Jennifer - Like Boxcars

Jezus do Jennifer :

Moi ludzie, ci z was, którzy nadal ignorują Moje błagania, wkrótce padną na kolana, bo ta ziemia zacznie się kołysać. Ziemia zadrży, a wydarzenia te połączą się jak wagony na torach. Człowiek nie będzie w stanie wyjaśnić, ponieważ twoje środki komunikacji zostaną zatrzymane. Uważajcie i nauczcie się pokładać we Mnie pełne zaufanie. Wielu upadnie. Wielu przybiegnie, aby znaleźć Moich prawdziwie wybranych synów. —8 czerwca 2004

Każdy dzień, który otrzymujesz, jest dniem przygotowania, ale Moje słowa ostrzeżenia wkrótce wygasną na całym świecie. Bliski jest wasz czas ostrzeżenia, bliski jest wasz czas ostrzeżenia, bo to jest godzina miłosierdzia. Oto znaki będą się mnożyć. Jesteście w czasach wielkiego przebudzenia, gdyż minęła godzina waszego snu i słuszna ręka Mojego Ojca ma uderzyć. To świat, który odwraca się od swojego Stwórcy i stara się spełnić samolubne pragnienia człowieka. Bo, jak już wam powiedziałem, kiedy ziemia zacznie wykazywać oznaki nowego życia, ludzkość zostanie przebudzona. Wydarzenia te będą pojawiać się na torach jak wagoniki i będą rozchodzić się po całym świecie. Morza nie są już spokojne, a góry się przebudzą, a podział się pomnoży. Ludzkość pozna tych, którzy chodzą w światłości, i tych, którzy żyją w ciemności. Zważajcie na Moje słowa, bo Ja jestem Jezusem i Moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwycięży. —4 kwietnia 2005

Moi ludzie, ten czas zamieszania będzie się tylko rozmnażał. Kiedy znaki zaczną się pojawiać jak wagony towarowe, wiedz, że zamieszanie tylko się z tym pogłębi. Módl się! Módlcie się drogie dzieci. Modlitwa zapewni wam siłę i pozwoli wam na łaskę obrony prawdy i wytrwania w tych czasach prób i cierpień. —3 listopada 2005

Moje dziecko, bądź przygotowany! Być przygotowanym! Być przygotowanym! Zwróćcie uwagę na Moje słowa, ponieważ gdy czas zacznie się zbliżać, ataki, które zostaną wyzwolone przez szatana, będą miały bezprecedensowe rozmiary. Choroby pojawią się i osiągną punkt kulminacyjny, Moi ludzie, a wasze domy będą bezpieczną przystanią, dopóki Moi aniołowie nie poprowadzą was do miejsca schronienia. Nadchodzą dni poczerniałych miast. Ty, Moje dziecko, otrzymałeś wielką misję. Teraz idź dalej, bo wagony towarowe przybędą. Burza po burzy; wybuchnie wojna i wielu stanie przede Mną. Ten świat padnie na kolana w mgnieniu oka. A teraz idź, bo jestem Jezusem i zachowaj pokój, bo wszystko będzie się działo według mojej woli. —23 lutego 2007 r

Moje dziecko, wzywam Moje dzieci do czasu odnowy, czasu, aby zmienić wasze serca, aby dostosować je do prawdy, bo Ja jestem Jezusem. Moje drogie dzieci, nadeszła pora uważności; znaleźć większą świadomość swojej misji w tym życiu i zdać sobie sprawę, że ten świat jest tymczasowy. Moje dzieci, sumienie nie jest już świadome przeznaczenia duszy, gdyż zbyt wiele dusz śpi. Oczy twojego ciała mogą być otwarte, ale twoja dusza nie widzi już światła, ponieważ jest zbyt zakryta ciemnością grzechu. Nadchodzą zmiany i jak już powiedziałem, będą one następować jeden po drugim jako wagony towarowe. Załamanie się waszej komunikacji nastąpi i zapali się poza ziemską atmosferą. Gdy ta zmiana pojawi się, nastąpi kolejna zmiana. Istnieje nierównowaga między ludzkością a naturą. Kiedy ziemia otwiera swoją skorupę i porusza się z większą wytrwałością, nie ostrzegam już w miłości, ostrzegam was w miłości i miłosierdziu. - 27 września 2011 r

 

Opublikowany w Jennifer, Wiadomości.