Pismo - wysłał ich posłańców

 

Wcześnie i często czynił to Pan, Bóg ich ojców, 
wyślij do nich swoich posłańców, 
bo miał litość nad swoim ludem i swoim mieszkaniem.
Ale oni naśmiewali się z posłańców Bożych, 
gardził Jego ostrzeżeniami i szydził z Jego proroków, 
aż tak zapalił się gniew Pana na swój lud 
że nie było lekarstwa.

- Dzisiejsze Pierwsze czytanie z 2 Kronik 36

 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, 
ale aby świat został przez Niego zbawiony.
… I to jest werdykt,
że światło przyszło na świat, 
ale ludzie woleli ciemność od światła,
ponieważ ich uczynki były złe.

- Dzisiejsze Ewangelia Jana 3

 

 

Opublikowany w Wiadomości, Pismo.