Wyróżniona ikona odtwarzania wideo

CZĘŚĆ 5: Ks. Michel Rodrigue - Ostrzeżenie, ucisk i wejście kościoła do grobu

CZĘŚĆ 5 „WIRTUALNEGO ODWROTU” Z FR. MICHEL RODRIGUE

Wiadomość od Świętego Michała do Ks. Michel Rodrigue

 

Około dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem powiedziałem do Boga: „Ojcze, jeśli chcesz przekazać przesłanie w tym roku, jestem gotowy, aby Cię usłyszeć i zrobić to, co chcesz”. 

3 stycznia 2019 r. Otrzymałem wiadomość, gdy wracałem do domu. Wszedł we mnie jak błyskawica, uderzając w środek mojego serca. Ojciec powiedział:

Mój synu, w tym roku otrzymasz wiadomość, ale nie będzie ona ode mnie. Poprosiłem św. Michała, aby przekazał wam wiadomość.

W Jego słowach wyczułem wielkie współczucie, które przekazało mi, że zbyt trudno było mu wymówić to, co ma nadejść. 

Święty Michał Archanioł zaczął wtedy:

 Michel, nosisz moje imię od dnia chrztu, który był odprawiany w kościele parafialnym św. Michała. Ty i ja jesteśmy związani wolą Ojca i cenną Krwią Jezusa, który uratował świat przed grozą grzechu. Przez Święte Ciało Chrystusa, którym jest Kościół katolicki, służymy Jedynemu Zbawicielowi.

W tym momencie widziałem drzewo reprezentujące Kościół z gałęziami chrześcijańskich wyznań i podziałów, a pniem Kościoła był Kościół katolicki. 

Przychodzę jako wysłannik Ojca Przedwiecznego dla Bractwa Apostolskiego św. Józefa Benedykta Labre i dla wszystkich tych, którzy usłyszą to wezwanie.

A potem św. Michał przekazał przesłanie Ojca:

W przeszłości Najświętsza Matka Boga zapraszała ludzkość do pokuty i powrotu do swego Syna, Jezusa.

Dziewica Maryja pojawiła się na Ziemi wiele razy, aby przypomnieć ludzkości, aby powróciła do Jezusa, szczególnie w najnowszej historii Kościoła: w Fatimie w Lourdes i Pontmain we Francji: w Beauraing i Banneux w Belgii; również w Medjugorje. Medjugorje to święte miejsce. Matka Boża pojawiła się również w Garabandal i zapraszam do przeczytania tam jej orędzi.

Różne objawienia na całym świecie ujawniły potrzebę powrotu do Chrystusa poprzez wyznanie grzechu, odmawianie Różańca i szczerą pobożność do Najświętszej Eucharystii. Kilka wiadomości wysłano do ludzkości, aby ostrzec przed komunizmem i praktycznym ateizmem atakującym świat i społeczeństwa.

Historycznie w Stanach Zjednoczonych Ameryka transmitowała komunizm jako złą siłę polityczną. Dzisiaj diabeł nie idzie łeb w łeb w obliczu wielkiego programu politycznego, ale wprowadza subtelność komunizmu i powoli do całego społeczeństwa poprzez ideologię. Dlatego na przykład opracowaliśmy przepisy dotyczące eutanazji. Administratorzy przekazują, że zaoszczędzimy pieniądze, ale źródło tego myślenia pochodzi z komunistycznej ideologii, w której dana osoba nie jest już osobą, ale przedmiotem użytecznym dla wspólnoty aż do czasu, gdy stanie się nieefektywna - a potem zniknie. 

Wypaczenie i bluźnierstwa ludzi przeciwko Bogu i przeciwko życiu, we wszystkich jego postaciach, rozmnożyły się do tego stopnia, że ​​oczyszczenie jest teraz konieczne.

Tak trudno było Bogu powiedzieć mi i światu. 

Odnówcie swoje poświęcenie Świętym Sercom Jezusa i Maryi! Wszyscy, którzy zabrali do domu Świętą Rodzinę i świąteczną szopkę, będą chronieni. Uważajcie, aby utrzymać swoje serce przy życiu, pielęgnując wszystkie cuda, które Pan uczynił dla was przez całe wasze życie.

Wielka ciemność zbliża się do świata, a wkrótce oczy dzieci Bożych zobaczą, jak grzech jest skalany na Ziemi. Dusze pada do piekła. Bóg odwiedzi swój lud.

Trzeba być w stanie łaski, aby otrzymać zbawienie. Niech ci, którzy nie zostali ochrzczeni, proszą o Chrzest Święty o zbawienie, na które liczą. Niech ochrzczeni odkryją na nowo stan łaski, jeśli utracili go przez grzech. Pamiętajcie, aby w tym roku dokonać powszechnej spowiedzi, przyjmując przykazania Boże jako światło waszego życia i wyznając wszystkie swoje grzechy popełnione lub pominięte.

Wznów modlitwę różańcową. Módlcie się ze Słowem Bożym. Kontynuujcie post, jeśli to możliwe, w środy i piątki dla zbawienia grzeszników. Bractwu apostolskiemu św. Benedykta Józefa Labre przypominam wam, że charyzmat uzdrawiania i wyzwolenia sprawowany jest najpierw poprzez post i modlitwę.

Wszystkim mówię: „Bądź wierny!” Nie dajcie się zwieść fałszywym doktrynom diabła. Módlcie się do aniołów Boga, którzy są waszymi strażnikami i obrońcami. Zapytaj interwencję niebiańskich armii w tej chwili, która jest twoja. Zobaczysz, jak moc Boga rozwija się w słabości. Ja i wszyscy aniołowie ze mną jesteśmy tutaj, aby cię bronić i chronić przed atakami złego ducha.

Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego towarzyszą wam.

Odtąd nadchodzi godzina i bliski jest dzień, w którym ujrzymy zbawienie Boże. Bądź ostrożny! Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek modlimy się z Matką Bożą, aby powstali apostołowie dni ostatecznych!

Dziękujemy za odpowiedź na wezwanie Pana.

—St. Michał Archanioł

Nadchodzący czas nie jest końcem świata. Proszę, włóż to do swojej głowy. Zbliża się koniec niespokojnego czasu, w który teraz wkraczamy. [Ks. Michel nazywa ten okres przed Ostrzeżeniem, niewielkim uciskiem, a czas po Ostrzeżeniu: Ucisk.] Skończy się, jak obiecała nam Matka Boska w Fatimie, swoim chwalebnym Triumfem, a pokój rozkwitnie na całej ziemi:

„W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. . . a świat będzie miał czas ”. 

Ojciec wyjaśnił mi, że kiedy Jezus umarł, umarł nie tylko dla naszego zbawienia, ale odnowił wszystko. W nadchodzącej erze pokoju będziemy mieli nowe niebo i nową Ziemię, nową dzięki darowi odkupienia Jezusa Chrystusa. Oczyści ten świat, a całe stworzenie będzie pod Jego chwalebnym imieniem. 

Ale szatan wróci. [Ks. Michel powiedział, że stanie się to po trzech pokoleniach.] Dopiero po jego powrocie będzie koniec świata: ostatni sąd, Drugie Przyjście, kiedy nastąpi Zwycięstwo Serca Jezusa, Króla Wszechświata. oczywisty. 

Czasy są pilne. Ucisk nadejdzie i będzie wkrótce. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Kiedy Ojciec dał mi braterstwo, poprosił mnie, abym go szybko zbudował, ponieważ będzie schronieniem dla wielu kapłanów, którzy tam przyjdą. Wiele z tego, co będziecie świadkami, będzie koordynowane przez diabła. Zobaczysz ludzi walczących ze sobą z powodów politycznych. Prześladowania chrześcijan, które już się rozpoczęły, od osoby do osoby poprzez wyśmiewanie i oskarżenia, będą pochodzić z praw, które są bezprawiem. Nie będziesz w stanie przestrzegać tych praw z czystym sumieniem, więc prześladowania będą podlegać władzy cywilnej. 

Msza ekumeniczna zostanie wprowadzona w Kościele. Zostanie on sformułowany przez różnych przywódców religijnych, po pierwsze, w komitecie. Ostatnim krokiem będzie propozycja papieża w Rzymie. Dokument papieża Franciszka, Magnum Principium weszło w życie 1 października 2017 r., co upoważniło narodowe konferencje biskupów do włączenia nowych warunków lub modlitw do obrzędu Mszy za ich kraje. Wiele krajów jest teraz uwikłanych w grzechy małżeńskie i już zboczyło z drogi Pana. Jeśli synody biskupów w tych krajach mają uprawnienia do odmiennego rytuału Mszy, możesz być pewien, że przyniosą papieżowi coś złego. Jeśli papież nie podpisze swoich propozycji, co oznacza odrzucenie tego, co już dał im moc do zrobienia, co się stanie? Schizma, która jest jedną z rzeczy, które wkrótce zobaczymy w Kościele.

Rzym po prostu podpisze gazetę, ponieważ poczują, że biskupi otrzymali całą władzę, aby dokonać tych zmian w swoim kraju. To nie znaczy, że to papież przyjmie dokument.

Będziecie mogli rozpoznać, że Msza jest ekumeniczna, ponieważ słowa konsekracji nie będą takie same. Nie powinniście uczestniczyć w tak zwanych „Mszach”. Lepiej byłoby zjeść krakersa z napojami gazowanymi, ponieważ chleb nadal będzie chlebem. Nie będzie konsekrowany. To będzie pierwszy znak ze świątyni. Kościół wchodzi teraz do grobowca i przejdzie przez te same kroki Jezusa, samego siebie. Nie jesteśmy lepsi od Mistrza; jesteśmy tylko Jego wyznawcami.

Antychryst jest obecnie w hierarchii Kościoła i zawsze chciał siedzieć na Katedrze Piotra. Papież Franciszek będzie jak Piotr, apostoł. Uświadomi sobie swoje błędy i spróbuje zgromadzić Kościół z powrotem pod zwierzchnictwem Chrystusa, ale nie będzie w stanie tego zrobić. Zostanie męczennikiem. Emerytowany papież, Benedykt XVI, który wciąż nosi swój papieski pierścień, wkroczy na zjazd rady, próbując ocalić Kościół. Widziałem go, słabego i kruchego, trzymanego po obu stronach przez dwóch szwajcarskich strażników, uciekających z Rzymu ze spustoszeniem dookoła. Ukrył się, ale potem go znaleziono. Widziałem jego męczeństwo. 

Niedawno spotkałem się z moim biskupem. Był tam ksiądz, a ja mówiłem o znakach czasów ostatecznych, które wskazują na nasze czasy, i kapłan powiedział: „Nie, nie, nie. W XIII wieku działo się coś złego, a w XVIII wieku coś złego się działo. . . ”

„Tak, oczywiście wiem o tych rzeczach” - powiedziałem. „Złe rzeczy zawsze się zdarzały, ale nie mówię o XIII wieku lub XVIII wieku, mówię o znakach uniwersalnych. Znaki czasu. ” Kiedy mówisz trochę o czasach ostatecznych, ludzie zawsze wskazują na czas w Kościele, kiedy sprawy były trudne.[1]Od redakcji: St. John Henry Newman również odpowiedział na to zastrzeżenie: „Wiem, że wszystkie czasy są niebezpieczne i że za każdym razem poważne i niespokojne umysły, żyjące na chwałę Boga i potrzeby człowieka, nie są skłonne do rozważenia żadnego czasu tak niebezpieczne jak ich własne. Wróg dusz nieustannie atakuje z wściekłością Kościół, który jest ich prawdziwą Matką, a przynajmniej grozi i przeraża, gdy mu się nie udaje. I zawsze mają swoje specjalne próby, których inni nie mają… Niewątpliwie, ale wciąż to przyznaję, myślę, że… nasza ma ciemność innego rodzaju niż te, które były przedtem. Szczególnym zagrożeniem czasów, które mamy przed sobą, jest rozprzestrzenianie się plagi niewierności, którą Apostołowie i sam nasz Pan przepowiedzieli jako najgorsze nieszczęście ostatnich czasów Kościoła. I przynajmniej cień, typowy obraz czasów ostatecznych pojawia się nad światem ”. —Św. John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), kazanie na otwarcie Seminarium Świętego Bernarda, 2 października 1873, The Infidelity of the Future Tak, w jednym kraju sprawy były trudne, ale w innym nie. Teraz jest gorzej, nie tylko w jednym kraju, ale na całym świecie.

Kościół przeszedł przez czasy wielkich problemów w przeszłości, ale nigdy nie widzieliśmy tak wiele ciemności w Kościele katolickim. Kościół protestancki również wejdzie do grobu, ponieważ oni również są chrześcijanami, a diabeł wszędzie pracuje, aby zabić i zniszczyć wiarę. To jest różnica. To znak naszych czasów. Kto ma uszy do słuchania, słyszy! Kto ma oczy, aby zobaczyć, zobacz!

Zamieszanie zapanuje. Usłyszysz pogłoski o wojnie, ale wojna jeszcze nie nadejdzie. Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, choroby i plagi przybędą w tym samym czasie w różnych miejscach. Pogoda i temperatura zmienią się na Ziemi. Oto niektóre z „bólów porodowych”.

Nastanie głód. Jezus mi to niedawno przedstawił. Byłem w swoim pokoju, a kiedy usiadłem, przygotowując się do pójścia do łóżka, zobaczyłem zbliżającego się czarnego kawalera. To oznacza głód. Słyszałem: „Będą mieli pieniądze, ale nie będą mieli chleba”, co oznacza, że ​​możesz mieć pieniądze, aby je kupić, ale niczego nie znajdziesz.

Wtedy wszystkie pieniądze się rozbiją, więc dobrze jest oddać je teraz, ponieważ znikną. Nastanie wielkie powstanie. Na swoich ulicach zobaczysz rewolucję. Ludzie będą ze sobą otwarcie walczyć. Rząd nie będzie miał innego wyboru niż ustanowienie stanu wojennego. W tym samym czasie, gdy zaczyna się stan wojenny, zaczyna się wojna. (Kliknij tutaj przeczytać, co ks. Michelowi pokazano wojnę).

Wtedy nadejdzie Ostrzeżenie. Zobaczyłem to. Gwiazdy, słońce i księżyc nie będą świecić. Wszystko będzie czarne. Nagle na niebie pojawi się znak Jezusa, który rozświetli niebo i świat. On będzie na krzyżu, nie w cierpieniu, ale w chwale. Za Nim w bladym świetle pojawi się twarz Ojca, Prawdziwego Boga. Zapewniam, że to będzie coś.

Z ran na rękach, stopach i boku Jezusa jasne promienie miłości i miłosierdzia spadną na całą Ziemię i wszystko się zatrzyma. Jeśli jesteś w samolocie, zatrzyma się. Jeśli jeździsz samochodem, nie martw się - samochód się zatrzyma. Jeśli zapytasz mnie: „Jak to możliwe?” Powiem: „Bóg jest Bogiem. On jest Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą nieba i ziemi. Jeśli postawił ks. Michel, wszechświat, jak kawałek pyłu, czy myślisz, że On nie może zatrzymać materii? Czy wierzysz, że twój mały samolot będzie mu przeszkadzał? Nie. Tak powiedział mi Bóg; ale powiedział też takie rzeczy innym, jak w Garabandal, w który wierzył św. Ojciec Pio.

Wszystko zostanie ustalone na czas, a płomień Ducha Świętego oświeci każde sumienie na Ziemi. Lśniące promienie z ran Jezusa przebiją każde serce, jak języki ognia, i zobaczymy się jak w lustrze przed nami. Zobaczymy nasze dusze, jak cenne są dla Ojca, a zło w każdej osobie zostanie nam objawione. Będzie to jeden z największych znaków danych światu od czasu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Kiedy papież Jan XXIII modlił się pod koniec zwołania Watykanu II o nadejście nowej Pięćdziesiątnicy i odnowienie ludzkości, modlił się nie tylko za Kościół, ponieważ Kościół już otrzymał swoją Pięćdziesiątnicę. Prosił o Pięćdziesiątnicę dla całej ludzkości. I tak się stanie. Jezus odpowie na tę modlitwę papieża Jana XXIII.

Oświetlenie potrwa około piętnastu minut, a w tym miłosiernym sądzie wszyscy natychmiast zobaczą, dokąd pójdą, jeśli umrą w tym czasie: niebo, czyściec lub piekło. Ale bardziej niż widzą, poczują ból grzechu. Ci, którzy pójdą do czyśćca, zobaczą i poczują ból swojego grzechu i oczyszczenia. Rozpoznają swoje wady i dowiedzą się, co muszą naprawić w sobie. Dla tych, którzy są bardzo blisko Jezusa, zobaczą, co muszą zmienić, aby żyć w pełnej jedności z Nim,

Ojciec chce, abym głosił, że nie musicie się bać. Dla tego, kto wierzy w Boga, będzie to dzień pełen miłości, dzień błogosławiony. Zobaczysz, co musisz poprawić, aby osiągnąć więcej Jego woli, aby być bardziej posłusznym łasce, którą On chce ci dać za twoją misję na Ziemi.

Dla tych, którzy pójdą do piekła, spłoną. Ich ciała nie zostaną zniszczone, ale poczują dokładnie, jak wygląda piekło, ponieważ już tam są. Brakowało tylko uczucia. Zapewnią was, że zostaną pobici przez diabła, a wielu nie przeżyje z powodu swojego wielkiego grzechu, zapewniam was. Ale będzie to dla nich błogosławieństwo, ponieważ będą prosić o przebaczenie. To będzie ich zbawienie.

Wielu nie rozumie Ewangelii Mateusza, rozdział 24:

Zaraz po ucisku tamtych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światła, gwiazdy spadną z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte. A potem znak Syna Człowieczego pojawi się na niebie i wszystkie plemiona ziemi będą płakać i ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. I pośle swoich aniołów na dźwięk trąby, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca niebios do drugiego. (Mateusza 24: 29-31)

Żałoba nastąpi, gdy ludzie doświadczą swoich niepowodzeń i bólu grzechu. Wyrazą skruchę otwarcie, nieświadomi swojego otoczenia, ponieważ będą tak pochłonięci doświadczeniem i przestraszeni, jak w Fatimie, kiedy słońce zaczęło tańczyć i rzuciło się na 100,000 XNUMX ludzi, którzy padli na kolana i publicznie wyznali swoje grzechy, bojąc się umrzeć.

Bóg Ojciec przekazał mi wiadomość o Ostrzeżeniu w dniu 6 kwietnia 2018 r .:

Moje dzieci,

Posłuchaj mojego głosu. Usłysz moje słowa wypowiedziane przez Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa. On jest Moim Słowem, który pociesza, uzdrawia i zbawia.

Nie bój się tego czasu. JESTEM Kim Jestem i nigdy nie pozwolę, aby włosy z waszej głowy wypadły bez mojej zgody.

Wielu z was się boi, szukając chwili, w której będę interweniować na tym świecie. Mój Syn jest Tym, który objawi Swoją chwałę, gdy nadejdzie czas. W Nim wszystko się spełni. Wasze modlitwy i ofiary, połączone z modlitwami mojej córki Maryi i ofiarowane w ramach Świętej Ofiary Mojego Syna, ratują świat. Prosta, pokorna modlitwa może uderzyć w Szatana. Nie pozwólcie, aby wasze serca były zmartwione. Słyszę wasze modlitwy.

Zaprawdę, powiadam wam: Moja miłosierna miłość będzie działać zgodnie z Odkupieniem oferowanym przez Mojego Umiłowanego Syna.

Nie chcę śmierci i potępienia dla nikogo z was. Tyle cierpienia, tyle przemocy, tyle grzechów teraz dzieje się na Ziemi, którą stworzyłem. Teraz słyszę płacz wszystkich niemowląt i dzieci zamordowanych przez grzech Moich dzieci żyjących pod panowaniem szatana. NIE ZABIJESZ. („Te słowa były tak mocne”, powiedział o. Michel.)

Módlcie się i bądźcie pewni siebie, nie chcę, abyście byli jak ci, którzy nie mają wiary i którzy drżą podczas manifestacji Syna Człowieczego. Wręcz przeciwnie, módlcie się i radujcie, i otrzymujcie pokój dany przez Mojego Syna Jezusa.

Wiem o tobie, twoich dzieciach, twojej rodzinie. Słyszę także wymagania twojego serca. Módlcie się za ten Dzień Mojej miłosiernej czułości, która zostanie wylana poprzez objawienie Mojego Syna, Jezusa.

Co za smutek, gdy muszę uszanować wolną wolę i dojść do tego, że dam Ostrzeżenie, które jest również częścią Mojego miłosierdzia. Bądźcie gotowi i czujni na godzinę Mojego miłosierdzia.

Błogosławię was, Moje dzieci.

 

Aby przejść do następnego wpisu dotyczącego „wirtualnych rekolekcji” z ks. Michel, kliknij CZĘŚĆ 6: Ks. Michel Rodrigue - Matthew 24 w Biblii mówi o naszych czasach.

Kliknij tutaj zacząć od początku.

 

Przypisy

Przypisy

1 Od redakcji: St. John Henry Newman również odpowiedział na to zastrzeżenie: „Wiem, że wszystkie czasy są niebezpieczne i że za każdym razem poważne i niespokojne umysły, żyjące na chwałę Boga i potrzeby człowieka, nie są skłonne do rozważenia żadnego czasu tak niebezpieczne jak ich własne. Wróg dusz nieustannie atakuje z wściekłością Kościół, który jest ich prawdziwą Matką, a przynajmniej grozi i przeraża, gdy mu się nie udaje. I zawsze mają swoje specjalne próby, których inni nie mają… Niewątpliwie, ale wciąż to przyznaję, myślę, że… nasza ma ciemność innego rodzaju niż te, które były przedtem. Szczególnym zagrożeniem czasów, które mamy przed sobą, jest rozprzestrzenianie się plagi niewierności, którą Apostołowie i sam nasz Pan przepowiedzieli jako najgorsze nieszczęście ostatnich czasów Kościoła. I przynajmniej cień, typowy obraz czasów ostatecznych pojawia się nad światem ”. —Św. John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), kazanie na otwarcie Seminarium Świętego Bernarda, 2 października 1873, The Infidelity of the Future
Opublikowany w Anioły, Demony i diabeł, Ks. Michel Rodrigue, Wiadomości, Iluminacja sumienia, Bóle porodowe, Okres antychrysta, Czas ucisku, Ostrzeżenie, odzyskanie, cud, Filmy.