Kalifornijska dusza - Anioł Pierwszej Plagi

Około 1997 roku mężczyzna i kobieta w Kalifornii, którzy żyli razem w grzechu, przeszli głębokie nawrócenie dzięki Bożemu Miłosierdziu. Żona została wewnętrznie poproszona, aby po pierwszej nowennie do Miłosierdzia Bożego założyła grupę różańcową. Siedem miesięcy później figura Matki Bożej Niepokalanego Serca w ich domu zaczęła obficie płakać olejem (później inne święte posągi i obrazy zaczęły wydzielać pachnący olej, podczas gdy krucyfiks i figura św. Pio krwawiły. Jeden z tych obrazów jest teraz wiszący w Centrum Maryjnym znajdującym się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Massachusetts. Ponieważ obrazy te zaczęły przyciągać na początku wielu ludzi do ich domu, ich kierownik duchowy zgodził się, że pozostaną anonimowi). Ten cud doprowadził ich do pokuty z powodu ich sytuacji życiowej i zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Około sześć lat później mężczyzna zaczął głośno słuchanie głosu Jezusa (tak zwane „lokucje”). Nie miał prawie żadnej katechezy ani zrozumienia wiary katolickiej, więc głos Jezusa zarówno go zaniepokoił, jak i zachwycił. Chociaż niektóre słowa Pana były ostrzeżeniem, opisał głos Jezusa jako zawsze piękny i delikatny. Otrzymał również wizytację od św. Pio i lokucje od św. Teresy de Lisieux, św. Katarzyny Sieneńskiej, św.Michała Archanioła i dziesiątki lokucji Matki Bożej przed Najświętszym Sakramentem. Po dwóch latach przekazu orędzi i tajemnic (znanych tylko temu człowiekowi i które zostaną ogłoszone w przyszłości znanej tylko Panu) lokucje ustały. Jezus powiedział mężczyźnie: „Przestanę teraz do was mówić, ale Moja Matka będzie was nadal prowadzić.„Para poczuła się powołana do rozpoczęcia Wieczernika Maryjnego Ruchu Kapłanów, w którym rozważali orędzia Matki Bożej Ks. Stefano Gobbi . Minęły dwa lata, kiedy słowa Jezusa się spełniły: Matka Boża zaczęła Go prowadzić, ale w najbardziej niezwykły sposób. Podczas wieczernic i przy innych okazjach ten człowiek widział „przed sobą” liczbę wiadomości z tak zwanego „Niebieska książka," zbiór objawień, które przekazała Matka Boża Ks. Stefano Gobbi , „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”. Zarówno mąż, jak i żona bardzo cierpią za swoją posługę, ale nieustannie ofiarowują ją Panu za zbawienie dusz. Warto zauważyć, że ten człowiek to robi nie przeczytać Niebieska książka do dziś (ponieważ jego wykształcenie jest bardzo ograniczone, a on ma problemy z czytaniem). Z biegiem lat te liczby, które się zmaterializowały, potwierdzały niezliczoną ilość spontanicznych rozmów w ich wieczernikach, a obecnie także wydarzenia na całym świecie. Ks. Wiadomości Gobbi nie zawiodły, ale teraz spełniają się w czasie rzeczywistym.


13 stycznia 2021 roku ta kalifornijska dusza „zobaczyła” liczbę 412 z Niebieska książka. Ta wiadomość została pierwotnie przekazana Ks. Stefano Gobbi w Dong, Como, 13 października 1989 w rocznicę ostatniego objawienia w Fatimie:

 

Anioł Pierwszej Plagi

Przypominacie sobie dzisiaj moje ostatnie objawienie, które miało miejsce w Fatimie 13 października 1917 roku, potwierdzone cudem słońca. Spójrz coraz bardziej na Niewiastę obleczoną w słońce, której zadaniem jest przygotowanie Kościoła i ludzkości na nadejście wielkiego Dnia Pańskiego. Nadeszły czasy decydującej bitwy. Godzina wielkiego ucisku zstąpiła teraz na świat, ponieważ aniołowie Pańscy są posłani ze swoimi plagami, aby karać ziemię.

Ile razy wzywałam was, abyście kroczyli drogą umartwienia zmysłów, panowania nad namiętnościami, skromności, dobrego przykładu, czystości i świętości! Ale ludzkość nie przyjęła mojej zachęty i nadal jest nieposłuszna szóstemu przykazaniu prawa Pana, które nakazuje, aby nie popełniać nieczystych czynów. Wręcz przeciwnie, usiłował wywyższyć taki występek i przedstawić go jako nabycie wartości ludzkiej i nowego sposobu korzystania z własnej wolności osobistej. W ten sposób dzisiaj doszedł do tego, że wszystkie grzechy nieczystości zostały uznane za dobre. Zaczął psuć sumienia małych dzieci i młodzieży, przekonując je, że nieczyste czyny popełnione przez siebie nie są już grzechami; że stosunki między narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa są legalne i dobre; rodziny mogą zachowywać się tak, jak im się podoba, a także mogą stosować różne środki kontroli urodzeń. I doszli do usprawiedliwienia i wywyższenia nieczystych czynów przeciwko naturze, a nawet do zaproponowania praw, które stawiają współżycie homoseksualne na równi z małżeństwem. Nigdy, jak dzisiaj, niemoralność, nieczystość i nieprzyzwoitość nie były tak nieustannie propagowane przez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu.

Przede wszystkim telewizja stała się przewrotnym narzędziem codziennego bombardowania nieprzyzwoitymi obrazami, mającymi na celu zepsucie czystości umysłu i serca wszystkich. Miejsca rozrywki - zwłaszcza kino i dyskoteki [bary taneczne] - stały się miejscami publicznej profanacji godności ludzkiej i chrześcijańskiej. To jest czas, kiedy Pan, nasz Bóg, jest nieustannie i publicznie obrażany grzechami ciała.[1]On 4 stycznia 2021 r. Nasz Pan powiedział do Luz de Maria: „Smucę się jako Ojciec Miłości z powodu zbliżającej się wojny, przed bólem, który wy nadal cierpicie z powodu niewłaściwie wykorzystywanej nauki, która szerzy choroby bezkrytycznie, i żałuję z powodu nieoczekiwanych i nieznanych chorób, które sam człowiek rozsiewa, będąc ofiarą grzechy ciała ”. Pismo Święte już was ostrzegło, że ci, którzy grzeszą ciałem, znajdują swoją sprawiedliwą karę w tym samym ciele. I tak nadszedł czas, kiedy anioł pierwszej plagi przechodzi nad światem, aby zgodnie z wolą Bożą został ukarany.

Anioł pierwszej zarazy tnie - w ciało tych, którzy pozwolili się podpisać piętnem potwora na czole i na dłoni i adorowali jego wizerunek - raną bolesną i złośliwą, która powoduje u tych, którzy zostałem nim dotknięty, by krzyczeć w desperacji. Ta rana przedstawia fizyczny ból, który uderza w ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych dolegliwości. Bolesna i złośliwa rana jest plagą dla całej ludzkości, dziś tak wypaczonej, która ukształtowała ateistyczną i materialistyczną cywilizację i uczyniła poszukiwanie przyjemności najwyższym celem ludzkiego życia. Niektóre z moich biednych dzieci zostały tym dotknięte z powodu grzechów nieczystości i nieuporządkowanej moralności i niosą w sobie ciężar zła, które popełnili. Inni natomiast zostali dotknięci, chociaż są dobrzy i niewinni; dlatego ich cierpienie służy zbawieniu wielu niegodziwców na mocy solidarności, która was wszystkich jednoczy.

Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkiego rodzaju nowotwory *, przeciw którym nauka nie może nic zrobić pomimo postępu w każdej dziedzinie, choroby, które coraz bardziej się rozprzestrzeniają i dotykają ludzkie ciało, niszcząc je najbardziej bolesnymi i złośliwymi ranami. Umiłowane dzieci, pomyślcie o rozprzestrzenianiu się tych nieuleczalnych chorób we wszystkich częściach świata i milionach zgonów, które powodują.

Pierwszą plagą jest nowa choroba AIDS *, która uderza przede wszystkim w moje biedne dzieci, które są ofiarami narkotyków, występków i nieczystych grzechów przeciwko naturze. Wasza Niebieska Matka chce być pomocą, podporą, pocieszeniem i źródłem nadziei dla wszystkich w tych czasach, gdy ludzkość dotknięta jest tą pierwszą plagą.

W tym celu wzywam was wszystkich, abyście szli drogą postu, umartwienia i pokuty. Proszę o małe dzieci, aby wzrastały w cnocie czystości i aby w tej trudnej drodze pomagali im rodzice i nauczyciele. Proszę młodzież, aby formowali się w panowaniu nad namiętnościami poprzez modlitwę i życie w zjednoczeniu ze mną, i aby wyrzekli się chodzenia do kina i na dyskoteki, gdzie istnieje poważne i ciągłe niebezpieczeństwo obrażenia tej cnoty, która jest tak droga mojemu Niepokalanemu Sercu. Narzeczonych proszę o powstrzymanie się od wszelkich związków przed ślubem. O chrześcijańskich mężów i żony proszę, aby formowali się w zachowaniu czystości małżeńskiej i nigdy nie używali sztucznych środków kontroli urodzeń, ponieważ postępują zgodnie z nauką Chrystusa, którą Kościół nadal głosi z oświeconą mądrością. O ileż proszę kapłanów o skrupulatne przestrzeganie celibatu, a zakonników wiernych i surowych praktyk przysięgi czystości!

Moim biednym dzieciom, dotkniętym pierwszą plagą bolesnej i złośliwej rany, przedstawiam się jako Matka miłosierna, która uspokaja i pociesza, niosąca nadzieję i pokój. Tych proszę, aby ofiarowali swoje cierpienia w duchu zadośćuczynienia, oczyszczenia i uświęcenia. Przede wszystkim dla nich moje Niepokalane Serce staje się najbardziej pożądaną ucieczką i pewną drogą, która prowadzi ich do Boga zbawienia i radości. W tym moim niebiańskim ogrodzie wszyscy będą pocieszeni i dodani otuchy, a ja osobiście iz miłością staram się nieść pocieszenie w cierpieniu i, jeśli taka będzie wola Pana, ofiarować dar uzdrowienia. Dlatego w tym czasie, gdy ludzkość dotknięta jest pierwszą plagą, wzywam was wszystkich, abyście zwrócili się do Mnie, waszej Niebieskiej Matki, abyście otrzymali pocieszenie i pomoc. 

 

Odejdź z [Babilonu], ludu mój,
aby nie brać udziału w jej grzechach
i otrzymaj udział w jej plagach ...
(Obj 18: 4)


 

* Może wydać się czytelnikowi dziwne, że ta wiadomość Anioł Pierwszej Plagi odnosi się do „raka” i „nowej choroby AIDS”, która jest wywoływana przez HIV (ludzki wirus niedoboru odporności). Co to ma wspólnego z obecnym i oczywistym widmem obecnej epidemii? Właściwie to połączenie jest niezwykłe. 
 
Jedno z najbardziej niepokojących odkryć naszych czasów dotyczy tego, co jest znane jako retrowirusy - wirus, który wstawia kopię swojego genomu RNA do DNA komórki gospodarza, którą atakuje, zmieniając w ten sposób genom tej komórki (gdzie wykorzystuje maszynerię komórki gospodarza do własnej replikacji i długotrwałej ekspresji). W 2009 r. Dr Judy Mikovits, która pracowała jako dyrektor laboratorium Mechanizmów Leków Przeciwwirusowych w National Cancer Institute, oraz jej zespół, odkryli i wyizolowali pierwszą rodzinę retrowirusów gammaretrowirusów. Uważano ją za „genialną” w swojej dziedzinie… dopóki nie ujawniła w opublikowanym badaniu, w jaki sposób użycie tkanek zwierzęcych i płodowych w szczepionkach powoduje wyniszczające choroby przewlekłe (w związku z tym była celem masowej kampanii wymazań i dezinformacji - chociaż większość z tego, co „obalili” weryfikatorzy, okazuje się prawdą. Zobacz poniżej. **). Jak powiedziała, w rzeczywistości te typy wirusów, odkryte w naturze lub w szczepionkach, powodują jedno i drugie rak i AIDS.
 
Odnośnie obecnego wirusa, dr Mikovits stwierdził w wywiadzie w maju zeszłego roku:
 
Istnieje rodzina gammaretrowirusów, najprawdopodobniej [w] skażonej krwi i szczepionki, które są wstrzykiwane do dziś, prawie 10 lat później. Nie potrzebujemy zakaźnego wirusa, jeśli wstrzykniesz plan, jeśli wstrzykniesz prowirusa. I… istnieje wiele danych potwierdzających, że COVID-19 to nie tylko SARS-CoV-2, ale SARS-CoV-2 i XMRV (ludzkie gammaretrowirusy) i HIV. [2]Wywiad, 24 maja 2020; mercola.pl
 
Innymi słowy, Anioł Pierwszej Plagi nadal przechodzi nad światem…
 
 
** ”Chociaż Countdown to the Kingdom niekoniecznie twierdzi, że wszystkie twierdzenia dr Mikovits są dokładne (brakuje nam wiedzy, aby formułować takie stwierdzenia w taki czy inny sposób), uważamy, że należy ją traktować poważnie, zamiast odrzucać z ręki, biorąc pod uwagę jej renomowaną reputację przed skutkami jej niepokojących badań. Od filmu dokumentalnego Plandemiczny została wydana, media głównego nurtu weszły w hiperdrive, aby zdyskredytować dr Mikovits oraz jej opublikowane badania i badania. Przeszukaj jej imię, a znajdziesz stronę po stronie „weryfikatorów faktów”, bardzo zainteresowanych uciszeniem tego wybitnego lekarza i obaleniem jej twierdzeń. Jednak, jak się okazuje, miała rację co do wentylatorów nie właściwe leczenie pacjentów z COVID-19 (patrz tutajtutajtutaj); miała rację Hydroksychlorochina (a także Iwermektyna) is wysoce skuteczne leczenie COVID-19, ponieważ lek jest przeciwpasożytniczy;[3]25 listopada 2020; Washington Examiner i zobacz tutaj i tutaj badanie zgadza się z nią, że CDC został pompowanie zgonów z powodu COVID-19,[4]widzieć tutaj tutaj i że członkowie CDC  w konflikcie interesów, ponieważ posiadają patenty na szczepionki, leki i interesy finansowe w firmach farmaceutycznych;[5]tutaj i tutaj i tutaj i tutaj a od tego czasu kilku naukowców z całego świata zgodziło się z nią, że wirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19 ma najprawdopodobniej został zaprojektowany.[6]Według naukowców dowody wciąż rosną, że COVID-19 był prawdopodobnie manipulowany w laboratorium, zanim został przypadkowo lub celowo uwolniony do populacji. Podczas gdy niektórzy naukowcy w Wielkiej Brytanii twierdzą, że COVID-19 pochodzi wyłącznie z naturalnego pochodzenia, (nature.com) artykuł z South China University of Technology twierdzi, że „zabójczy koronawirus prawdopodobnie pochodzi z laboratorium w Wuhan” (16 lutego 2020 r .; dailymail.co.uk) Na początku lutego 2020 r. Dr Francis Boyle, który opracował amerykańską „Ustawę o broni biologicznej”, wydał szczegółowe oświadczenie, w którym przyznał, że koronawirus Wuhan z 2019 r. Jest ofensywną bronią biologiczną i że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już o tym wie . (por. zerohedge.comIzraelski analityk ds. Broni biologicznej powiedział to samo (26 stycznia 2020; washingtontimes.com) Dr Peter Chumakov z Instytutu Biologii Molekularnej im. Engelhardta i Rosyjskiej Akademii Nauk twierdzi, że „chociaż cel naukowców z Wuhan w tworzeniu koronawirusa nie był złośliwy - zamiast tego próbowali zbadać patogeniczność wirusa… Zrobili to absolutnie szalone rzeczy… Na przykład wstawki do genomu, które dały wirusowi zdolność infekowania ludzkich komórek. ”(zerohedge.comProfesor Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w 2008 roku w dziedzinie medycyny i człowiek, który odkrył wirusa HIV w 1983 roku, twierdzi, że SARS-CoV-2 to zmanipulowany wirus, który został przypadkowo uwolniony z laboratorium w Wuhan w Chinach (por. mercola.pl) nowy dokument, cytując kilku naukowców, wskazuje na COVID-19 jako zmodyfikowanego wirusa. (mercola.plZespół australijskich naukowców przedstawił nowe dowody na to, że nowy koronawirus wykazuje oznaki „interwencji człowieka”. (lifesitenews.comwashingtontimes.comByły szef brytyjskiej agencji wywiadowczej M16, Sir Richard Dearlove, powiedział, że uważa, że ​​wirus COVID-19 został stworzony w laboratorium i rozprzestrzenił się przypadkowo. (jpost.com) We wspólnym badaniu brytyjsko-norweskim stwierdzono, że koronawirus z Wuhan (COVID-19) to „chimera” skonstruowana w chińskim laboratorium. (Tajwannews.com) Profesor Giuseppe Tritto, znany na całym świecie ekspert w dziedzinie biotechnologii i nanotechnologii oraz prezes Światowa Akademia Nauk i Technologii Biomedycznych (WABT) twierdzi, że „został on zmodyfikowany genetycznie w laboratorium P4 (o wysokim stopniu izolowania) Instytutu Wirusologii Wuhan w ramach programu nadzorowanego przez chińskie wojsko”.lifesitnews.com) A szanowany chiński wirusolog, dr Li-Meng Yan, który uciekł z Hongkongu po ujawnieniu wiedzy Bejing o koronawirusie na długo przed pojawieniem się raportów o nim, stwierdził, że „rynek mięsa w Wuhan to zasłona dymna, a ten wirus nie pochodzi z natury… Pochodzi z laboratorium w Wuhan. ”(dailymail.co.uk)

Zobacz też Klucz Kaduceusza w The Word Word.

Przypisy

Przypisy

1 On 4 stycznia 2021 r. Nasz Pan powiedział do Luz de Maria: „Smucę się jako Ojciec Miłości z powodu zbliżającej się wojny, przed bólem, który wy nadal cierpicie z powodu niewłaściwie wykorzystywanej nauki, która szerzy choroby bezkrytycznie, i żałuję z powodu nieoczekiwanych i nieznanych chorób, które sam człowiek rozsiewa, będąc ofiarą grzechy ciała ”.
2 Wywiad, 24 maja 2020; mercola.pl
3 25 listopada 2020; Washington Examiner i zobacz tutaj i tutaj
4 widzieć tutaj tutaj
5 tutaj i tutaj i tutaj i tutaj
6 Według naukowców dowody wciąż rosną, że COVID-19 był prawdopodobnie manipulowany w laboratorium, zanim został przypadkowo lub celowo uwolniony do populacji. Podczas gdy niektórzy naukowcy w Wielkiej Brytanii twierdzą, że COVID-19 pochodzi wyłącznie z naturalnego pochodzenia, (nature.com) artykuł z South China University of Technology twierdzi, że „zabójczy koronawirus prawdopodobnie pochodzi z laboratorium w Wuhan” (16 lutego 2020 r .; dailymail.co.uk) Na początku lutego 2020 r. Dr Francis Boyle, który opracował amerykańską „Ustawę o broni biologicznej”, wydał szczegółowe oświadczenie, w którym przyznał, że koronawirus Wuhan z 2019 r. Jest ofensywną bronią biologiczną i że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już o tym wie . (por. zerohedge.comIzraelski analityk ds. Broni biologicznej powiedział to samo (26 stycznia 2020; washingtontimes.com) Dr Peter Chumakov z Instytutu Biologii Molekularnej im. Engelhardta i Rosyjskiej Akademii Nauk twierdzi, że „chociaż cel naukowców z Wuhan w tworzeniu koronawirusa nie był złośliwy - zamiast tego próbowali zbadać patogeniczność wirusa… Zrobili to absolutnie szalone rzeczy… Na przykład wstawki do genomu, które dały wirusowi zdolność infekowania ludzkich komórek. ”(zerohedge.comProfesor Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla w 2008 roku w dziedzinie medycyny i człowiek, który odkrył wirusa HIV w 1983 roku, twierdzi, że SARS-CoV-2 to zmanipulowany wirus, który został przypadkowo uwolniony z laboratorium w Wuhan w Chinach (por. mercola.pl) nowy dokument, cytując kilku naukowców, wskazuje na COVID-19 jako zmodyfikowanego wirusa. (mercola.plZespół australijskich naukowców przedstawił nowe dowody na to, że nowy koronawirus wykazuje oznaki „interwencji człowieka”. (lifesitenews.comwashingtontimes.comByły szef brytyjskiej agencji wywiadowczej M16, Sir Richard Dearlove, powiedział, że uważa, że ​​wirus COVID-19 został stworzony w laboratorium i rozprzestrzenił się przypadkowo. (jpost.com) We wspólnym badaniu brytyjsko-norweskim stwierdzono, że koronawirus z Wuhan (COVID-19) to „chimera” skonstruowana w chińskim laboratorium. (Tajwannews.com) Profesor Giuseppe Tritto, znany na całym świecie ekspert w dziedzinie biotechnologii i nanotechnologii oraz prezes Światowa Akademia Nauk i Technologii Biomedycznych (WABT) twierdzi, że „został on zmodyfikowany genetycznie w laboratorium P4 (o wysokim stopniu izolowania) Instytutu Wirusologii Wuhan w ramach programu nadzorowanego przez chińskie wojsko”.lifesitnews.com) A szanowany chiński wirusolog, dr Li-Meng Yan, który uciekł z Hongkongu po ujawnieniu wiedzy Bejing o koronawirusie na długo przed pojawieniem się raportów o nim, stwierdził, że „rynek mięsa w Wuhan to zasłona dymna, a ten wirus nie pochodzi z natury… Pochodzi z laboratorium w Wuhan. ”(dailymail.co.uk)
Opublikowany w Dusza Kalifornijska, Wiadomości, Szczepionki, zarazy i Covid-19.