Eduardo – nie martw się…

Matki Bożej „Rosa Mystica” do Eduardo Ferreira 13 września 2021 roku:

Drogie dzieci, pokój. Nie pozwólcie, aby wasze serca niepokoiły katastroficzne wieści. Módlcie się i czyńcie pokutę. Bądź łagodny i pokornego serca. Proszę, abyście byli bardziej wierni mojemu wezwaniu. Nie szukajcie pocieszenia w sprawach tego świata. Wszystko tutaj jest przemijające. Módlcie się za księży i ​​zakonników. Jestem Maryja, Rosa Mystica, Królowa Pokoju. Szukaj pokoju ze szczerą miłością. Błogosławię cię z miłością.

"NS. Józefa Cieśla” Eduardo Ferreira 12 września 2021 roku:

Umiłowani, ja Józef, pragnę dziś mówić o Kościele. Umiłowani, Wróg będzie nadal próbował zniszczyć Kościół Jezusa. Wiedząc, że nie ma nad nią władzy, zniszczy wielu księży, biskupów i zakonników. Zdążył już zdjąć sutanny wielu księży, a także habity zakonnic. Wszystko rozwija się powoli, a wraz z nim powoli upada Kościół Jezusowy. Wróg ma śmiały plan wobec Kościoła. Musicie słuchać tego, co Najświętsza Maryja [Dziewica] mówiła tutaj w swoich objawieniach. Módlcie się, aby zakonnice poświęcone Bogu nie opuszczały swoich klasztorów. Wróg chce wszystko zepsuć. Nie dajcie się zwieść.

Opublikowany w Wiadomości.