Gisella Cardia - nie rozumiesz!

Matka Boża do Gisella Cardia , 28 kwietnia 2020 r .:
 
Drogie dzieci, dziękuję wam, że zjednoczyliście się w modlitwie i że przyjęliście moje wezwanie w swoich sercach. Umiłowane dzieci, potężni zaplanowali wszystko, nie biorąc pod uwagę Boga. Nie ma sensu planować ucieczki przed tym, co się wydarzy, ponieważ moimi bezpiecznymi przystaniami będą modlitwa, ofiara, pokuta i to, co Bóg już dla was przygotował. Radujcie się, dzieci, bo ujrzycie Jezusa zstępującego, tak jak On odszedł [por. Dz 1, 11]. Umiłowane dzieci, mój Pan tak bardzo cierpi, ponieważ umarł za was i wasze grzechy, ale świat wciąż działa w sposób dziki. Pasterze nie troszczą się o wiernych: kościoły się zamykają i wkrótce Eucharystia zostanie wam znowu zabrana. To, co ma nadejść, spowoduje śmierć. Ale nadal nie rozumiesz! Zostałem wysłany, aby was ostrzec, ale wielu nawet nie docenia mojej obecności. Módlcie się, dzieci! Módlcie się pod Krzyżem Mojego Syna, ponieważ ziemia jest pełna demonów. Człowiek będzie walczył przeciwko człowiekowi i stamtąd rozpocznie się wojna. Moi umiłowani, powierzcie wszystko mojemu Panu. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Opublikowany w Gisella Cardia, Wiadomości, Czas schronienia.