Marco – mniej słów

Matka Boża do Marco ferrari 9 maja 2021 r.:
 
Moje dzieci, pozostałam na modlitwie z wami… Dzieci, zachęcam was do modlitwy o pokój: módlcie się, aby pokój i miłość zatriumfowały w waszych sercach, w waszych rodzinach, w grupach, we wspólnotach i na całym świecie. Dzieci, podczas gdy świat jest rozproszony i zdezorientowany, módlcie się o pokój! Błogosławię was z serca i zapraszam, abyście zanieśli moje błogosławieństwo do swoich domów; Błogosławię was w imię Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Miłości. Amen. Przyciskam was do serca… Żegnajcie moje dzieci.
 
 

May 23, 2021 (Zielone Świątki):

Moje drogie i umiłowane małe dzieci, jestem z wami w modlitwie i razem z wami wzywam zstąpienie Ducha Świętego na was i cały świat... Moje dzieci, otwórzcie wasze serca. Nie znudzi mi się powtarzać wam to: otwórzcie serca na nieskończoną miłość Boga. Moje dzieci, klękajcie często i wzywajcie zstąpienia Ducha Świętego, Jego darów na was, wasze życie, wasze rodziny i cały świat. Poproś Ducha Świętego, aby cię przemienił i ukształtował tak, jak Bóg się podoba. Moje dzieci, jeśli poprosicie o to Ducha Świętego z wiarą, On wejdzie do waszych serc ze swoją łaską, łaską Bożą i będziecie nowymi stworzeniami.
 
Moje dzieci, owocem modlitwy i wiary są dzieła, które możecie wykonać dla swoich braci i sióstr, ale jeśli nie prosicie Boga o łaskę, wasze życie nie będzie miało mocy świadectwa, a wasze uczynki nie rozkwitną. Duch Święty wieje na ciebie… przyjmij Jego łaskę, przyjmij Jego siłę i przyjmij miłość światu. Dzieci, świat potrzebuje prawdziwych świadków Bożej miłości.
 
Moje dzieci, pozwólcie, aby wasza Matka, która was tak bardzo kocha, powiedziała wam: dzieci, mniej słów… tak, mniej słów i więcej świadectwa, więcej miłości poprzez owoce waszych dzieł miłości i miłosierdzia wobec tych, którzy cierpią. Wszystkich was błogosławię z serca i witam pod moim płaszczem. Błogosławię was w imię Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Miłości. Amen. Całuję was wszystkich… Do widzenia moje dzieci.
Opublikowany w Marco ferrari, Wiadomości.