Eduardo - O kpieniu z objawień

Nasz Pan Jezus do Eduardo Ferreira 12 maja 2021 roku w São José dos Pinhais:

[Moi] umiłowani, Ja Pan przemawiam do was przez tego syna! Słuchaj uważnie: to pokolenie rozwija się w buncie: nieposłuszne dzieci. Ile nienawiści wciąż zajmuje wiele serc. Przez wieki Moja Święta Matka zwielokrotniła swoje wezwania, swoje ostrzeżenia. Niewielu jej słuchało. Nadal widzę wielu buntujących się i bluźnierczych przeciwko jej objawieniom! Poza tym powiem wam: nic nie może opóźnić ostrzeżeń, które spadną na wiele krajów jak grzmot. Ludzkość odmówiła uwzględnienia ostrzeżeń, które Moja Matka zostawiła podczas jej wizyt w różnych krajach. Szatan ma diabelski plan. Ma podbić wielu dla swojej armii, doprowadzając ich do przekonania, że ​​nie potrzebują wstawiennictwa Mojej Matki, że jej nie potrzebują. Szatan również szerzył ducha buntu, nawet w Moim Kościele. Kardynałowie przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom, księża przeciwko kapłanom; kardynałowie, biskupi i księża przeciwko Papieżowi. Szatan nie zmęczy się, dopóki nie zobaczy wszystkiego w prochu, w popiele. [Moi] umiłowani, koniecznie trzeba się umacniać przez modlitewne wieczerniki. Czuwajcie i módlcie się. Zostawiam ci Mój pokój. 

 

Opublikowany w Eduardo Ferreira, Wiadomości.