Jezus Chrystus prosi, aby to ogólnoświatowe Triduum zostało ofiarowane 12 grudnia Matce Bożej z Guadalupe

St. Michael the Archanioł powiedział, co następuje Luz de Maria de Bonilla 5 grudnia 2020 roku. Życzeniem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest ofiarowanie ogólnoświatowego Triduum naszej i waszej Matce z Guadalupe oraz abyście 12 grudnia poświęcili się Jej pod tym tytułem, szczególnie poświęcając się lud meksykański, przekazany szatanowi przez niektórych z ich przedstawicieli.

Kliknij tutaj dla pełnej wiadomości.

Jeśli chcielibyście również dokonać pełnej konsekracji Matki Bożej z Guadalupe, dostępnej zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim, która zaowocowała nawróceniami i cudami w życiu tych, którzy w niej uczestniczą, proszę zapoznać się z wysoko ocenianymi Konsekracja płaszcza Maryi: duchowe rekolekcje dla Nieba(El Manto de María) Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji w języku angielskim. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji w języku hiszpańskim. 


ŚWIATOWA KONSEKRACJA

Z radością zakończyliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi i tak rozpoczynamy Triduum do Dziewicy z Guadalupe, aby Ją czcić.

Triduum do Matki Bożej z Guadalupe (święto: 12 grudnia)

PIERWSZA MODLITWA:

Och, Najświętsza Pani z Guadalupe! Korona opasująca świątynie Twojej Najświętszej Głowy głosi, że jesteś królową wszechświata. Tym właśnie jesteś, o Pani, ponieważ jako Córka, jako Matka i Oblubienica Najwyższego, sprawujesz władzę absolutną i najbardziej sprawiedliwą nad wszystkimi stworzeniami.

Skoro tak jest, ja też jestem Twój: i ja należę do Ciebie pod tysiącem tytułów; i przy tej okazji powierzam się Tobie jeszcze jednym tytułem, jako Królowej Ameryki pod tytułem Matki Bożej z Guadalupe. Dlatego widzisz mnie tutaj, padającego na twarz przed tronem Waszej Królewskiej Mości: wybieram cię na moją Królową i moją Panią iz tego powodu pragnę podwoić suwerenność i panowanie, które masz nade mną; Pragnę polegać na Tobie i pragnę, aby plany Bożej Opatrzności przeszły przez Twoje Ręce.

Pozbywaj się mnie, jak chcesz; Chcę, żebyś ponosił wydarzenia i sytuacje z mojego życia. Ufam Twojej dobroci: niech wszystko działa dla dobra mojej duszy oraz dla Honoru i Chwały Pana, który jest tak zadowolony, że cały świat uznaje Cię za swoją Królową.

W co jeszcze mogę wierzyć, widząc cię blisko promieni słońca, poza tym, że jesteś tak ściśle zjednoczony ze Słońcem Boskości? To Światło jest w tobie, Światło Łaski i Świętości.

W co jeszcze mogę wierzyć, poza tym, że jesteś zanurzony w morzu Boskich doskonałości i atrybutów, i że Bóg zawsze ma cię w swoim Sercu? Niech takie wzniosłe szczęście będzie najlepsze.

W międzyczasie, zachwycony radością, którą mi sprawiasz, stoję przed tronem Twojej suwerenności, błagając Cię, abyś raczył posłać jeden z jego ognistych promieni do mojego serca: rozjaśnij moje rozumienie Twoim światłem, rozpal moją wolę Twoim światłem: niech mnie to przekona, że ​​jestem żałośnie oszukiwany, kiedy kocham coś innego niż mojego Boga i kiedy nie kocham Cię za Jezusa. Jak dobrze wiadomo, że jesteś naszym Orędownikiem na sądzie Bożym, skoro teraz zaciskasz na piersi te najpiękniejsze Ręce, które nigdy nie przestają nam przynosić korzyści, w geście tego, który błaga i błaga, dzięki czemu widzimy to z perspektywy Tronie Chwały, na którym mieszkasz jako Królowa Aniołów i ludzi, wypełniasz także urząd naszego Orędownika, modląc się i prosząc w naszym imieniu.

Jakimi wyrazami uznania i wdzięczności mogę odwdzięczyć się za taką delikatność? Ponieważ jednak w moim sercu nie ma dość bogactwa, aby za to zapłacić, zwracam się do Ciebie, aby wzbogacić mnie cennymi darami gorącej i żarliwej miłości, głębokiej pokory i natychmiastowego posłuszeństwa Panu. Wzmocnijcie swoje błagania, pomnóżcie swoje modlitwy i nie przestawajcie prosić Wszechmocnego, aby uczynił mnie swoim, i pozwól mi odejść i podziękować Ci za szczęśliwy wynik Twojego wstawiennictwa w chwale. Amen.

NASZA PANI Z GUADALUPE:

MÓDL SIĘ ZA NAS. (3 razy.)


DRUGA MODLITWA:

Och, Najświętsza Maryjo z Guadalupe! Jeśli anioł z Nieba ma zaszczyt być u Twych stóp, radośnie otwierając ramiona i rozpościerając skrzydła, aby stanowić wsparcie dla Waszej Wysokości, co powinienem zrobić, aby okazać cześć dla Twojej osoby, jeśli nie ofiarować Ci swojego serca i moją duszę, aby przez uświęcenie jej Twymi Boskimi stopami stała się tronem godnym Twojej suwerenności? Racz, Pani, przyznać ten znak: nie pogardzaj nim jako niegodnym, ponieważ zasługę, której mu brakuje z powodu mojej nędzy i ubóstwa, nadrabiam dobrą wolą i pragnieniami.

Wejdź i zbadaj moje serce, a zobaczysz, że nie jest ono poruszane innymi skrzydłami, ale pragnieniem bycia twoim i lękiem przed obrażeniem Twojego Najświętszego Syna. Uczyń swój tron ​​w moim sercu, a przez to nie zostanie upokorzony przez wejście winy i zniewolenie diabła. Niech w nim nie mieszkają, ale raczej Jezus i Maryja.  

Jaka inna część garderoby odpowiadałaby komuś, kto ma niebiańskie piękno, jeśli nie taki, który w całości byłby wykonany z gwiazd? Czym można by ozdobić całkowicie niebiańskie piękno, jeśli nie blaskiem cnót tak wysokich i olśniewających jak twoje?

Tysiąc razy błogosławiona niech będzie ręka Boga, który umiał zjednoczyć w Tobie tak rzadkie piękno z tak wzmocnioną czystością, z takim blaskiem i bogactwem, z taką łagodną pokorą. Pozostaję, o Pani, pogrążona w tak łaskawym pięknie i chciałbym, aby moje oczy były zawsze skierowane na Ciebie, aby moje serce nie pozwoliło się odciągnąć innym uczuciom niż Twoja macierzyńska miłość.

Przez te jaśniejące gwiazdy, którymi jesteś ozdobiony, napełnij mnie ognistą i żarliwą miłością, abym całym sercem i całą mocą kochał mojego Boga, a za Bogiem, jedyną istotą godną powszechnej miłości.

Jak dobrze ten dywan uformowany przez księżyc u Twoich świętych stóp mówi o Twojej suwerenności! Nieugiętym krokiem zmiażdżyłeś marności tego świata, pozostając ponad wszelkim stworzeniem, nigdy nie ustępując z najmniejszą niedoskonałością: przed pierwszą chwilą byłeś pełen łaski. Jakże jestem nieszczęśliwy, o Pani, nie wiedząc, jak trzymać się swoich zamiarów; Nie jestem stabilny w swojej cnocie i jestem tylko stały w moich złych nawykach. Zasmucaj się nade mną, kochająca i czuła Matko; ponieważ jestem jak Księżyc w mojej niestałości, obym był jak Księżyc, który jest u Twych stóp, zawsze pozostając niewzruszony w Twoim oddaniu i miłości, aby nie umniejszać moich błędów.

Uczyń mnie zawsze u Twych stóp z miłością i oddaniem, a wtedy nie będę się już bać uschnięcia w grzechu, ale będę starał się całkowicie oddać swoje obowiązki, nienawidząc z serca wszystkiego, co jest obrazą Boga. Amen.

NASZA PANI Z GUADALUPE:

MÓDL SIĘ ZA NAS. (3 razy.)


TRZECIA MODLITWA:

Och, Najświętsza Dziewico z Guadalupe! Widzę w tym najpiękniejszym portrecie to, co prowadzi mnie do poznania wysokich doskonałości, w jakie Pan obdarzył Twoją niewinną duszę. Ta szorstka i pospolita tkanina - ta biedna, ale błogosławiona ayate [włókno], na którym odciśnięte jest Twoje niezwykłe piękno, uwydatnia najgłębszą pokorę, która służyła zarówno jako szczyt, jak i fundament Twojej zdumiewającej świętości. Nie wzgardziliście zabraniem tilmy ubogich od Juana Diego, aby można było na niej odcisnąć Twoje Oblicze, oczarowując anioły, czarujących ludzi i wywołując podziw w całym wszechświecie.

Jak więc mogłem nie mieć nadziei, że dzięki Twojej dobroci ubóstwo i nędza mojej duszy nie przeszkodzi Ci w odciśnięciu na niej Twojego najpiękniejszego obrazu? Proszę Cię o to, o Pani, i za to ofiarowuję Ci tkankę mojego serca.

Weź ją w swoje ręce, o Pani i nigdy nie pozwól jej odejść, ponieważ moim życzeniem jest, aby nie służyła do niczego innego niż kochanie Ciebie i kochanie Boga.

Jak tajemniczo iz jakim sukcesem poruszyła się Ręka Najwyższego Rzemieślnika, haftując Twoją szatę tą lamówką z najszlachetniejszego złota, która służy do jej ozdobienia, niewątpliwie nawiązując do tego najdelikatniejszego złota miłości i miłosierdzia Bożego, którym zostały wzbogacone wszystkie twoje dzieła. Przyjmij do swego pobożnego serca tych, którzy są tak nieszczęśliwi; podaj rękę tym, którzy upadli, i wzywają Cię, abyś wstał; niech twoja będzie chwała, że ​​znalazłeś we mnie nędzę odpowiadającą bardziej niż wszystkim innym twemu współczuciu i miłosierdziu.

Co jest niemożliwe dla twojej mocy, biorąc pod uwagę, że mnożąc cuda, ani szorstkość, ani prostota ayate nie przeszkodziły ci tak znakomicie cię przedstawić? Nie wymazał jej również marsz trwający prawie pięć wieków, a nawet atak z 1921 roku nie był w stanie was zniszczyć.

Jaki dobry powód, aby wzmocnić moje zaufanie, szerzyć wasze oddanie i błagać was, abyście, otwierając swoje serce i przypominając sobie ogromną moc, jaką Wszechmoc Pana dał wam w imieniu śmiertelników, raczyli wyryć w mojej duszy obraz Najwyższego, który wymazał moje winy!

Nie zwracajcie uwagi na moją niegodność; racz tylko na mnie spojrzeć, bo po Jezusie jedyną moją nadzieją jest Ty, Święta Dziewico Maryjo. Amen.

NASZA PANI Z GUADALUPE:

MÓDL SIĘ ZA NAS. (3 razy.)


MODLITWA POŚWIĘCENIA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II

Meksyk, styczeń 1979. Z wizytą w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe podczas jego pierwszej zagranicznej podróży jako papież.

O Niepokalana Dziewico, Matko prawdziwego Boga i Matko Kościoła !, która z tego miejsca objawisz swoją łaskawość i litość wszystkim, którzy proszą o Twoją opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą do Ciebie kierujemy z synowską ufnością i przekaż ją do Twojego Syna Jezusa, naszego jedynego Odkupiciela.

Matko Miłosierdzia, Nauczycielko ofiary ukrytej i cichej, Tobie, która przychodzisz na spotkanie z nami grzesznikami, poświęcamy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Poświęcamy Ci również nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze ułomności i nasze smutki. Zapewnij pokój, sprawiedliwość i dobrobyt naszym narodom; bo powierzamy Twojej opiece wszystko, co mamy i wszystko, czym jesteśmy, naszą Panią i Matką. Pragniemy być całkowicie twoi i iść z wami drogą całkowitej wierności Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele; trzymaj nas zawsze swoją kochającą ręką.

Panno z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkich biskupów, aby prowadzili wiernych drogami intensywnego życia chrześcijańskiego, miłości i pokornej służby Bogu i duszom. Rozważajcie to ogromne żniwo i wstawiajcie się u Pana, aby zaszczepił w całym Ludu Bożym głód świętości i obdarzył obfite powołania kapłanów i zakonników, silnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

Udziel naszym domom łaski kochania i szacunku dla życia w jego początkach, z tą samą miłością, z jaką poczęliście w swoim łonie życie Syna Bożego. Błogosławiona Dziewico Maryjo, chroń nasze rodziny, aby zawsze były zjednoczone i błogosław wychowanie naszych dzieci.

Nasza nadzieja, spójrz na nas ze współczuciem, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam powstać, powrócić do Niego przez wyznanie naszych win i grzechów w sakramencie pokuty, który daje spokój duszy.

Błagamy Cię, okaż nam wielką miłość do wszystkich sakramentów świętych, które są niejako znakami, jakie pozostawił nam Twój Syn na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w naszym sumieniu, z sercem wolnym od zła i nienawiści, będziemy mogli przynieść wszelką prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które przyjdą do nas od Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. , który z Bogiem Ojcem i Świętym

Duch żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Opublikowany w Poświęcenie Maryi, Luz de Maria de Bonilla, Wiadomości.