Eduardo - módl się, Twoi kapłani są w niebezpieczeństwie

Matka Boża do Eduardo Ferreiry w São José dos Pinhais w Brazylii, 13 stycznia 2021 r .:

Pokój! Dziś rano wzywam was do modlitwy za Brazylię. Ten naród również obraził serce Mojego Boskiego Syna Jezusa swoimi grzechami i nieposłuszeństwem wobec Słowa Bożego. Kończy się czas, który pozostał do konwersji. Dbać. Módlcie się także za moich umiłowanych synów, Kapłanów. Wielu z nich wciąż jest w niebezpieczeństwie. Jestem tutaj, aby was wezwać do świętości. Chciwość i pożądanie oddzieliły wielu kapłanów od drogi Bożej. Módlcie się za swoich proboszczów, moje dzieci. Diabeł coraz bardziej próbuje postawić jednych przeciwko innym, nawet będąc nieposłusznymi Kościołowi, krytykując najwyższą osobę w Kościele, Papieża.[1]„Wierni mogą swobodnie przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, i swoje życzenia. Mają prawo, a nawet czasami obowiązek, zgodnie ze swoją wiedzą, kompetencjami i stanowiskiem, okazywać świętym Pasterzom swoje poglądy w sprawach dotyczących dobra Kościoła. Mają również prawo do przedstawiania innym swoim poglądom wiernych Chrystusa, ale czyniąc to, muszą zawsze szanować integralność wiary i moralności, okazywać należny szacunek swoim Pasterzom oraz uwzględniać zarówno dobro wspólne, jak i godność poszczególnych osób. . ” —Kodeks Prawa Kanonicznego, 212

Moje dzieci, nie męczcie się modlitwą. Módlcie się jak rodziny. To jest czas na jedność modlitwy. Proszę również o dbanie o przyrodę. Bóg codziennie daje ci powietrze i wodę. Dbaj o wodę. Nie zanieczyszczaj sprężyn. Przyjdź i napij się wody, którą pobłogosławiłem tutaj, w tym Sanktuarium. Proszę was dzisiaj o modlitwę, ofiarę i pokutę. Módlcie się także za seminarzystów i zakonników. Jestem Mistyczną Różą, Królową Pokoju. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przypisy

Przypisy

1 „Wierni mogą swobodnie przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, i swoje życzenia. Mają prawo, a nawet czasami obowiązek, zgodnie ze swoją wiedzą, kompetencjami i stanowiskiem, okazywać świętym Pasterzom swoje poglądy w sprawach dotyczących dobra Kościoła. Mają również prawo do przedstawiania innym swoim poglądom wiernych Chrystusa, ale czyniąc to, muszą zawsze szanować integralność wiary i moralności, okazywać należny szacunek swoim Pasterzom oraz uwzględniać zarówno dobro wspólne, jak i godność poszczególnych osób. . ” —Kodeks Prawa Kanonicznego, 212
Opublikowany w Wiadomości, Inne dusze.