Pismo – Pieśń Niewiasty

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 

Kiedy ta obecna i nadchodząca Próba dobiegnie końca, mniejszy, ale oczyszczony Kościół pojawi się w bardziej oczyszczonym świecie. Z jej duszy wypłynie pieśń uwielbienia… pieśń kobietyMaryjo, która jest zwierciadłem i nadzieją Kościoła, który nadejdzie.

Maryja jest całkowicie zależna od Boga i całkowicie skierowana ku Niemu i u boku swojego Syna, jest najdoskonalszym obrazem wolności i wyzwolenia ludzkości i wszechświata. Kościół musi patrzeć na Nią jako Matkę i Wzór aby zrozumieć w pełni sens jej własnej misji. —POPE JAN PAWEŁ II, Matko Odkupiciela, n. 37

I jeszcze raz,

Święta Maryjo… stałeś się obrazem Kościoła, który przyjdzie… —POPIE BENEDYKTA XVI, Spe Salvi nr 50

Ta Kobieta reprezentuje Maryję, Matkę Odkupiciela, ale jednocześnie reprezentuje cały Kościół, Lud Boży wszystkich czasów, Kościół, który w każdym czasie z wielkim bólem ponownie rodzi Chrystusa. —POPIE BENEDYKTA XVI w odniesieniu do Ap 12: 1; Castel Gandolfo, Włochy, AUG. 23, 2006; Zenit

 

  

MAGNIFIKAT KOŚCIOŁA KOBIET

Nowy hymn zaśpiewam mojemu Bogu.
(Judy 16:13)

 

Nastąpi wylanie Ducha Świętego, jak w Druga Pięćdziesiątnicaaby odnowić oblicze ziemi, rozpalić Boską Miłością serca wiernej resztki, która będzie wołać:

Dusza moja głosi wielkość Pana! (Dzisiejsza Ewangelia)

Będzie wielka radość ze zwycięstwa Jezusa nad Szatanem, który będzie skuty „przez tysiąc lat”:[1]„Teraz… rozumiemy, że okres tysiąca lat jest oznaczony językiem symbolicznym”. —Św. Justin Martyr, Dialogue with Trypho, Ch. 81, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo chrześcijańskie

Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Błogosławieństwo, które pokorni odziedziczą ziemię, stanie się rzeczywistością: [2]por. Ps. 37:11, Mt 5: 5

Bo spojrzał na uniżenie swej służebnicy.

Triumf Niepokalanego Serca Maryi jest triumfem pozostałego Kościoła, który w Woli Bożej mocno trzyma się Słowa. A świat rozpozna wielką miłość, jaką Jezus darzył Swoją Oblubienicę, Kościół, który słusznie powie:

Oto od teraz wszystkie pokolenia będą mnie nazywać błogosławioną.

Kościół przypomni sobie cuda, które miały miejsce podczas Procesu…

Wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny i święte jest jego imię.

 … I wielkie Miłosierdzie, które Bóg obdarzył światem, zanim rozpoczął się Dzień Sprawiedliwości.

Jego miłosierdzie jest z wieków na tych, którzy się Go boją.

Potężni i dumni zostaną upokorzeni i zredukowani do niczego: [3]por. Sof, 3:19, Łukasza 1:74

Pokazał moc ramieniem, rozproszyli arogantów umysłu i serca.

A władcy Nowego Porządku Świata zostali całkowicie zniszczeni. [4]por. Sof 3:15, Obj 19:20-21

Zrzucił władców z tronów, ale wywyższył pokornych.

Ofiara eucharystyczna, odprawiana w ukryciu podczas procesu, stanie się prawdziwie powszechną celebracją i centrum Ery Pokoju.[5]Sof 3: 16-17

Głodnych nasyca dobrami; bogatych odprawił z niczym.

Proroctwa dotyczące całego Ludu Bożego spełnią się w „synu”, którego zrodziła Niewiasta: w Mistycznym Ciele Chrystusa, odnalezionym w jedności pogan i Żydów oraz całego Kościoła chrześcijańskiego. [6]Rz 11-15 

Pomógł Izraelowi, swojemu słudze, pamiętając o swoim miłosierdziu, zgodnie z obietnicą złożoną naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

… Pieśń Marii, the Magnificat (Łaciński) lub Megalynei (Bizantyjski)
jest pieśnią Matki Bożej i Kościoła;
pieśń Córki Syjonu i nowego Ludu Bożego;
pieśń dziękczynna za pełnię łask
wylany w ekonomię zbawienia.

Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2619

 

—Mark Mallett (zaadaptowane z Magnificat kobiety)


 

Zobacz też Era pokoju: fragmenty wielu prywatnych objawień

Zmartwychwstanie Kościoła

Przypisy

Przypisy

1 „Teraz… rozumiemy, że okres tysiąca lat jest oznaczony językiem symbolicznym”. —Św. Justin Martyr, Dialogue with Trypho, Ch. 81, Ojcowie Kościoła, Dziedzictwo chrześcijańskie
2 por. Ps. 37:11, Mt 5: 5
3 por. Sof, 3:19, Łukasza 1:74
4 por. Sof 3:15, Obj 19:20-21
5 Sof 3: 16-17
6 Rz 11-15
Opublikowany w Od naszych współautorów, Wiadomości, Pismo.