Pismo Święte - bądź wierny, uważny, bądź mój

Bądźcie wierni, uważni, bądźcie Moi. 

W tych trzech słowach być wierny, uważnegoi należeć do Jezusa - być Kopalnia - możemy znaleźć cały program, jak pozostać niewzruszonym w odstępstwie, które obecnie rozprzestrzenia się na krańce ziemi. Te trzy małe słowa pojawiają się dzisiaj Czytania mszalne które działają jak pryzmat, rozbijając światło tych prawd na kolorowe fragmenty praktycznej mądrości. 

Dziś Pan, Bóg wasz, rozkazuje wam, abyście przestrzegali tych praw i dekretów. Uważaj więc, aby obserwować je całym sercem i całą duszą. (Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa)

Aby być „wiernymi”, musimy wiedzieć, czemu jesteśmy wierni. Dlatego modlitwa i medytacja dalej Słowo Boże jest tak ważne. Czy czytasz swoją Biblię? Czy spędzasz czas na rozmyślaniu o codziennych czytaniach mszalnych? Jest to tak ważne, ponieważ Pismo Święte nie jest zwykłym tekstem historycznym. Są żywym Słowem Bożym! 

Zaprawdę, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny, przenika nawet między duszę i ducha, stawy i szpik kostny i potrafi dostrzec refleksy i myśli serca. (List do Hebrajczyków 4)

Jednak Pisma nigdy nie można czytać w próżni; przyszli od Kościół, a więc to Kościół je interpretuje. Dlatego właśnie Katechizm Kościoła Katolickiego powinna być zawsze blisko, ponieważ „rozwija” Pismo Święte zgodnie ze Świętą Tradycją - naukami patriarchów, proroków i Jezusa, które zostały przekazane Apostołom. W ten sposób Katechizm pomoże wam przestrzegać „praw i dekretów” przykazań Bożych, wyrażonych w prawach moralnych i duchowych, które rządzą Ciałem Chrystusa.

A zatem „być wiernym” to być wiernym Słowu Bożemu wyrażonemu w nauczaniu i prawdziwym Magisterium Kościoła. Mówiąc negatywnie, chodzi o unikanie wszelkich grzechów i okazji do grzechu.

Kontynuacja pierwszego czytania: „Uważaj, aby je obserwować całym sercem i całą duszą”. Przez lata często powtarzałem sobie: „Ach, przeklęte zapomnienie!” Oznacza to, że zapominam, aby spełnić moje zamiary; powrót do starych nawyków; zapominając o zrobieniu dobra, o którym wiem, że powinienem zrobić. A przyczyna tego jest prosta: życie chrześcijańskie nie jest bierne; tak musi być zawsze aktywny. Powinniśmy zawsze być zamierzony o wszystkim, co robimy, o wszystkim, co mówimy, o wszystkim, na co patrzymy i o wszystkim, czego słuchamy. Całe nasze życie powinno być pochłonięte obecną chwilą celowym aktem miłowania Pana w niej całym sercem i duszą - bez względu na to, jak małe lub podrzędne jest to zadanie.[1]por Obowiązek chwili

A zatem „być uważnym” to uważać na wszystko, co mówisz, myślisz i robisz, aby przestrzegać przykazań, które można streścić w tym: kochać Boga i kochać bliźniego jak siebie samego. 

Pandemia pierwsze czytanie trwa:

Dziś zawieracie z Panem taką umowę: On ma być waszym Bogiem, a wy macie chodzić Jego drogami i przestrzegać Jego praw, przykazań i dekretów oraz słuchać Jego głosu ... a będziecie ludem poświęconym Panu. twój Bóg, jak obiecał. 

Jezus chce, żebyś był Jego: „był mój”. Oczywiście, diabeł zawsze kusi, by pomyśleć, że całkowicie oddając się Woli Bożej, ktoś w jakiś sposób unicestwia swoje życie - skazany na spędzenie lat w ponurym umartwieniu i nędzy. Och, co za kłamstwo! Och, co za udany kłamstwo! Wręcz przeciwnie, ci, którzy całkowicie zanurzają się w głębinę z Bogiem, nie przegrywają, ale odnaleźć siebie: ich prawdziwe ja. To, co tracą, to same kłamstwa, które czynią ich nieszczęśliwymi. I to prowadzi ich do błogosławiony stan, nawet w ich cierpieniach (i wszyscy cierpimy, poganie czy chrześcijanie): 

Błogosławieni, których droga jest nienaganna, którzy postępują według Prawa Pańskiego. Błogosławieni, którzy przestrzegają Jego przykazań, którzy Go szukają z całego serca. (Dzisiejszy Psalm)

Być może jesteś smutny, czytając te słowa, ponieważ znasz prawdę: nie jesteś bez winy; nie szukasz Go całym sercem. Ale czy nie sądzisz, że Jezus już to wie? Jak myślisz, dlaczego teraz puka do twojego serca?

Grzesznik, który czuje w sobie całkowite pozbawienie wszystkiego, co jest święte, czyste i uroczyste z powodu grzechu, grzesznik, który we własnych oczach jest w całkowitej ciemności, odcięty od nadziei zbawienia, od światła życia i od komunia świętych, sam jest przyjacielem, którego Jezus zaprosił na obiad, tym, którego poproszono o wyjście zza żywopłotów, tym, którego poproszono, aby był partnerem na Jego weselu i spadkobiercą Boga… Kto jest biedny, głodny, grzeszny, upadły lub ignorant jest gościem Chrystusa. - Mateusz Biedny, Komunia miłości, p.93

To, o co On cię dzisiaj prosi, to dać Mu swoje pragnienie, nawet jeśli jest obciążony ludzką słabością. To, o co On was dzisiaj prosi, to jeszcze raz zaufać Jego nieskończonej miłości i miłosierdziu względem was. Gdyby oddał Swoje życie za ciebie - gdyby Wszystko oddało wszystko za ciebie - co by mógł powstrzymać przed tobą teraz, jeśli otworzysz drzwi swojego serca?

My Dziecko, wszystkie twoje grzechy nie zraniły Mojego Serca tak boleśnie, jak twój obecny brak zaufania, że ​​po tylu wysiłkach Mojej miłości i miłosierdzia nadal powinieneś wątpić w moją dobroć.  —Jezus do św. Faustyny, Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 1486

To, o co Jezus prosi was dzisiaj, to zaoferowanie Mu nowego początku; zacząć od nowa w tę sobotę, aby powiedzieć Bogu „tak”. Aby dać Mu swoje „fiat”, tak jak Matka Boża: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa ”.[2]Luke 1: 38 W ten sposób Matka Boża przyjęła Chrystusa w sobie. I z tym samym placet, Jezus chce ci dać Dar życia w Woli Bożejktóre zostało zarezerwowane dla naszych czasów. To jest Prezent o tym, że Jezus mógł żyć w was swoim życiem poprzez stałe zjednoczenie waszej ludzkiej woli w Woli Bożej.[3]por Pojedyncza wola

Na co czekasz? Jak mówi dzisiaj werset liturgiczny przed Ewangelią: 

Oto teraz jest bardzo przyjemny czas; oto teraz dzień zbawienia.

Zatem „być moim” oznacza nie tylko oddać swoje pragnienie Jezusowi, ale przekazać Mu całą swoją niedolę, wszystkie swoje wczorajsze upadki, całe dobro, które można było uczynić… i pozwolić Mu pracować, aby wszystko dobry.[4]por. Rz 8

Jeśli nie uda ci się skorzystać z okazji, nie trać spokoju, ale ukorz się głęboko przede Mną i z wielką ufnością zanurz się całkowicie w miłosierdziu Moim. W ten sposób zyskujesz więcej, niż straciłeś, bo duszy pokornej obdarza się więcej łaski, niż sama dusza prosi ... Łaski miłosierdzia Mojego czerpie tylko jedno naczynie, a mianowicie - ufność. Im bardziej dusza ufa, tym więcej otrzyma.  —Jezus do św. Faustyny, Miłosierdzie Boże w mojej duszy, Dziennik, rz. 1361, 1578

Otwórz szeroko swoje serce gdy jest jeszcze światło - światło Miłosierdzia. I powiedz „tak” Jezusowi, który niczego przed tobą nie powstrzymuje, bez względu na to, jak poważny może być twój grzech i przeszłość. Jeszcze raz prosi: Bądźcie wierni, uważni, bądźcie Moi.

 

—Mark Mallett jest autorem Słowo Teraz Ostateczna konfrontacja i współzałożyciel Countdown to the Kingdom


 

Powiązane artykuły

Wielki Schronienie i Bezpieczna Przystań

Sakrament chwili obecnej

Obowiązek chwili

Sztuka ponownego rozpoczynania

Korona Świętości Daniel O'Connor, na temat Objawienia Jezusa skierowanego do sługi Bożej Luizy Piccarrety (lub, dla znacznie krótszej wersji tego samego materiału, zob. Korona historii) wyjaśnia „Dar życia w Woli Bożej”.

Przypisy

Przypisy

1 por Obowiązek chwili
2 Luke 1: 38
3 por Pojedyncza wola
4 por. Rz 8
Opublikowany w Od naszych współautorów, Wiadomości.