Pismo Święte - dlaczego nie chcesz słuchać?

 

IT to przejmujące i poważne przesłanie dla Kościoła od naszego Pana i Matki Bożej, powtarzane na całym świecie w ostatnich miesiącach: Nie słuchasz. A dzisiaj słyszymy, jak odbijało się to echem w czytaniach mszalnych.

Lud Boży skarżył się Panu, że nie chce słuchać Jego głosu, ponieważ go przeraża.

Nie słuchajmy już głosu Pana, naszego Boga, i nie oglądajmy więcej tego wielkiego ognia, abyśmy nie umarli. 

Dlatego zamiast tego poprosili, aby Bóg dał im proroków, aby przekazali Jego przesłanie. Ale Pan ostrzegł:

Każdy, kto nie posłucha Moich słów, które wypowiada prorok w Moim imieniu, sam będę za to odpowiadał. -Dzisiejsze pierwsze czytanie Mszy św

Rzeczywiście, kiedy prorocy powiedzieli im to, czego nie chcieli usłyszeć, oni też ich odrzucili, do tego stopnia, że wystawić Pana na próbę:

Och, że dzisiaj usłyszycie Jego głos:
    „Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba,
    jak w dniu Massy na pustyni,
Gdzie mnie kusili wasi ojcowie;
    wystawiali Mnie na próbę, chociaż widzieli Moje dzieła ”. -Dzisiejszy Psalm

I tak Pan przysiągł po czterdziestu latach ich buntu na pustyni, że niewierni nie wejdzie do Jego odpoczynku w ziemi obiecanej.[1]Heb 3: 8-11

Tak też Kościół wkroczył na szczególną „pustynię” prób i prób, odkąd Matka Boża objawiła się w Medziugorju czterdzieści lat temu, czyli 24 czerwca 2021 r. Żadne objawienie w czasach współczesnych, ani być może w ciągu ostatnich 2000 lat, nie przyciągnęło więcej. uwagę i przyniosło więcej owoców w Kościele powszechnym: setki powołań kapłańskich i udokumentowanych cudów, miliony nawróceń, tysiące apostolatów…. Owoce były tak niezwykłe, że Kościół zasadniczo ogłosił Medjugorje sanktuarium maryjnym, do którego duchowni mogą teraz zabrać oficjalne pielgrzymki tam ze swoimi trzodami (zob W Medjugorje... Matka wzywa).

Ale gdy zbliża się 40. rocznica, Triumf Niepokalanego Serca zbliża się, a tym samym zbliża się „okres” lub „era pokoju” obiecana w Fatimie - co Ojcowie Kościoła nazywali „odpoczynek sabatowy”Dla Kościoła - słyszymy taki sam ostrzeżenia, które Bóg skierował do Izraelitów:

O! Moje wędrowne dzieci, które nie znajdują światła - wiele z nich wciąż nie słucha mojego słowa, nie doceniają mojej pomocy, posuwają się nawet do kpiny z tych orędzi dla zbawienia ludzkości. Dzieci, mieliście czas na dokonanie wyboru i jeśli patrzę na serca wielu moich dzieci, płaczę z bólu, a serce mojego Syna krwawi. Dzieci, teraz zobaczycie to, czego nigdy nie chciałam, aby wasze oczy zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkiego rodzaju nieszczęścia, takie jak burze, burze, fale pływowe i wojny, ponieważ nie słuchaliście moich słów! Zostajesz sprowadzony do niewoli, prześladowany za wiarę, ale wszystko toczy się tak, jakby to było normalne.  —Our Lady to Gisella Cardia, 19 stycznia 2021 r .; odliczaniedokrólestwa.com

Ale wielu czyta nawet te słowa, w tym niektórzy duchowni i nadal raczej naśmiewajcie się z nich niż rozpoznawajcie; szybko określają je jako „spisek”, zamiast rozważać je w świetle „znaków czasu”, a tym bardziej przestrogi św. Pawła, aby nigdy „gardzić słowami proroków, ale wszystko przetestuj."[2]1 Tesaloniczan 5: 20-21 Jak doszliśmy do takiego miejsca, że ​​szydzimy z „urzędu” proroków? W jaki sposób przeszliśmy od Kościoła o tak bogatym mistycznym dziedzictwie… albo z ręki odrzucenia prawie wszystkiego, co nadprzyrodzone… do intelektualnego snobizmu, który szydzi z darów i charyzmatów Ducha Świętego? Odpowiedź jest taka, że ​​to także jest częścią apostazji - kolejnego błędu oświecenia, w tym przypadku „racjonalizmu”, który doprowadził do „śmierć tajemnicy". 

Wręcz przeciwnie, św.Paweł, jeden z wielkich żydowskich uczonych swoich czasów, wymienia urząd proroka jako jedyny Dopiero Apostołom (por. Ef 4).

Chrystus… wypełnia ten proroczy urząd, nie tylko przez hierarchię… ale także przez świeckich. W związku z tym zarówno ustanawia ich jako świadków, jak i daje im poczucie wiary [sensus fidei] i łaska słowa. -Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 904

W żadnym wypadku nie oznacza to uznawania każdego twierdzenia o proroctwach za prawdziwe. Mogę Ci powiedzieć, że nasz zespół przeprowadził zdrowe dyskusje za kulisami przed opublikowaniem każdy wiadomości na tej stronie. Zdrowy sceptycyzm, tak, nie cynizm; ostrożnie, ale nie sarkazm; rozeznania, ale nie gardzić. Ale wyraźnie stało się to ogólną postawą dużej części obecnego Ciała Chrystusa.

Proszę, dlaczego nie słuchacie najważniejszego posłańca we wszechświecie, Mojej Matki, która swoją miłością robi wszystko, aby chronić swoje dzieci w tym świecie zamętu? Prosimy o milczenie, modlitwę i kontemplację: nie mów. Czy chciałeś zobaczyć znaki końca czasów? Znaki nadeszły, a wy nadal nie wierzycie; powiedziano wam, że apostazja wejdzie do Kościoła z powodu dumnych, samolubnych teologów, i to się stało, obalając słowa mojej Ewangelii. Mówiłem ci o głodzie, zarazie i chorobach, które nadejdą, a ty nadal nie wierzysz. Powiedziałem wam, że będzie słychać odgłos wojny: oto wszystko zostało już ujawnione w Biblii - państwo przeciwko państwu, rządy przeciwko rządom, ludzie przeciwko ludziom, boicie się siebie nawzajem, odebrano wam wolność, a nadal nie wierzycie. Och, ile wiary znajdę po powrocie? —Nasz Pan Jezus do Giselli, 10 listopada 2020; odliczaniedokrólestwa.com

Moje dzieci, nie ma już czasu: czasy są krótkie i nie wszyscy jesteście gotowi. Proszę, posłuchaj mnie i przestań się martwić o niepotrzebne rzeczy, ale rób to, co konieczne. Potrzebuję twojej pomocy i nie możesz dłużej czekać. —Our Lady to Angela, 26 lipca 2020 r .; odliczaniedokrólestwa.com

Dzieci, przychodzę do was już od jakiegoś czasu, ale wielu z was wciąż mnie nie słucha i nie otwierają swoich serc przed Panem. Moje dzieci, Pan ma ogromne serce i jest miejsce dla każdego z was; musisz tylko tego chcieć, musisz chcieć być częścią Bożego serca i zrobić dla Niego miejsce w swoim. —Our Lady to Simona, 26 stycznia 2021; odliczaniedokrólestwa.com

Nadeszły czasy przepowiadane od Fatimy - nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie ostrzegałem. Wielu było prorokami i widzącymi wybranymi do głoszenia prawdy i niebezpieczeństw tego świata, ale wielu nie słuchało i nadal nie słucha. Płaczę nad tymi zagubionymi dziećmi; apostazja Kościoła jest coraz wyraźniejsza - moi ulubieni synowie (kapłani) odmówili mojej ochrony.  —Our Lady to Gisella Cardia, 26 stycznia 2021 r .; odliczaniedokrólestwa.com

Jak powiedział mi kiedyś mądry ksiądz:

Na zakończenie chcemy podzielić się z wami poniższym filmem autorstwa Brytyjki mieszkającej obecnie w Irlandii. Nie wiemy o niej nic poza pseudonimem „Cas Sunshine” w mediach społecznościowych. Czujemy, że jest to przykład „proroczego słowa” dla Kościoła, które należy uważnie rozeznać. Mówiony z miłosierdziem i surową szczerością, jest przykładem tego, jak Bóg często przemawia przez „maluczkich” - niekoniecznie tych z tytułem doktora. za ich imionami. Rzeczywiście, każdy z nas może skorzystać z daru proroctwa, którym jest nasz chrzest cło. 

Wiernymi chrześcijanami są ci, którzy zostali wcieleni w Chrystusa przez chrzest, ale zostali ustanowieni ludem Bożym; z tego powodu, skoro na swój sposób stali się uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusa, są wezwani do pełnienia misji, którą Bóg powierzył Kościołowi do wypełnienia w świecie, zgodnie z właściwym warunkiem każdy. -Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 871

Zamiast ignorować tę proroczą rzeczywistość i traktować ją jako niedogodność, irytację lub jakiś rodzaj zniewagi dla naszej współczesnej wrażliwości teologicznej… czy nie byłoby rozsądniej kierować, zakorzenić i odżywiać te głosy - jednym słowem, słuchać?  Według Nieba jesteśmy już za późno. 

-Mark Mallett

 

 

Ten, któremu to prywatne objawienie zostało zaproponowane i ogłoszone,
powinien wierzyć i przestrzegać polecenia lub przesłania Bożego,
jeśli zostanie mu to zaproponowane na podstawie wystarczających dowodów…
Albowiem Bóg przemawia do niego, przynajmniej przez kogoś innego,
dlatego wymaga od niego wiary;
stąd jest, że musi wierzyć Bogu,
Kto tego wymaga.
 
—POPIE BENEDYKTA XIV, Heroiczna cnota, Tom III, s. 394 XNUMX


To nasza senność wobec obecności Boga
co czyni nas niewrażliwymi na zło:
nie słyszymy Boga, ponieważ nie chcemy, aby nam przeszkadzano,
więc pozostajemy obojętni na zło…
t
wąż nas, którzy nie chcą widzieć
pełna siła zła i
nie chcą wejść w Jego mękę

—POPIE BENEDYKTA XVI, Catholic News Agency, Watykan,
20 kwietnia 2011, Audiencja Generalna

 

 

POWIĄZANE CZYTANIE

Czy możesz zignorować prywatne objawienie?

Proroctwo właściwie zrozumiane

Włącz reflektory

Uciszanie proroków

Dlaczego świat pozostaje w bólu?

Kiedy słuchali

Kiedy kamienie płaczą

Medjugorje… Czego możesz nie wiedzieć

Medjugorje i Smoking Guns

Prywatne Objawienie

O widzących i wizjonerach

Spanie, gdy dom płonie

Przypisy

Przypisy

1 Heb 3: 8-11
2 1 Tesaloniczan 5: 20-21
Opublikowany w Od naszych współautorów, Wiadomości, Pismo.