nie do zniesienia dla człowieka Zachodu. Ten bunt ma korzenie duchowe. -Katolicki herold, 5 kwietnia 2019 r.

Biorąc pod uwagę wszystkie znaki naszych czasów w ciągu ostatniego stulecia lub więcej, Czwarty przemysłowy Rewolucja do którego teraz wchodzimy, jest solidnym kandydatem do tego ostatecznego buntu przeciwko Boskości — ruchu transhumanistycznego, który odrzuca Boży plan stworzenia i stara się spełnić pokusę w Ogrodzie Eden poprzez „oświecenie” i technologię: „twoje oczy otworzą się i będziesz jak Bóg, znając dobro i zło” (Rodzaju 3: 5).

To połączenie naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości. — prof. Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i koordynator Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Z Powstanie Antykościoła, 20: 11, rumble.com

Niezwykle istotne jest to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, Papieska Akademia Nauk w Watykanie i kilku zachodnich przywódców, w tym prezydent Joe Biden, podpisali się pod „Wielkim Resetem” WEF, często powołując się na jego terminologię „Odbuduj lepiej”. Nie możesz „zresetować”, chyba że zaczniesz od nowa; nie możesz „odbudować lepiej”, jeśli nie zburzysz tego, co tam jest. Prawdopodobnie, gdy obserwujemy rozpad globalnych łańcuchów dostaw, a mandaty na szczepionki eliminują kluczowe bastiony w krajach zachodnich, takie jak masowe zwolnienia policjantów, strażaków i pracowników służby zdrowia – jesteśmy prawdopodobnie świadkami celowego zniszczenia Zachodu, jeśli nie cała globalna infrastruktura. 

... to, co jest ich ostatecznym celem, narzuca się - mianowicie całkowite obalenie tego całego religijnego i politycznego porządku świata, który stworzyła nauka chrześcijańska, i zastąpienie nowego stanu rzeczy zgodnie z ich ideami, z których będą się wywodzić fundamenty i prawa zwykły naturalizm. —POPIE LEO XIII, Rodzaj HumanumEncyklika o masonerii, 10, 20 kwietnia 1884

 

„Skały” Piotra

Z drugiej strony „skałą”, na której zbudowany jest Kościół – i która została ściśle zintegrowana z cywilizacją zachodnią – jest sam Ojciec Święty. Benedykt XVI postrzega następcę Piotra jako rodzaj powstrzymywania przed złem:

Abraham, ojciec wiary, jest przez swoją wiarę skałą, która powstrzymuje chaos, nadciągającą pierwotną powódź zniszczenia, a tym samym podtrzymuje stworzenie. Szymon, pierwszy, który wyznał Jezusa jako Chrystusa… teraz staje się na mocy swojej wiary Abrahamowej, która jest odnowiona w Chrystusie, skałą, która przeciwstawia się nieczystej fali niewiary i zniszczeniu człowieka. —POPIEŁ BENEDYKTA XVI (kardynał Ratzinger), Powołani do komunii, rozumiejąc dzisiejszy Kościół, Adrian Walker, Tr., S. 55-56)

Misternie związane z Ojcem Świętym jest całe Ciało Chrystusa — świętych mężczyzn i niewiasty — lub ich brak. Kiedy Papież Benedykt XVI modlił się o przyspieszenie Triumfu Niepokalanego Serca, wyjaśnił później:

…siła zła jest wciąż powstrzymywana, [i] raz za razem moc samego Boga objawia się w mocy Matki i utrzymuje ją przy życiu. Kościół jest zawsze powołany do czynienia tego, o co Bóg prosił Abrahama, czyli dopilnowania, by było wystarczająco dużo sprawiedliwych ludzi, by stłumić zło i zniszczenie. —POPIE BENEDYKTA XVI, Światło świata, rozmowa z Peterem Seewaldem (Ignacy Prasa); P. 166

W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, największym atutem źle usposobionych jest tchórzostwo i słabość dobrych ludzi, a cały wigor panowania szatana wynika z niefrasobliwej słabości katolików. — PAPIEŻ ŚW. PIUS X, Publikacja Dekretu o heroiczności cnót św. Joanny d'Arcitd., 13 grudnia 1908; watykan.va

W orędziu do św. Siostry Faustyny ​​słyszymy o powstrzymującej mocy poświęcać się:

Wtedy usłyszałem głos dochodzący z blasku: „Odłóż miecz na swoje miejsce; ofiara jest większa”. -Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 394

Komentarz biblijny z Nawarry stwierdza:

Chociaż nie jest do końca jasne, co ma tu na myśli św. Paweł (komentatorzy starożytni i współcześni przedstawiali wszelkiego rodzaju interpretacje), ogólna sedno jego uwag wydaje się dość jasna: wzywa on ludzi do wytrwania w czynieniu dobra, bo to jest najlepsze sposób na uniknięcie czynienia zła (zło jest „tajemnicą bezprawia”). Trudno jednak dokładnie powiedzieć, na czym polega ta tajemnica bezprawia lub kto ją powstrzymuje. Niektórzy komentatorzy uważają, że tajemnicą bezprawia jest działalność człowieka bezprawia, krępowana sztywnymi prawami narzuconymi przez Cesarstwo Rzymskie. Inni sugerują, że to św. Michał powstrzymuje bezprawie (por. Ap 12:1; Ap 12:7-9; 20:1-3, 7)…które ukazują go walczącego z szatanem, powstrzymującego go lub puszczającego go wolno… inni uważają, że ograniczeniem dla człowieka bezprawia jest aktywna obecność chrześcijan w świecie, którzy słowem i przykładem niosą wielu nauczanie i łaskę Chrystusa. Jeśli chrześcijanie pozwolą, by ich gorliwość ostygła (mówi ta interpretacja), wówczas przestanie obowiązywać ograniczenie zła i nastąpi bunt. — Tesaloniczan i listy pasterskie, s. 69-70

 

O Najświętszej Eucharystii

A może tym, co powstrzymuje, może być nawet sam Jezus w Najświętszej Eucharystii – ostatecznie „usunięty” z sanktuariów naszych kościołów, aby zrobić miejsce dla „ohydy”?

… Publiczna ofiara [Mszy] całkowicie ustanie… —Św. Robert Bellarmine, Tomus Primus, Liber Tertius, p. 431

Z jednego z nich wyszedł mały róg [Antychryst] który rósł i rósł ku południowi, wschodowi i chwalebnej krainie. Urósł aż do wojska niebieskiego, tak że rzucił na ziemię niektóre z wojska i niektóre z gwiazd i podeptał je (por. Kiedy gwiazdy spadają). Urósł nawet do księcia gospodarza [Papież?], z którego została usunięta codzienna ofiara, a którego sanktuarium zostało zrzucone” [Watykan?]. Hostia została oddana wraz z codzienną ofiarą w wyniku przestępstwa. Rzuciła prawdę na ziemię i odniosła sukces w swoim przedsięwzięciu… Od czasu, gdy codzienna ofiara zostanie zniesiona, a ohyda spustoszenia zostanie ustanowiona, będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (Daniel 8:9-12, 12:11)

Kiedy zobaczysz ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, stojący w świętym miejscu (niech czytelnik zrozumie), to ci w Judei muszą uciekać w góry… (Mt 24: 25-16)

Znaczenie Mszy jako pewnego rodzaju ograniczenia zostało podkreślone przez dwóch wielkich świętych w Kościele:

Co by się z nami stało bez Mszy Świętej? Wszyscy tutaj na dole zginęliby, ponieważ tylko to może powstrzymać Boże ramię. —Św. Teresy z Avila, Jezu, nasza Miłość eucharystycznaprzez ks. Stefano M. Manelli, FI; p. 15 

Świat byłby łatwiejszy do przetrwania bez słońca, niż bez Mszy Świętej. —Św. Pio, tamże.

 

Czy ogranicznik został już podniesiony?

Poniżej znajduje się osobiste doświadczenie, które było kluczowe w mojej służbie dla zrozumienia godziny, w którą teraz wkraczamy. Zostałem poproszony przez kanadyjskiego biskupa katolickiego o spisanie tego doświadczenia i ujawnienie go, co powtórzę tutaj. [2]por Usuwanie ogranicznika 

W 2005 roku jechałem samotnie po Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie podczas trasy koncertowej, zmierzając do następnego miejsca, ciesząc się scenerią, dryfując w myślach… kiedy nagle usłyszałem w sercu słowa:

Podniosłem ogranicznik.

Poczułem w duchu coś, co trudno wyjaśnić. Wyglądało to tak, jakby fala uderzeniowa przeszła przez ziemię - jakby coś w sferze duchowej został uwolniony. Tego wieczoru w moim pokoju motelowym zapytałem Pana, czy to, co usłyszałem, jest w Piśmie Świętym, ponieważ słowo „przymus” było mi obce. Chwyciłem moją Biblię, która otwierała się bezpośrednio na 2 Tesaloniczan 2:3-8, które właśnie przeczytałeś powyżej. Delikatnie mówiąc, byłem zszokowany, gdy przeczytałem słowo „ograniczający” w czerni i bieli.

To, co nastąpiło później w tym samym roku, było początkiem redefinicji prawa naturalnego w Kanadzie, w tym przypadku małżeństwa, które następnie szybko rozprzestrzeniło się w innych krajach. Po tym nastąpiła „ideologia gender” i prawo do tworzenia własnej płci z powietrza. I oczywiście celowe zanegowanie osobowości nienarodzonych jest kontynuacją globalnego dzieciobójstwa, jakiego świat nigdy nie widział.  

… Nasz świat jest jednocześnie zaniepokojony poczuciem, że załamuje się konsensus moralny, konsensus, bez którego struktury prawne i polityczne nie mogą funkcjonować… Konstytucje i prawo mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy istnieje taki konsensus w sprawach zasadniczych. Ten fundamentalny konsensus wywodzący się z chrześcijańskiego dziedzictwa jest zagrożony… W rzeczywistości czyni to rozum ślepym na to, co istotne. Oparcie się temu zaćmieniu rozumu i zachowanie jego zdolności widzenia tego, co istotne, widzenia Boga i człowieka, widzenia tego, co jest dobre, a co prawdziwe, jest wspólnym interesem, który musi zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli. Stawką jest sama przyszłość świata. —POPIEŁ BENEDYKT XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 20 grudnia 2010

Jednym słowem, byliśmy świadkami prawdziwego „bezprawia”, które trwa do tej chwili, gdy prawa nauki zostały prawie odrzucone, aby zepchnąć cywilizację zachodnią pod dwa filary Wielkiego Resetu: „COVID- 19” i „zmiana klimatu”.[3]Wielki reset dzięki Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu

Pseudomedyczny porządek post-Covid nie tylko zniszczył paradygmat medyczny, który wiernie praktykowałem jako lekarz w zeszłym roku… tak odwrócony to. ja nie rozpoznać apokalipsa rządu w mojej rzeczywistości medycznej. Zapierające dech w piersiach prędkość i bezwzględna skuteczność z którym dokooptował kompleks medialno-przemysłowy naszą medyczną mądrość, demokrację i rząd aby wprowadzić ten nowy porządek medyczny jest rewolucyjny działać. —Anonimowy lekarz brytyjski znany jako „The Covid Physician”

Stąd wydaje się, że spełniamy się w prędkość warp prorocze słowa Ojca Kościoła Laktancjusza:

Wszelka sprawiedliwość zostanie zhańbiona, a prawa zniszczone… To będzie czas, w którym sprawiedliwość zostanie odrzucona, a niewinność znienawidzona; w którym bezbożni będą polować na dobrych jako nieprzyjaciele; ani prawo, ani porządek, ani dyscyplina wojskowa nie zostaną zachowane… wszystko zostanie pomieszane i zmieszane przeciwko prawu i przeciwko prawom natury. W ten sposób ziemia zostanie spustoszona, jak przez jeden wspólny rabunek”. (por. Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu). Kiedy tak się stanie, sprawiedliwi i wyznawcy prawdy oddzielą się od niegodziwych i uciekną w samotności. — Ojciec Kościoła, Laktancjusz (ok. 250-ok. 325), Ojcowie Kościoła: The Divine Institutes, Księga VII, rozdział 15, 17

W tym okresie, kiedy narodzi się Antychryst, będzie wiele wojen i prawy porządek na ziemi zostanie zniszczony. Herezja będzie się szerzyła, a heretycy będą otwarcie i bez ograniczeń głosić swoje błędy. Nawet wśród chrześcijan będą wątpić i sceptycyzm co do wierzeń katolicyzmu. -NS. Hildegarda, Szczegóły dotyczące antychrysta, według Pisma Świętego, tradycji i objawienia prywatnego, prof. Franz Spirago

To wszystko znaczy, że faktycznie było wiele rzeczy, które powstrzymywały Antychrysta, które prawdopodobnie już tego nie robią. W związku z tym uważamy, że ta rada nie może być bardziej odpowiednia niż o tej godzinie:

Kościół obciąża cię teraz przed Żywym Bogiem; oznajmia wam rzeczy dotyczące Antychrysta, zanim dotrą na miejsce. Czy zdarzy się to za waszych czasów, nie wiemy, czy też nastąpi po tobie, nie wiemy; ale dobrze, że znając te rzeczy, powinieneś się wcześniej zabezpieczyć. —Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315-386) Doktorze Kościoła, Wykłady katechetyczne, Wykład XV, 9

 

—Mark Mallett jest autorem Ostateczna konfrontacja dzięki Słowo Teraz, i współzałożyciel Countdown to the Kingdom


 

Dla dalszego rozeznania…

Archanioła św. Gabriela do ks. Michel Rodrigue w nocy 17 marca (wczesny ranek 18 marca 2021):

W nocy 17 marca 2021 r. Anioł Pański (później zrozumiałam, że był to św. Gabriel Archanioł) przyszedł około 2:30 w nocy, aby opowiedzieć mi o świętej i wielkiej dyskrecji[4]dyskrecja: zdolność lub moc rozeznania, co jest odpowiedzialne lub społecznie właściwe. św. Józefa ze Świętą Rodziną i jego rola na końcu złych czasów. Mówię „koniec złych czasów”, aby wyrazić okres odmienny od okresu chwalebnego powrotu Chrystusa na końcu czasów.

To doświadczenie, które zamierzam opowiedzieć… nazywam to proroczym snem. Gabriel po raz pierwszy zaprezentował się jako wspaniałe, promienne światło. Stopniowo rozpoznałem formę istoty światła z czymś, co wyglądało jak skrzydła światła. Z jego istoty emanowało światło, które przyniosło zarówno radość, jak i bardzo głęboki pokój w Bogu. To było jak wejście do części nieba i patrzenie na nią. Wtedy usłyszano jego głos:

Przychodzę, aby wyjawić dyskrecję św. Józefa od czasu, kiedy z nim rozmawiałem, aż do dnia, w którym miał opuścić ziemię. Jego rolą jako opiekuna i opiekuna Świętej Rodziny była wielka pogoda ducha i wielkie zaufanie do Boga, Ojca Przedwiecznego. Jemu, podobnie jak Najświętszej Maryi Pannie, zostało dane pierwsze, najświętsze poznanie tajemnicy Trójcy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Swobodna akceptacja przyjęcia Maryi Dziewicy za swoją oblubienicę dała mu radość płynącej z poznania, przenikniętego żywą i ojcowską relacją z Jezusem, jego Stwórcą, jego Królem i Jego Miłością — tę wiedzę, którą Józef otrzymał z miłości, jaką miał dla Maryi , jego oblubienicy, iz woli Ojca Wszechmogącego. Od tego momentu Józef zabrał Maryję, swoją żonę, do swojego domu i urzeczywistniał posługę swojej miłości do Maryi i Dzieciątka.

Dramat, który wydarzył się w czasie narodzin Zbawiciela, wzmaga uwagę o jego wielkim autorytecie, który umożliwił uchronienie Dziecka-Boga i Jego Matki przed jakimkolwiek wróżbem, który mógłby zagrozić tożsamości Dziecka – a zatem diabeł i jego poplecznicy mogli skrzywdzić Jezusa i Jego Matkę. Jego siła i miłość trzymały diabła i jego akolitów na dystans. Aż do dnia narodzin Dziecka Króla nawet Herod i jego świta nic o tym nie wiedzieli. Jednak znak był w niebie; Mędrcy już szli na spotkanie z Dzieciątkiem-Bogiem, a pasterze, najmniejsi z ludu, zostali pouczeni głosem aniołów!

W chwili, gdy Herod chciał zabić Dziecię-Boga, we śnie ostrzegłem Józefa, z woli Ojca Przedwiecznego, aby zabrał Dzieciątko i Jego Matkę i uciekł do Egiptu. Pozostał tam do śmierci tyrana. Po powrocie do Nazaretu Święta Rodzina pozostała przez wszystkie lata wzrostu Jezusa. Nikt nie podejrzewał, kim byli Jezus i Jego Matka. Dyskrecja Józefa była doskonała, aby nie przyciągać wzroku Złego, a tym samym utrudniać planu Boga, Ojcze nasz. Domniemane ojcostwo Józefa chroniło Dzieciątko i Jego Matkę w sposób tak wielki, że nikt nie może tego wyrazić ani zbliżyć. Ojcowska czułość Józefa była jak jaskinia na Skale, chroniąca Dzieciątko i Jego Matkę przed przedwczesnymi nastrojami tego świata. Ta dyskrecja trwała w milczeniu i modlitwie, w codziennej pracy, a nawet w chwilach odpoczynku, aby uniknąć podejrzeń o istnienie Bożego Mesjasza. Posłuszeństwo Józefa w spełnianiu woli Ojca Przedwiecznego z pokornym i czystym sercem uczyniło go najwspanialszą reprezentatywną postacią męską na ziemi, w centrum Świętej Rodziny. Jego ojcostwo i męskość były zbliżone do upragnionego przez Boga od początku wszystkiego. Tak jak św. Józef chronił Dzieciątko i Jego Matkę, tak też chroni Kościół w jego historycznym rozwoju w jeszcze bardziej uroczysty sposób w tych waszych czasach.

Obecne czasy wymagają zdjęcia zasłony Bożego daru dyskrecji dla św. Józefa w jego roli dla Kościoła Chrystusowego. Teraz nadszedł czas, aby ujawnić słowa drugiego listu do Tesaloniczan, ukryte od początku Kościoła. Rzeczywiście, tajemnicza postać, która powstrzymuje lub zapobiega manifestacji antychrysta i jego obecnej dominacji, musi teraz zostać odsłonięta, aby umożliwić wszystkim sprawiedliwym zrozumienie zachodzących wydarzeń. Musicie stać w gotowości i mieć włączone lampy na manifestację Syna Człowieczego. Oto święty tekst drugiego listu św. Pawła do Tesaloniczan, rozdział 2 (1-13):

Prosimy was, bracia, w związku z przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszym zgromadzeniem z Nim, abyście nie wytrącali się nagle ze swoich umysłów ani nie byli zaniepokojeni „duchem” lub ustną wypowiedzią, lub listem rzekomo od nas, że dzień Pański jest bliski. Niech nikt cię w żaden sposób nie zwodzi. Bo dopóki odstępstwo nie nastąpi i nie zostanie ujawniony ten bezprawia, ten skazany na zatracenie, który sprzeciwia się i wywyższa się ponad każdego tak zwanego boga i obiekt kultu, aby zasiąść w świątyni Boga, twierdząc, że jest bóg — czy nie przypominasz sobie, że kiedy jeszcze z tobą byłem, mówiłem ci te rzeczy? A teraz wiesz, co powstrzymuje, aby mógł się objawić w swoim czasie.

Bo tajemnica bezprawia już działa. Ale ten, kto się powstrzymuje, robi to tylko na razie, dopóki nie zostanie usunięty ze sceny. A wtedy ukaże się ten bezprawia, którego Pan [Jezus] zabije tchnieniem swoich ust i uczyni bezsilnym przez objawienie swojego przyjścia, ten, którego przyjście wypływa z mocy szatana w każdym potężnym czynie i w znakach i cuda, które leżą, i w każdym niegodziwym oszustwie dla tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli być zbawieni.

Dlatego Bóg posyła im zwodniczą moc, aby uwierzyli kłamstwu, aby wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale uznali nieprawość, zostali potępieni.

Ale powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, bo Bóg wybrał was jako pierwociny do zbawienia przez uświęcenie w Duchu i wiarę w prawdę.

Rzeczywiście, „tajemnica nieprawości już działa”; niech wystarczy, aby „ten, który ją powstrzymuje” został teraz odrzucony. Dziś mówię wam: Tym, który ją powstrzymuje, jest św. Józef! Swoją modlitwą i wstawiennictwem św. Józef wspiera wierzących w duchowej walce o obronę wiary Kościoła Wojującego, poprzez modlitwy świętych i dusz czyśćcowych. To znaczy, Kościół Triumfujący i Kościół Cierpiący, asystujący św. Józefowi i Dziewicy Maryi, stanowią tarczę wiary, która do tej pory powstrzymywała antychrysta.

Słuchaj dobrze moich słów. Kielich nieprawości się przelewa i wkrótce nadejdzie czas dla Kościoła, kiedy będą miały miejsce prześladowania sprawiedliwych. Z woli Ojca i Syna i Ducha Świętego ten rok 2021 został ogłoszony przez papieża Franciszka rokiem św. Józefa. Otrzymałeś wielkie błogosławieństwo ochrony. W tym roku będziesz zmuszony dokonać wyboru. To, co przedstawia się jako zbawca szczepionki, jest tylko iluzją. Wkrótce Znak Bestii zostanie na ciebie nałożony, aby kupować, jeść lub podróżować. Rok 2021 to rok rozeznania dla tych, którzy chcą być wierni Chrystusowi. Wszystkim, którzy chcą iść za Chrystusem, będzie wam towarzyszył św. Józef. Ale musi wycofać się dyskretnie 8 grudnia.

Do tego czasu, a to już się zaczęło, wszyscy ci, którzy odrzucają Chrystusa, wejdą w siłę złudzenia, która sprawi, że uwierzą w kłamstwo – społeczne i planetarne kłamstwo zorganizowane i przygotowane przez akolitów antychrysta. Tworzą fałszywy Kościół, który jest rzeczywiście społecznym ciałem antychrysta. To oni rządzą strachem, dominacją, ideologiami komunistycznymi i socjalistycznymi. Tworzą fałszywe, uniwersalne braterstwo. Przeniknęli do Kościoła Chrystusowego w celu oszpecenia go i zbezczeszczenia jego sakramentów. Wszystko się układa. Do 8 grudnia ci źli akolici organizują się za pośrednictwem mediów i tworzą atmosferę podejrzeń, strachu i donosów.

Muszą przygotować się na przyjście Bezbożnego, organizując porządek świata, w którym zapanuje podział i zamieszanie ze szkodą dla Prawdy nauczania Kościoła. Skandale i oskarżenia uderzą w Kościół wszędzie. Ruchy, które odrzucają mężczyzn i kobiety, staną się nowymi sędziami tego społecznego kłamstwa. Konflikty będą pojawiać się w rodzinach, argumentując potrzebę szczepionek i Znaku Bestii. Konflikty między narodami dojdą do takiego punktu, że wszystko wyda się beznadziejne. Serca ostygną, sumienia będą związane i zaciemnione przez grzech, który przeniknął wszędzie.

Chociaż chwasty antychrysta zdają się dusić sprawiedliwych i świętych, sprawiając wrażenie śmierci Boga i końca Kościoła katolickiego, to wszystko to tylko pozory. Kiedy św. Józef przejdzie na emeryturę, Niepokalane Serce Maryi zapoczątkuje tryumf Jej Niepokalanego Serca dla jej dzieci i Kościoła. Kościół przejdzie przez bóle oczyszczenia, przez które Maryja Panna będzie mu towarzyszyć jako Matka Bolesna. Niektóre z jej dzieci będą męczennikami; będą nosić palmę Zwycięstwa Chrystusa w dniu Triumfu Niepokalanego Serca Maryi. W momencie pojawienia się antychrysta zabrzmi czas schronień przygotowanych przez Najświętsze Serca Jezusa i Maryi oraz bardzo czyste serce św. Józefa. Schronienia są dziełem trzech i pół roku zapowiedzianych w Księdze Objawienia. Są dziełem Boga.

Małe stadko, nie bój się. Spójrz oczami wiary, nadziei i miłości. Schroniska znajdują się pod szczególną opieką Matki Bożej z Góry Karmel. Tak chciało tego Jej Niepokalane Serce. Czy nie widzisz teraz dzieła Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa? Wszystko, co musisz wiedzieć, zostało powiedziane. Żyj z ufnością, aby wypełnić Wolę Bożą i często powtarzaj tę modlitwę: Jezu, ufam Tobie!

Przypisy

Przypisy

1 por Rodzaj Humanum
2 por Usuwanie ogranicznika
3 Wielki reset dzięki Proroctwo Izajasza dotyczące globalnego komunizmu
4 dyskrecja: zdolność lub moc rozeznania, co jest odpowiedzialne lub społecznie właściwe.
Opublikowany w Ks. Michel Rodrigue, Wiadomości.