Gisella – Nadchodzi głód

Matka Boża do Gisella Cardia 12 czerwca 2021 r .:

Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie. Dzieci, proszę was o wysłuchanie mojej rady i głosu mojego Syna, abyście byli zbawieni. Moi prorocy dużo pisali i mówili dla zbawienia ludzkości, ale wy nie słuchacie. Niektórzy z moich uprzywilejowanych synów (kapłanów) odwrócili się ode mnie i od Boga, nie rozumiejąc, że nie prowadzi to do zbawienia, ale do zatracenia. Dzieci, módlcie się dużo za ten świat, który jest teraz pokryty ciemnością; światło wiary jest bardzo słabe i dlatego nie będzie już możliwe uniknięcie sądu Bożego, który wkrótce nadejdzie. Moje dzieci, z miłością proszę was o zabezpieczenie, ponieważ nadchodzi głód i możecie znaleźć się w całkowitej desperacji. Opatrzność przyjdzie ze wszystkich stron: nie bójcie się, zaufajcie słowom Jezusa i zachowajcie je w swoich sercach. Żyjcie tymi orędziami, bądźcie wierni słowu Bożemu i Ewangelii. Serce Mojego Syna krwawi za grzechy ludzkości; kto posłucha mego wezwania do końca czasów, będzie zbawiony. Pamiętaj, tak bardzo cię kocham; kto jest z Bogiem, nie powinien się niczego bać. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
Opublikowany w Gisella Cardia, Wiadomości.