Jennifer - Sieć zostanie zniszczona

Nasz Pan Jezus do Jennifer 9 grudnia 2020 roku:

Moje dziecko, praca pająka zawsze prowadzi z powrotem do jego sieci. Gdy sieć zostanie odsłonięta, zawsze zostanie zniszczona, aby mieć czyste mieszkanie. Sieć wkrótce zostanie odsłonięta, a pająka już nie będzie, ponieważ każdy zakątek mieszkania zostanie wyczyszczony przez jego opiekuna. Powiadam wam, że każda część sieci, a jej pochodzenie pokaże, gdzie się zaczyna i kończy, bo Ja Jestem Jezusem i Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość zwycięży.

Zwróć uwagę na Izajasza 25: 7: „Na tej górze zniszczy zasłonę, która przesłania wszystkie ludy, sieć tkaną nad wszystkimi narodami”.  

30 listopada 2020:

Moje dziecko, kiedy ludzkość poszukuje wolności, wybiera życie zgodnie ze swoją wolną wolą, którą przykazałem ludzkości od początku stworzenia, aby mógł wypełnić misję, do której został posłany. [1]Za wolność Chrystus nas wyzwolił; więc stójcie niewzruszenie i nie poddawajcie się ponownie jarzmowi niewoli. (Gal 5: 1) Ograniczanie wolności ludzkości jest ograniczaniem jej zdolności do spełniania woli Ojca Niebieskiego. Teraz idźcie, bo Ja Jestem Jezusem, a Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość zwycięży.

Przypisy

1 Za wolność Chrystus nas wyzwolił; więc stójcie niewzruszenie i nie poddawajcie się ponownie jarzmowi niewoli. (Gal 5: 1)
Opublikowany w Jennifer.