Jennifer - Plagi owadów i chorób

Jezus do Jennifer , 18 listopada 2004:

Ludu mój, światło przyjdzie i spadnie na ludzkość. Każdy promień światła, który świeci z Mojego Najświętszego Serca, obudzi twoją duszę. Nadchodzą dni, bo zobaczysz, jak zareaguje ziemia stosownie do głębokości ludzkich grzechów. Będziesz nękany chorobami i owadami, które zniszczą wiele obszarów. Zobaczysz ogień spadający z nieba, a obszary, które stały się żniwem takiego zła, rozpadną się jak popiół w ogniu. Zobaczysz wojnę miliona ludzi i nadejście tego, który będzie twierdził, że jest Mną i doprowadzi wielu do śmierci. Zostaniecie zebrani, policzeni i pozbawieni prawa mówienia wszystkiego, co jest o Mnie. Dasz się uwieść jego fałszywym cudom i wielu przyjdzie i będzie twierdzić, że zostały wysłane przeze Mnie, a jednak jesteście wprowadzeni w błąd, wprowadzeni w błąd, ponieważ są oni fałszywymi prorokami, którzy przychodzą, aby domagać się większej chwały i honoru. Będziesz świadkiem upadku osoby, która została wybrana, aby przewodzić, a wraz z nadejściem tego czasu Twoje instytucje finansowe zatrzymają się. Narody powstaną przeciwko sobie ... a jednak przez całe to zniszczenie świat jest oczyszczany z brudu. Przyjdę i wyplenię tych z Moich wybranych synów, którzy zaprzeczyli swojemu powołaniu i oświecę jeszcze większym światłem tych, którzy pozostają wierni krzyżowi i są gotowi zostać męczennikami za mówienie prawdy, ponieważ cała ludzkość będzie wiedziała, że ​​jestem prawdziwy Mesjasz… Moje miejsca schronienia są przygotowywane na całym świecie i ważne jest, aby były poświęcone Mojemu Najświętszemu Sercu. Ważne jest, aby Moi wierni codziennie modlili się o nawrócenie grzeszników, ponieważ tak wielu nie zdaje sobie sprawy z przebudzenia, którego doświadczą. Przygotować! Moi ludzie, przygotujcie się, bo ten świat wkrótce się obudzi. Ten dzień jeszcze nadejdzie, nie znacie godziny, bo Ja jestem Jezusem i moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwycięży.

Uwaga: Bliski Wschód i Afryka są niszczone przez plagę szarańczy, gdy świat walczy z koronawirusem.

Opublikowany w Jennifer, Wiadomości.